av Sondre Båtstrand | mars 8, 2011  

Kvinnedagen, vold og kvinnelønn

Et Venus-speil med knyttneve ble symbol for kvinnemakt på 1970-tallet.

Et Venus-speil med knyttneve ble symbol for kvinnemakt på 1970-tallet.

Norge har kommet langt på veien mot full likestilling mellom kjønnene, men i mål er vi ikke. Vold i nære relasjoner er fortsatt et utbredt problem der kvinner blir utsatt for den groveste volden, og kvinner tjener i gjennomsnitt 85 % av hva menn i gjennomsnitt tjener. Det trengs noen politiske grep, og det er fortsatt på sin plass med en egen kvinnedag.

Lønnsgapet har mest å gjøre med at langt flere kvinner enn menn arbeider innenfor helse og omsorg med relativt lave lønninger – i hvert fall i en norsk sammenheng. Å jobbe med pleietrengende mennesker er ikke høystatus i et samfunn der produktivitet og profitt er ledestjerner, men hvorfor er det ofte slik at jo lenger fra svake mennesker du jobber, jo høyere er lønnen? Miljøpartiet De Grønne går inn for reell lønnsutjevning til fordel for tradisjonelle kvinneyrker, inkludert like vilkår for turnusarbeid i helse- og sosialsektoren og skiftarbeid i industrien. Samtidig går vi inn for kjønnskvotering i yrker der ett kjønn er vesentlig underrepresentert, slik at om det er to like gode søkere til en jobb innenfor et mannsdominert yrke, så skal en kvinnelig søker bli favorisert.

Vold mot kvinner må også bli tatt på alvor, og krisesentre og overgrepsmottak må være åpne for både barn og voksne, og finnes i alle fylker. Kvinner som har vært involvert i prostitusjon må få hjelp med å etablere en ny tilværelse, og for voldsutøvere må det etableres tilbud av typen Alternativ til vold i alle fylker. Miljøpartiet De Grønne har i vårt prinsipprogram vedtatt at politiet og rettsvesenet må få de økonomiske ressurser som trengs for å takle voldskriminalitet og trafficking. Om nødvendig må riksadvokaten instruere politiet til å øke innsatsen på underprioriterte områder som f.eks. seksuelle overgrep, mens juryordningen i overgrepssaker må avvikles.

Norge ligger likevel godt an internasjonalt, og det er verdt å trekke frem at grønn politikk også innebærer at  selvstendiggjøring av kvinner skal være en målsetning i alt bistandsarbeid.

Da gjenstår det bare å gratulere landets og verdens kvinner med dagen i dag: God 8. mars!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00