av Sondre Båtstrand | januar 27, 2011  

Kommunene må kunne stoppe oppdretterne

Foto: Erik Christensen (CC BY-SA 3.0)

Foto: Erik Christensen (CC BY-SA 3.0)

Selvsagt skal en kommune kunne nekte å ha miljøfiendtlig oppdrett hos seg, men det er ikke så selvsagt som kan virke. Mainstream-direktør Snorre Jonassen avfeier Narvik kommunes forsøk på stoppe oppdretts-etableringen ved Gammelveggen, skriver Fremover. Det er skummelt om oppdretterne skal kunne overkjøre lokaldemokratiet!

Stortinget burde for lengst ha vedtatt krav om kun etablering av tette oppdrettsanlegg, men så lenge stortingspolitikerne sover, er det opp til den enkelte kommune å stoppe forurensningen. Da er det forbilledlig at Narvik kommune setter foten ned.

Oppdrettsnæringen er nok ikke så vant til å møte krav fra politikere, og derfor kommer det en såpass underlig reaksjon fra Mainstream. I desember sa Narvik bystyre nei til oppdrett ved Gammelveggen, og det vedtaket må næringen respektere. Andre lokalpolitikere kan med fordel la seg inspirere av vedtaket!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Er heilt einig med deg Sondre i at kommunane må kunne bestemme om dei ønskjer oppdrett eller ei. Men arrester meg om eg tek feil, hadde ikkje kommunen gjeve løyve til Mainstream i denne saka, for så å trekkje det tilbake?
Om så er tilfelle, så er det rett og rimeleg at kommunen dekkjer Mainstreams kostnader, eller lar dei etablere seg slik som fyrste løyve gav tillatelse til.

Sondre: Det er mulig kommunen har opptrådt litt klønete, men saken kan i så fall sammenliknes med da Bergen kommune sa nei til Clear Channels reklame i byrommet etter først å ha signalisert at reklamen var velkommen. Stort folkelig press gjorde at politikerne snudde, og det må vel være kurant.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå må du slutte med denne SYNSINGA di om ett og alt!! VI bor vegg-i-vegg med et oppdretts-anlegg her, og har ZERO problem med det på NOE vis! Arbeidsplasser gir det også tenk!
MDG er bra på mye, ja, men slike som deg skremmer jaggu meg folk BORT fra partiet heller enn å tiltrekke seg folk! Jeg er en av de DU og dine likemenn har skremt bort fra MDG… :-(

Sondre: Kravet om tette oppdrettsanlegg er en fanesak for MDG, så det skal nok mye til før partiet snur der. Jeg synes jo ikke det er noe artig at du er skremt bort fra MDG på grunn av vår oppdrettspolitikk, men det bunner i ulikt syn på problematikken. Jeg vet at vi har fått mange nye medlemmer nettopp fordi vi fører en klar politikk for tette anlegg. For øvrig synes jeg det er fint at du enig med MDG på andre politikkområder!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så lenge det finnes personlige interesser hos politikkere utenfor helligdommene, skjer det ikke noe.

Trålskip som er gått i arv et eksempel.

Sondre: På tide med grønne politikere :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du berører poenget mitt Sondre.
Kommunen har opptrådd mildt sagt klønete i denne saka. Det er rett og rimeleg at kommunen dekkjer alle utgifter som Mainstream måtte ha hatt i forbindelse med dette, og så får dei heller ta lærdom av dette ved neste korsveg.

Det hadde også tatt seg mykje betre ut om du hadde retta kritikken mot kommunen her, istadenfor å rette kritikken mot Mainstream.
Dei har då ikkje gjort noko gale???!!!
Å heile tida prøve å framstille næringa som nokre griske djevler synest eg du burde halde deg for god til.

Har også ein liten merknad til STARBEARS kommentar over. Eg ser han frustrasjon kring desse spørsmåla, og eg trur han hadde hatt rett i at MDG kunne ha tjent på å halde ein litt annan profil. At MDG arbeider for lukka anlegg respekterer eg fullt ut, men dykk burde klart det på dykkar eigne premisser. I dag heng dykk i halen på Oddekalv, og er eigentleg berre eit taleorgan for NMF.

Sondre: Nei, jeg er dønn uenig: MDG ville ikke tjent på å droppe en klar holdning i oppdrettssaken. Det er nok av dvaske partier som liker å leke miljøpolitikk, det som trengs er et hardere parti som våger å ta problemene ved røttene.
Hva slags annen profil eller andre premisser er det du etterlyser? Skal vi unnlate å snakke om viktige miljøproblemer? Skal vi holde kjeft der vi er enige med Oddekalv i sak? Det blir for dumt.
Narvik kommune fortjener litt kjeft i den aktuelle saken, men først og fremst ros for at kommunen sier nei til oppdrett. Det må Mainstream akseptere. Om næringen fremstår som grådig, så burde den kanskje tenke litt på hvordan den går frem…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Heia igjen!

