av Sondre Båtstrand | februar 19, 2011  

Fra oljekatastrofer til fornybart samfunn

Godafoss. Foto: www.shipspotting.com

Godafoss. Foto: www.shipspotting.com

Atter en gang blir vi minnet om at oljens destruktive kraft ikke bare er et problem for klimaet: Midt i Ytre Hvaler nasjonalpark har containerskipet Godafoss gått på grunn med opptil 800 tonn tungolje ombord. Det er dessverre grunn til å frykte en omfattende miljøkatastrofe, nå som det er observert tilgrisede fugler og oljen har nådd Vestfold. Trenger vi flere påminnelser om Norges mangelfulle oljevern og behovet for å legge om til et fornybart samfunn?

Ytre Hvaler nasjonalpark er Norges eneste marine nasjonalpark med et rikt artsmangfold. Det mer enn 1200 m lange korallrevet som er registrert ved Tisler, skal være et av verdens største innomskjærs korallrev som man kjenner til, og Direktoratet for naturforvaltning opplyser at ulykken skjedde på verst tenkelig tidspunkt, midt i den årlige gytingen: I denne perioden er larvene spesielt sårbare for påvirkninger og årets avkom kan gå tapt.

Naturvernforbundet i Østfold har tidligere krevd losplikt for alle større fartøy som skal gjennom dette sårbare naturområdet. Det er nok et fornuftig krav, sammen med krav om styrket oljevernberedskap. Som grønn politiker vil jeg likevel se lenger frem, og mener ulykken er enda et godt argument for hvorfor Norge bør komme seg ut av fossilalderen og heller satse på ren, fornybar energi. Skitten olje kan både vi og naturen klare oss uten.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Fortell meg hvordan du skal drive et skip uten olje? Vi har skip som drives av gass, men det er jo farlig det og! Som alt annet som kan drives av gass! Dere er jo mot alt! Gass er miljøvennlig i forhold til tungolje/dieselolje, så fortell vilket valg ville du ha tatt? Når vi snakker om miljø!
Hva vet du om drift av gassmotorer, smøroljeforbruk i forhold til en dieselmotor som går på tungolje/dieselolje? Alså vedlikehold! Nå vil jeg gjerne høre fra en proff som deg som vet alt!

Sondre: Er dette egentlig et spørsmål eller bare tømmer du deg for grums? Jeg kan jo svare at gass selvsagt er bedre enn tungolje, og at biogass er best blant gassalternativene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å tilate dyrking av hamp ville styrket oljeberedskapen, da hamp er det mest absorberende av alle naturlige fibre. Det ble bl.a. brukt etter Tjernobyl-katastrofen…

Sondre: Jeg visste at hamp kan trekke opp tungmetaller fra forurenset jord, men kjenner ikke til bruk av hamp i oljevern. Har jeg gått glipp av noe, mon tro? Jeg er uansett for hampedyrking, men har ikke brukt oljevern som et sentralt argument.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det jeg har hørt i dag er forsøk på å minimalisere ulykka. Men den er jo ikke over ennå.

Bor i det aktuelle området så du skal få høre om det hvis det blir tilklining av strendene her.

Foreløpig ligger Bolærøyene som buffer mellom olja og skjærgården innafor. Og is men olja siger visst under.

Sondre: Det har kommet bilder av døde fugler på bdåe Vestfold- og Østfold-siden. I Sandøbukta er arbeidet i gang med å ta opp olje med gravemaskin. Hold meg gjerne oppdatert!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei på deg Sondre!

“Norge bør komme seg ut av fossilalderen og heller satse på ren, fornybar energi”..JEPP ;) Enig!

Ein må jo begynne å lure på dette med bruk av loser……har vi ikkje råd i oljenasjonen Norge og ha losane lenger på skipa til dei er i tygt farvann? Also….kan vi ikkje i det minste bruke oljepengane litt fornuftig…..som f.eks til losar…..slik at ingen skip går på grunn???

Skal vi berre bruke oljepengane på genmodifisert mat og vaksiner? Oljefondet har invistert betydeleg beløp i selskaper som Monsano som driver med genManipulering av maten vi skal ete og oljefondet har og invistert milliardar i vaksineselskapar som lagar vaksiner fulle i kvikksølv til oss…………..

Oljefondet tenar millardbeløp på sine suspekte invisteringar i selskaper som driver med å forgifte oss…….

…..koffor kan ikkje oljefondet invistere i miljøvennlege losar i stedet og andre miljøvennlege ting som framtidretta energibruk?

Sondre: Nei, det er mye verdens rikeste land ikke har råd til gitt, men å pumpe penger inn i Monsanto, dét har vi råd til. Grrr….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Godafoss ble visstnok bygget i 1995. Når et forholdsvis nytt fartøy kan gå på grunn under rolige, gode forhold, må man nesten regne med at det vil gå galt også i betydelig tøffere omgivelser.

Denne hendelsen er et varsel om at vi må oppruste losvesen, kystradar-systemet, kystvakt og ikke minst oljevern-beredskap. Og det er for å håndtere skipstrafikken slik den er i dag!

Skadeomfanget på sjøfugl og andre organismer i området er ennå ikke kjent, men at det har klar negativ effekt er det vel liten tvil om.

Dette er ikke den første advarselen:
De siste årene har flere skip grunnstøtt og lekket ut olje, på tross av tiltak for å unngå utslipp.

Er det ikke snart på tide å tenke litt logisk? Bruke hodet til annet enn å ha nisselua på?

Sondre: Jo, helt enig. Det har vært nok av advarsler.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne karen spyr ikke ut! Eg spør hva kan du om dette! Du svarer gass, hva er da problemet med og bruke gasskraftverk som dere er i mot? Så kanskje dere skal jobbe mere for gassdrift av skip, istede for og protestere på det meste som dere gjør! Likens så kunne vi ha brukt mere gass i tusener av hjem brukt gass til oppvarming i forhold til fosild brensel og ved! Oljeforurensing er skitt! Men kom med litt mere seriøse forslag hva dere kan gjøre for og sikre skip for oljelekarsje ved grunnstøting/skipskollisjon! Oljeberedskap en en brikke i dette, den andre brikken er og få sikkrere skip! Det er den viktigste brikken i det hele. Men som de fleste vet, det er ingenting som er sikkert! Det må en ta over seg..

Sondre: Gasskraftverk har mye lavere utnyttelsesgrad enn direkte bruk av gass. Når det gjelder bruk av gass i hjemmene, så har EU bestemt seg for å tvinge alle til å styre varmtvannsbredere med gass. Det er ikke en så god idé i Norge, siden vi får strømmen fra ren vannkraft, slik at gassvarmet vann vil øke utslippene.
Sikrere skip er viktig, sammen med krav til lostjeneste. Det kan virke som at et ønske om å spare på los har bidratt til Godafoss-ulykken.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00