av Sondre Båtstrand | mars 3, 2011  

Fisk etter avfall

Hold naturen ren!

Hold naturen ren!

Hvert år blir mange havskilpadder kvalt av plastposer, sjøfugler dør av plast, sel vikler seg inn i taurester og skarv dør i etterlatte garn og nøter. Det kommer frem i en fersk rapport fra Direktoratet for Naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet, som slår fast at marint søppel er et alvorlig miljøproblem i Norge. Det er et problem vi må ta fatt i snarest mulig, og noe av løsningen kan være å fiske etter avfall.

Det er påvist store mengder marint søppel langs norskekysten og på Svalbard. I enkelte problemområder vil avfallet kunne utgjøre en ekstra belastning og en reell trussel for dyrelivet som lever der, sier seksjonssjef Anne Sundbye i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Ett tiltak for å bøte på problemet kan være å redusere bruken av plastposer, mens andre tiltak kan være bedre innsamlingsordninger og flere søppelspann i friluftsområder slik at for eksempel plast ikke havner på avveie i naturen. Noe annet som kunne fungert hadde vært om folk skjerpet seg og ikke kastet avfall i naturen…

Rapporten Kunnskap om marint søppel i Norge inneholder også forslag til tiltak, og det er særlig ett jeg synes virker spennende, nemlig “Fishing for litter“: Fiskebåter blir utstyrt med robuste sekker for å samle opp avfall fra trålene, og avfallet kan leveres kostnadsfritt på land. Prosjektet er i gang i Danmark, Sverige, Nederland og Storbritannia, og så langt er 400 tonn avfall samlet opp av 54 båter.

I den aktuelle rapporten kan vi lese at OSPAR vedtok ved ministermøtet i Bergen i september 2010 en anbefaling (recommendation) om å innføre ”fishing for litter” tiltak i alle medlemsland. Det jobbes med å avklare om, og i tilfelle hvordan, dette kan gjennomføres i Norge.

Jeg synes det virker noe defensivt, og håper tiltaket snart kan komme på plass også her i Norge. Altfor mange dyr lider av menneskelig forsøpling av havet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hvordan vet noen at fisk trenger luft i vann ?

Jeg mente nå havskilpadder.

En tror at Mahatma Gandhi tenker bare på menneske og ku.

takk
zohre

Sondre: Fisk skal i hvert fall ikke ha for mye luft…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00