Bra du tar opp dette emnet igjen. Og her er vi skjønt einige :) . Oppdretsnæringa har altfor mangen svin på skogen…..eller kanskje eg skal seie “fisk og fiskelus i fjorden”…

Som Kungfuz påpeikar her over så har fiskeriministeren eigeninteresser i oppdretsnæringa ….og då seie det jo seg sjølv kva lover og reglar det blir ut av sånt. Då er det fritt fram for fiskeoppdretta og pøse på med giftige planteværnmiddel og fiskevaksiner og antibiotika for å kvitte seg med fiskelusa …..sprøtt!

Visste du forresten at “miljøvernministeren” Erik Solheim har gitt tillatelse med ein prøveordning på GenManipulert fiskefor til fiskeoppdretta? Og ikkje trur eg fisken blir merka med dette heller?

Synast eigentleg det er rart at folk ikkje skjønner at dette ikkje er demokratisk i det heile……

Legger ved ein link om dette tette forholdet…..men du veit jo sjølvsagt om det…..

http://go.startsiden.no/go/e/content_results;siteId=230;afu=verden.abcsok.noa47index.html%3Fq%3Dfiskeriministeren%26lr%3Dlang_no/http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=592968

Sondre: Jepp, oppdrettsnæringen har gode forbindelser inn i maktens korridorer. Lisbeth Berg-Hansen har åpenbare egeninteresser og millioninntekter i oppdrett, men forgjengeren Helga Pedersen var om mulig en enda verre minister… Det trengs grønne politikere!
Genmanipulert fiskefôr? Huff, huff, huff. Erik Solheim har dessverre en ullen holdning til GMO, så det er ikke så sjokkerende som det burde være…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Klart kommunen skal kunne setje foten ned eller gjere om eit vedtak. Men har ein første gitt løyve, altså sagt ja, og så seier ein nei etterpå, så bør jo ein også dekkje utgiftene til den parten som er vorte lidane. Det er tross alt snakk om mykje penger her. Det virker på meg at så lengje det er snakk om oppdrettere, så kan dei til helvete betale sjølv. Om eg hadde fått tillatelse til å byggje hus, satt opp grunnmur, og så hadde kommunen komme å sagt at nei, me inndreg byggjeløyvet. Du må rive ned grunnmuren att, så ville det ha kosta meg mykje penger.
Vil eg då være ein grisk faen om eg forsøkjer å få kommunen til å dekkje mine utgifter og eventuellt går til rettslege skritt for å få det dekka??
Tenk deg om Sondre. Dette trur eg ikkje du meiner!! Og det skal være likhet for alle, anten ein er husbyggjar, sauebonde eller oppdretter.

Eg respekterer alle parti som har ei klår holdning i oppdrettssaka. Dette er forøvrig noko dei fleste parti har. MDG har ikkje noko klår holdning, avdi dykk blir dikterte, noko me såg klåre eksempel på i fjor etter ein “feiluttalelse” av ein av dykkar eigne. Klart dykk skal innhente informasjon, men det bør skje frå fleire hald og frå fleire innstanser.
Pr.idag framstår dykk som ein forlengja arm av NMF, men om det er det dykk ønskjer, så greit nok. Eg forstår at det ikkje vil være lett for dykk å bryte ut herfrå, då dykk etter all sannsynlighet også vil få massive utmeldinger frå partiet.

Etter mi meining har dykk for klare og tette band til Oddekalv og NMF. Oddekalv dreg ein kjempefordel av det, fordi du er hans politiske talerøyr, og sannsynlegvis ein av dei få som også taler hans sak. Det er ikkje snakk om å halde kjeft i viktige spørsmål, men å kunne stå for eigne meininger. Eg trur faktisk dykk blir utnytta.
At MDG i tillegg har så tette band til ein organisasjon som tyr til kriminelle handlinger (tjuveri) og trugsmål mot andre, kan jo umulig være eit pluss for partiet dykkar.

