av Sondre Båtstrand | februar 18, 2011  

Mer gift i maten – velg økologisk!

Økologisk hvete syvprikket marihøne. Foto: Aalang (CC BY-SA 3.0)

Økologisk hvete syvprikket marihøne. Foto: Aalang (CC BY-SA 3.0)

Oikos melder at i det stille har norske styresmakter godteke å heve grensene for kor mykje maten kan innehalde av ei lang rekke giftstoffer. Når EU sier hopp, så hopper norske myndigheter, og resultatet er at vi får mer sprøytegifter i maten vår. Det er i det minste et godt argument for å velge økologiske matvarer.

Uten at det har blitt informert om det, risikerer vi å få mer gift i maten når myndighetene godtar høyere restverdier av sprøytegifter. Det gjelder rundt 40 stoffer (se hele oversikten her), og det er bekymringsfullt at det var Oikos selv som måtte grave frem informasjonen. Noe annet som er bekymringsfullt er at landbruksminister Lars Peder Brekk ikke ser noen motsetning mellom et ønske om mindre bruk av sprøytegifter og økte lovlige nivåer av sprøytegifter i maten (les hele saken fra Ren Mat her).

Flere forskere advarer om at vi ikke kjenner konsekvensene av å tillate så mye gift i kombinasjon med hverandre, og ifølge Danmarks Tekniske Universitet er risikoen undervurdert.

Selv tenker jeg at økt giftinnhold i vanlig mat er et prima argument for å velge økologisk mat. Denne uken kunne Nationen melde at Handelen med økologiske varer setter verdensrekord, og det er ingenting som tyder på at utviklingen vil snu. Miljøpartiet De Grønne vil kjempe videre for et reelt økologisk landbruk og fjerning av moms på øko-varer.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Økologiske råvarer er sikkert bra – men bearbeidede økologiske matvarer er skikkelig miljøuvennlige. Påstår jeg da. Men jeg har sett produksjonen av en type økologisk matvare, og det var ikke bra. Alle de økologiske ingrediensene var pakket i liten emballasje, og for det andre så var emballasjen feks plastikkdunker. Har aldri sett så mye søppel det ble, kun for å liksom lage et økologisk produkt!

Dette har visstnok med liten etterspørsel etter disse økologiske råvarene, men likevel! Jeg kjøper altså ikke økologisk for enhver pris altså. Og dette tror jeg faktisk ikke at forbrukerne får vite om, heller ikke politikerne.

Sondre: Jeg irriterer meg også over unødvendig emballasje på økologiske varer… Jeg satser på økt etterspørsel som tiltak!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre!

Eg har advart deg mot dette før…………..
Problemet er Sondre at det er ufatteleg omfløkt…….og det er problematisk pga at EU sitt lovverk er problematisk pga av det er problematisk pga CODEX ALIMENTARIUS!!!!!!!!

Det blir kalla blandt dei som “trur” dei forstår dette matkodesystemet for berre “Codex”………okay?

Mattilsynet er totalt grønne her.(eller dei er “besatt”)………..dei seier “ja” til alt syntetisk og giftig frå EU……fordi…..Pengar styrar?????? (Norge har ALDRI FØR hatt so mangen lovlege giftige E_stoffer som no!!!!!!)ALDRI FØR! Norge var for 10 år sidan veldig E-stoff restriktive”! I dag:”Jaaa laaa allll GIIIIfta kome til ossss”!

Sondre…..har du lest det eg har skreve om Codex Alimenarius???? (som eg har spurt deg om før)???

Då er det kanskje på tide å sette seg inn i dette “gestapo-systemet” Sondre ?????? (Det = MATFASISME!)

Sjekk linken under skreve av meg (og deretter Burde du sjekke ut det ENDÅ frie usensureret nettet!…………det er MIL på MIL med ADVARSLar mot Codex Alimentarius…………berre husk Sondre at Monsato = basisingrediensen i CodeX). Og du er ein av dei få politikarane som har skjønt at MONSANTO er eit monster……og Monsantos monster in aktion=Codex Alimentarius………..skjønnar du no Sondre for eit skikkeleg monster denne er????????? Dette monsteret spelar på menneskas BEVISStheit!

http://34022.vgb.no/2010/04/30/global-matkontroll-pa-veg/

Code Alimentarius=Matkode=Global matkontroll der Monsanto er sjefen!!!!!!!!!!!!! (Ja Sondre soooo sinnsjuktgale er dette!!!)….og koffor?…..
Svar=Pengar&Makt!! Menneske? Betyr NULL!

Så primitivt er dette maktsysteme…………………..og vi lar oss lure…………………………..??????????????????????

