av Sondre Båtstrand | februar 5, 2011  

Hev U-864!

Kvikksølvbeholder fra U-864. Foto: http://klammi.de/html/u864-11_3_1.html

Kvikksølvbeholder fra U-864. Foto: http://klammi.de/html/u864-11_3_1.html

På havbunnen utenfor Fedje i Hordaland ligger den gamle ubåten U-864 med 65 tonn kvikksølv, men regjeringen bare skyver saken fremfor seg med stadig nye utredninger og konsulenter. Derfor synes jeg at det er bra at  Fremskrittspartiet vil at Stortinget skal vedta at den forliste tyske ubåten U-864 utenfor Fedje i Hordaland skal heves. Nok prat: Kvikksølvbomben må heves!

9. februar 1945 ble U-864 senket utenfor Fedje med 65 tonn metallisk kvikksølv i beholdere med antatt levetid på 60 år. Så langt har de holdt i 66 år, men det har gått over fem år siden eksperter begynte å frykte at beholderne kan sprekke og kvikksølv lekke ut i stor skala.

Det haster med å få gjort noe med U-864, men regjeringen somler med stadige utredninger selv etter diverse løfter om heving. – Den tyske ubåten U-864 skal heves når sikkerheten er god nok, sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i sommer. - Vi har lagt avgjørende vekt på utrygghetsfølelsen hos lokalbefolkningen, sier Helga Pedersen til NRK da regjeringen lovet heving for to år siden.

Kvikksølvet er ikke trygt i U-864, og Mattilsynet advarer: På grunn av forurensning av sjøbunnen med metallisk kvikksølv frarådes gravide og ammende med bakgrunn i føre-var-prinsippet å spise sjømat fanget i ubåtvrakets umiddelbare nærhet.

Det er ingen grunn til å vente på at resten av kvikksølvet skal lekke ut i havet. Stortinget må kreve heving av U-864!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Sondre

Heilt einig med du
Få opp driten og det fort!
Ka har vi oljepengengane til liksom? Invistere dei i lugubre svindelselskap som Monsanto eller atom våpenindustri……..fyttikatta kor idiotisk og dobbelmoralistisk…

Skjønner ikkje poenget med dette fomleriet…..kvikksølv er ekstremt giftig og ein av dei verste miljøgiftene vi har….som kan forårsake alvorlege skader på absolutt alt liv…….tragisk at ingenting skjer anna enn snakk og utredning…….
Veit du kor djupt båten ligger på forresten?

Sondre: Takk for støtte! U-864 ligger på 150 meters dyp, sånn cirka.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For det første.
Dette har Fiskeriministere ingen ting med å gjøre.
De kan ha en mening, som alle andre, men de skal ta seg av fisk og båter som sjarker som de har forsømt på det groveste.

Kystverket er det som er ansvarlig for vrak på kysten.

Vrakes behøver ikke å graves ned, eller heves.

Den kan suges tom.
Eks med en sildesnurper el. med en forsterket sugeslange, og en lekter.
Event, en mindre oljeplattform.

150 meter er mulig og nå for dykkere og annet nødvendig utstyr.

Sprette opp nødvendige steder med en hydraulisk “bokseåpner” og suge i vei, hele konteinere, som rustne og løs kvikksølv.

1 mnd. i noelunne bra vær, skulle jobben være gjordt.

Med den nasjonale fellesinteressen in mind, skulle kostnaden ved norsk utstyr og mannskap kunne reduseres ned til et minimum.

Si 15-20 mill.

En annen ting, som også måtte taes i betrakning, er et depot. I fjell etc.
Verdien av kvikksølvet, enten det kan foredles eller brukes på annen måte, blir en saga for seg selv.

Poenget er:

Få vekk alle surrehuene som ikke en gang kan skifte filter på bilen sin, og la de refleksive menneskene få arbeide i fred med problemet.

Det er kystverkets domene, ingen andre.
Det er de som i såfall må innhente ekspertise.

Og det blir i hvertfall ikke fiskeriministre eller fiskeridirektorater.

Nå må folk komme ned fra pidestallene og helligdommene sine, og begynne å tenke sjæl.

Problemer er til for å løses. Ikke skape dem.

Sondre: Nå heter det jo fiskeri- og kystminister, og saken angår jo kysten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Iflg. undervannsteknologer er det visst ikke så vanskelig. Man kan ganske enkelt sende ned dykkere ned sammen med litt løfteutstyr/miniubåt og tre solide poser over flaskene manuelt. De 60 flaskene vil da enkelt kunne heises opp til overflaten uten enorme kostnader. For 20 mill. vil sikkert mye av jobben være gjort – ikke 850 millioner! slike tall er skremselspropaganda. Ring Vidar Fonnevik, tidl. ved NUTEC, ekspert i Bergen på dette feltet TLF: xxx xx xxx

Sondre: Takk for tips! Jeg tok dog bort telefonnummeret du la inn, da det spørs om Fonnevik ville likt at det lå på bloggen min – men jeg skrev det ned først.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg må bare si meg helt enig med deg, Sondre.

Sondre: Takk :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er bra at MDG også engasjerer eg i viktige miljøsaker. Spørsmåla kring U864 er mange, og det er viktig å få avklaring kva som skal skje med vraket enten det blir heving eller tildekking.
Det viktigaste er uansett sikring av vraket, slik at ein forhindrer lekkasjer av kvikksølv til havet.

Vil også poengtere dette med kosthalsråda for området. Desse råda gjeld for ein radius på 500 meter rundt posisjonen til vraket.
Fisken i distriket kring Fedje, Øygarden, Sognesjøen og Nordhordland er på ingen måte giftig, og kan etast med godt samvit.
Gravide og ammande blir ikkje fraråde å ete t.d. sushi/sashimi tilberedt av fisk, vill eller oppdrett, fanga i disktriktet.
Kort fortalt så er ein vel sikker så lengje ein ikkje ligg oppå vrakte og fisker….
Følte at innlegget ditt lett kunne misforståast, utan nærmare undersøkjelser av artikkelen det blir vist til.

Det er NIFES som har hatt ansvaret for overvakninga av havbotnen på oppdrag av Kystverket, og det er på bakgrunn av dette av kostholdsråda er kommne.
Kan ein stole på at dei tala NIFES/Mattilsynet har oppgitt er korrekte?
Kan me risikere at Kystverken/Staten har utøvd press på NIFES til å oppgje for låge verdier kring vraket for å halde “folkerøysta” og kravet om heving lågt?

Årsaka til at eg spør om dette er nettopp frodi “kritiske røyster” allereie har trekkt NIFES og Mattilsynet i tvil kring andre områder dei overvåker, t.d. fiskeri og oppdrett.
Kva meiner MDG om dette?

Sondre: Takk for presiseringen angående kostholdsrådet! Jeg har ingen grunn til å tro at NIFES eller Mattilsynet har fusket i denne saken.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00