Sondre: Jeg ser poenget med at kommunens vingling påfører et selskap kostnader, men velger å sette hensynet til miljøet først og glede meg over at kommunen har kommet frem til at nye oppdrettsanlegg ikke er ønsket. Slik gikk det da Clear Channel prøvde seg på Bergen kommune: Gulating lagmannsrett frikjenner Bergen kommune for ethvert erstatningsansvar overfor Clear Channel og pålegger samtidig reklamegiganten å betale kommunens saksomkostninger.
Det er absurd å påstå at MDG føyer seg etter direktiver fra NMF, og jeg regner med at du er klar over at MDGs kilder i oppdrettssaken er mangfoldige, men alle peker på store miljøproblemer.
Det er for øvrig ganske grovt å beskylde NMF for tyveri. Om det at jeg forsvarer NMF i en slik sammenheng får deg til å tro at MDG blir diktert av NMF, så må du jo tro at veldig mange dikterer MDG. MDG blir diktert av vårt eget landsmøte.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tjuveriet er ingen grov beskuldning kjære Sondre.
Det siste “kjende” tjuveriet var frå Ewos Innovation`s forskningsstasjon i Lønningdal, noko Kurt Oddekalv også har vedgått;)
Likefullt eit simpelt tjuveri……

Sondre: Aha, Oddekalv på lakseslang… Det er jo faktisk et tyveri, men noen kan jo omtale det som en form for sivil ulydighet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takker deg Sondre for at du har så flott innstilling til den miljøfientlige oppdrettsnæringa. Men det nytter dessverre ikke å snakke med de. Det er kun politiske avgjørelser på topplan som kan endre kursen til disse griskhetens disipler. Men vit at det er utrolig mange flotte mennesker som arbeider for å få til dette.

Sondre: Jepp, vi får bare stå på videre!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eg vil gjerne høyre deg bortorklare denne saka som sivil ulydighet!!!??
Hadde han kontakta anlegget på dagtid, kunne han spurt om å få eller eventuellt ha kjøpt fisk direkte frå mærd. Det gjorde han ikkje.
Tjuveri er tjuveri.

Spørsmålet er, støtter MDG kriminelle personer og kriminelle handlinger, eller tek MDG avstand frå slike handlinger og slike personer??

Sondre: Jeg har ikke lyst til å gå inn i en opphetet diskusjon om den konkrete saken – som jeg ikke kjenner så godt. På generelt grunnlag kan jeg sitere fra prinsipprogrammet til De Grønne:

3.1.4 Sivil ulydighet
Demokratiet er ikke en statisk tilstand, men en evig prosess uten noe perfekt sluttmål. Derfor må vi akseptere at det finnes sikkerhetsventiler til bruk når konflikter ikke kan løses i samsvar med de vanlige «spillereglene». Ikkevoldelig sivil ulydighet er en metode som rett brukt ikke truer demokratiet, men tvert imot virker demokratisk fostrende. Miljøpartiet De Grønne vil ikke sette denne metoden i bås med vanlige ordensforstyrrelser. Mens ikkevoldelig sivil ulydighet ikke truer demokratiet, har sivil lydighet vist seg å være en forutsetning for mange av de verste hendelsene i historien. Opplæring i ikkevoldelig konflikthåndtering må få en større plass i skolen.

Håper dette var klargjørende!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er enig med deg Sondre, oppdrettsnæringa skal ikke kunne overkjøre lokaldemokratiet, og det skal være lov å skifte mening når man ser at man har gjort feil valg.

Sondre: Nettopp, det må være lov til å tenke seg om!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Oppheita og oppheita fru Blom….
Dette var likevel særs klargjerande, og eg takker deg for denne oppklaringa.
MDG støtter kriminelle og kriminelle organisasjoner. MDG kan ikkje gå ut med ei eiga meining i denne saka, avdi dei då vil tråkke Oddekalv på tærne, noko som igjen vil føre til utmeldelser frå MDG.

Til din informasjon, så anmeldte Oddekalv Ewos til politiet etter tjuveriet, for brot på blant anna dyrevelferdslova, noko han meinte å ha funnet bevist. Dette er no henlagt som intet straffbart forhold!!!!

Sondre: Det er kanskje best om du tar den diskusjonen med Oddekalv?
Hvis du mener en positiv holdning til sivil ulydighet som virkemiddel i visse situasjoner er det samme som å støtte kriminelle og kriminelle organisasjoner, så kan jeg vel bare konstatere at vi er dypt uenige.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eg krysser fingrane for at dagens ungdom ikkje deler ditt syn på sivil ulydnad, då eg er redd for at me får ein masse kriminelle som spring rundt å påberoper seg “sivil ulydnad” som skjul for sine kriminelle aktiviteter.

Sondre: Stigmatiserer du ikke ungdom litt nå?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00