Sondre: Jeg har kikket på det du skriver, og er enig i at det ikke ser bra ut. Monsanto er vel et av de verste selskapene, og å gi dem mer makt, er å sage over greinen vi sitter på. Vi må ta tilbake makten over maten!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ved å velge økologisk mat, får vi i oss andre giftstoffer. For alle stoffer er giftstoffer.

Skål.

Sondre: Hmmm? Nei, alle stoffer er vel ikke giftstoffer…?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et reelt økologisk landbruk blir det ikke før reglene omkring økologisk drift blir forandret. Slik regelverket framstår i dag er det alt for byrokratisk og komplisert.
Driver selv en økologisk gård, men gir meg som økologisk bonde fra neste år. Grunnen er, at jeg vil selv bestemme hvilke type såfrø jeg vil bruke. Jeg vil selv bestemme om, når og og hvor mye næring jeg vil tilføre jorden. For meg er sprøyting et ikketema da jeg ikke har sprøytet jordene og kommer heller ikke til og gjøre det.
Tror at mange som kansje vurderer økologisk drift blir skremt bort av den enorme pappirmøllen og kravene som stilles.

Ser at flere av de norske bøndene er blitt flinke til og redusere bruk av plantevernmidler, er derfor skeptisk til økning av restverdier. Da jeg regner med at det hovedsaklig vil være på importert mat.

Sondre: Jeg er helt enig med deg. Papirmøllen skremmer bort øko-bønder, og er nok en medvirkende årsak til at det er en del øko-bønder som gir seg hvert år. Miljøpartiet De Grønne arbeider blant annet for et forenklet støttesystem som sikter mot et heløkologisk landbruk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

gårdskaren!

Synast det er svært trist at du vil gi deg som økologisk bonde!

Er det ikkje mogeleg for økologiske bønder å slå seg saman å kjempe imot papirmølla ?

Koffor skal det vere ei papirmølle for å leve naturleg? Det burde vere LETT å drive naturleg som du gjere gårdskaren……..men eg forstår jo din frystasjon…….for i dag er det slik at alt det som er naturleg er veldig vanskeleg………………og det er jo først DÅ ein forstår kor langt vekke frå Naturen vi lever!

Eg er overbevisst om at Rein Mat vil bli framtidas Gull-SKATT…..og det er ikkje lenge til dette er ein realitet,,,,,,

Så eg håpar du helde ut litt til gårdskaren :)

Sondre: Full støtte til landets øko-bønder :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre!

Takk for svar og JA vi må ta tilbake makta over oss sjølve og vår menneskerett til å ete Rein mat!

Vi er født frie…..og vi har all rett til å dyrke og ete akkuratt det vi vil…………INGEN stat eller styresmakter har rett til å bestemme over kva vi sjølve velger å ete frå naturen………..

Monsanto (støtta av det norske oljefondet med milliardbeløp!!!) vil derimot styre oss mennesker til å ete kunstig mat laga av dei slik at dei får so mangen pengar at dei ikkje anar kor dei skal gjere av dei…………..!

Vi Mennesker trenger berre å gjere ein ting: Finne vårt sunne Bondevett og leve etter det :)

Sondre: Det er helt utrolig at oljefondet kan bli investert i et så gjennomført skittent selskap som Monsanto. De etiske retningslinjene er tydeligvis altfor slappe.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har lest igjennom hele programmet og spesielt de ti punktene dere har satt opp. Har kunnet diskutert de fleste punktene der, selv om dere av og til er innom noe fornuftig.

Men når det er prat på gift her. Bet meg merke i at dere ønsker og bruke kloakkslam til gjødsel.
Det brukes en del nå også, men med begrensninger. Dette pga høyt innhold av tungmetall som bly, kvikksølv og kadmium. Hvordan vil dere ungå og spre mere tungmettal ved og øke bruken av kloakkslam?

Sondre: Du er velkommen til å diskutere grønn politikk på denne bloggen!
Kloakkslam ønsker vi enten å bruke i biogassproduksjon eller i gjødsel. Det krever moderne renseteknologi, samtidig som vi kan unngå at så store mengder tungmetaller havner i kloakken.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre!

Oikos betyr “hushald” på gresk og har gitt opphav til ordet “økologi” (læren om naturleg hushald)……..som jo etter mitt syn burde vere lære for alle barn…..hehe (mykje betre det iallefall enn dagens indoktrinering…..der barna lærer at det ikkje er bra og puste ut CO2….. ;) (jaja…satt på spissen sjølvsagt)

Våre styresmakter med mattilsynet i spissen svelger alt frå EU som god fisk………og kva seier det om våre styresmakter når både du og eg veit at selskapar som Monsanto har fingrar inn i EU via Codex Alimentarius?

