av Sondre Båtstrand | februar 7, 2011  

Mer overvåkning, ikke mer oppklaring

Illustrasjon: www.stoppdld.no

Illustrasjon: www.stoppdld.no

Regjeringen mener at sier man nei til å innføre en plikt til å lagre data, reduserer man samtidig politiets mulighet til å oppklare visse typer alvorlig kriminalitet, og utenriksminister Jonas Gahr Støre hevder politiet vil bli merkbart svekket i kampen mot grov kriminalitet dersom regjeringen sier nei til datalagringsdirektivet. Det står i skarp kontrast til erfaringene fra Tyskland, som viser at oppklaringsprosenten slett ikke har økt med datalagring.

Aftenposten bringer interessante opplysninger om hva som skjedde etter at Tyskland i 2008 påbød lagring av trafikkdata fra telefoner, og året etter fulgte opp med lagring av trafikkdata fra nettet: Oppklaring av alvorlige forbrytelser ble redusert. Det ser ut til at overvåkningen rammer vanlige folk, mens de virkelige kriminelle bare finner andre måter å kommunisere på. Aftenposten oppsummerer:

De som står bak undersøkelsen, antyder at den synkende oppklaringsprosenten kan forklares med at mulige lovbrytere i større grad begynte å benytte seg av internettkafeer, trådløst internett, anonymiseringstjenester, telefon- kiosker, uregistrerte simkort og andre slike metoder for å unnlate å etterlate seg elektroniske spor. De mener også at slike adferdsendringer gjør det vanskeligere for politiet å gjennomføre mer målrettede former for etterforskning mot personer de måtte ha i søkelyset.

Det er ikke en positiv utvikling. Politiet sliter allerede i dag med for liten kapasitet til å ta seg av saker som er viktige i folks hverdagsliv, og er det da meningsfullt å bruke så store ressurser på å overvåke hele befolkningen?

Jeg synes Martin Bekkelund formulerer seg godt når han mener politikere står mellom valget om å 1) Gi politiet flere ressurser til å håndtere dagens ressursmangel, eller 2) Gi politiet enda mer data, som vil kreve enda mer ressurser å håndtere.

Jeg velger alternativ 1: Miljøpartiet De Grønne sier klart nei til datalagringsdirektivet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Når jeg nå kan lese at oppklaringsprosenten av alvorlige forbrytelser i Tyskland har blittt redusert etter at DLD er blitt innført så virker det for meg som en bekreftelse av det jeg tidligere har påstått; Her får poilitiet en infotsunami som de ikke klarer å håndtere siden resultatet er en kjempeoversikt som ikke gir noen større kontroll. Bare mer arbeid og “wild goose chase”.

Sondre: Nettopp!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Likar svært lite slike kontrollsystemer du beskriver her…….dei er etter mitt syn ein innskrenking av menneskerettigheitane og kan som du skriver missbrukast…….og dessutan krever det berre endå meir byrokratiressurar og nye lover og reglar…..

Nei eit sånt samfunn er ingen tent med trur eg…..anna enn dei som likar å ha kontroll over andre …….

Så ja enig med deg igjen eg ;)

Sondre: :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00