Koffor er det ingen i mattilsynet som advarar oss mot dette systemet?

Koffor er det ein upolitisk person som meg som må informere deg om Codex Alimentarius ? Seier ikkje det noko om dagens styresmakter?

Var eg den første som informerte deg om Codex Sondre? Eller har nokre politikkarar snakka til deg før om dette?

Sondre: Jeg har vært borti flere innen den grønne bevegelsen som har nevnt Codex, men det er ikke så mange som snakker om det ennå. Selv må jeg innrømme at jeg fortsatt ikke har helt oversikt over saken, men tar imot innspill – også fra upolitiske personer :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En påminnelse fra filosof Arne Ness…DYPØKOLOGIENS 8 PUNKTER….

TRIVSEL FOR MENNESKELIGE OG IKKE-MENNESKELIGE
LEVENDE VESENER HAR EN IBOENDE VERDI.
IKKE-MENNESKELIGE VESENERS VERDI ER UAVHENGIG
AV DERES NYTTEVERDI FOR MENNESKELIGE FORMÅL.

RIKDOM OG MANGFOLD I JORDENS LIVSFORMER, INKLUDERT
FORMER FOR MENNESKELIGE KULTURER, HAR IBOENDE VERDI.

MENNESKENE HAR INGEN RETT TIL Å REDUSERE DENNE RIKDOMMEN
OG DETTE MANGFOLDET, BORTSETT FRA FOR Å DEKKE VITALE BEHOV.

MENNESKELIVETS OG MENNESKEKULTURENES TRIVSEL ER
FORENELIG MED EN VESENTLIG MINDRE BEFOLKNING. RIKDOMMEN
OG MANGFOLDET AV ANDRE LEVENDE VESENER ER AVHENGIG AV DET.

MENNESKENES NÅVÆRENDE INNBLANDING I DEN IKKE-MENNESKELIGE
VERDEN ER FOR VIDTGÅENDE OG SITUASJONEN FORVERRES.

DE FOREGÅENDE PUKTENE INDIKERER AT DET ER NØDVENDIG
MED FORANDRINGER I DEN DOMINERENDE MÅTEN MENNESKENE
TIL NÅ HAR OPPTRÅDT PÅ I FORHOLD TIL JORDEN SOM HELHET.
FORANDRINGENE VIL PÅ EN FUNDAMENTAL MÅTE VIRKE INN PÅ
POLITISKE, SOSIALE, TEKNOLOGISKE, ØKONOMISKE OG
IDEOLOGISKE STRUKTURER.

DEN IDEOLOGISKE FORANDRINGEN I DE RIKE LANDENE, VIL HOVEDSAKELIG
BESTÅ AV ØKT VERDSETTELSE AV LIVSKVALITET I FORHOLD TIL HØY
MATRIELL LEVESTANDARD, OG PÅ DENNE MÅTEN LEGGE GRUNNEN TIL
TIL EN VARIG ØKOLOGISK UTVIKLING OVER HELE KLODEN.

DE SOM SIER SEG ENIG I DE FOREGÅENDE PUNKTENE, HAR EN
FORPLIKTELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL Å FORSØKE Å GJENNOMFØRE
DE NØDVENDIGE FORANDRINGENE MED IKKE-VOLDELIGR MIDLER.

FILOSOF ARNE NÆSS

Sondre: Takk, jeg tilslutter meg den dypøkologiske plattformen fra vårt avdøde æresmedlem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

husker samtaler med fortvilte ansatte i den avdeling av den europeiske kommissionen i ca. 1995 – uten offentlig debatt ble de EU normene overkjørt av GATT/WTO avtalen som satt codex alim. normer som enerådende i hele verden. Normer som Eu land hadde undersøkt, konsumentorganisasjoner hadde kjempt for, ble med et strek utradert- som ulovelige obstakler i fri verdenshandel.

Sondre: GATT/WTO er ikke akkurat kjent for åpenhet og demokrati, så her er det nok mye opplysningsarbeid som venter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å, de som har makta klarer sikkert å finansiere no forskning som viser at det ikke er så farlig med disse stoffene også… det er så rart med det, hver gang noe sånt avdekkes står det alltid “beroligende” resultater klare.

Men langsiktig forskning er det lite av…

Min drøm er at menneskeheten en gang skal våkne opp og innse at de faktisk er i ferd med å forgifte den eneste planeten vi har. Jeg håper at det skjer i min levetid, men det er nok bare en drøm…

Sondre: Ja, det har vært noen stygge episoder der myndighetene vil påvirke forskningsresultater. Sunn skepsis er lurt å ha med!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00