av Sondre Båtstrand | januar 26, 2011  

Færre biler gir renere luft

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Bystyret vil ha flere permanente tiltak for luftkvaliteten i Bergen, men Miljøpartiet De Grønne mener tiltakene er preget av manglende vilje og evne til å ta et oppgjør med bilisme som styrende ideologi. Bergensluften trenger køprising!

Bystyret gikk 24. januar inn for flere permanente tiltak mot dårlig luft, deriblant å oppfordre fylkestinget til å gi oss bedre kollektivtilbud, innføre sambruksfelter, prøve ut lavutslippssone og ha bedre varsling langs veiene. Tiltakene bærer preg at at bystyret ikke våger å ta opp det egentlige problemet, nemlig at det er for mange biler på veiene. Sambruksfelt er ikke godt nok når vi kunne fått rene kollektivfelt, og det er for tannløst at bystyret fortsatt ikke ser behovet for køprising.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil ha langt bedre kollektivtilbud, rushtidsavgift, færre parkeringsplasser i sentrum, flere el-biler og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister, og vi synes det er ironisk at det samme bystyret som la ned gratisbussen nå ber fylkestinget gi oss bedre kollektivtilbud.

Miljøpartiet De Grønne er i ferd med å kjempe oss inn i bystyret med ren luft som fanesak. Bli med på luftkampen!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Nox (fra flere busser) er langt helsefarligere en
økt C02, men dette er en drøm på noe sviktende forutsetninger:

For hvis noen finner å kunne gå over til kollektivtransport fremfor egen bil, så vil de jo gjerne ha tilbake bilens restverdi?

Da hjelper det lite på regnestykket ditt om bare en annen bilfører (som før kanskje var avhengig av kollektivtrafikk) begynner å kjøre den samme gamle bilen i trafikken?!

Du får altså kun en positiv endring i de tilfeller hvor noen “skroter” bilen mot vrakpant, men uten å kjøpe seg en ny. Og det tror jeg ikke skjer ofte!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

3. gangen jeg glemte dette SPAM-wordet!

Nøyer meg nå med å påpeke at med færre kjøretøy blir det bedre trafikkavvikling, mindre press på infrastruktur, og mye mindre klimagasser – inkludert NOX.

Derav står fremdeles Sondres argumentasjon “untarnished”, SKJØNT det gjør ikke oppgjør med oljeavhengigheten vår per se.

Sondre: Hmmm, er det litt for tungvint å kommentere på bloggen min? Jeg vet ikke helt hva jeg kan gjøre med det.
God påpekning, Yngve!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Yngve -
Rent matematisk -ja!

Men dagens luftkvalitet er dermed nøye sammenbundet med antall biler i trafikk?

Poenget er altså at man må fjerne kjøretøyer fra trafikken for å oppnå en bedring av luftkvalitet.
Og da nytter det lite å avhende sitt kjøretøy til en ny kjøper som fortsetter å forurense?

Dermed må man “skrote” biler uten at eiere i fremtiden kjøper ny bil, hvilket innebærer at eksisterende eier skal ta tapet ved å skrote en ellers brukbar bil.

Og derfor blir dette teoretiske drømmer som aldri vil kunne bli en realitet.

Sondre: Jeg har foreslått å gi gratis busskort og sykkel til dem som vraker bilen uten å kjøpe ny bil.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det var jo spenstig?!

La oss se på en middelklassebil ca 5 år gammel da? Restverdi ca 230 000?

Hvis jeg skroter den, så tar jeg et tap på 230 000 med fradrag av en vrakpant på ca 10 000?

Og for et tap på kr 220 000 så skal jeg kompenseres med et gratis busskort og en sykkel?
Hvor lærte du om økonomi? Ja, den er det nok mange som går på. Og for en bedring av miljøet det vil bli!

Sondre: Det trengs spenstig politikk – og færre biler på veiene :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Spenstig politikk er å skape “mindre trafikk”.

For mange er det dessverre vanskelig/umulig fordi de har kjøpt sin bil for å dekke et ttransportbehov, men – så er det dem som strengt tatt ikke behøver å kjøre.

Og da må Staten ta konsekvensen av sine internasjonale forpliktelser og belønne dem som bidrar?

Jeg tror nok at du innerst inne forstår at ingen vil gi avkall på 200 000 kroner i bytte for et gratios busskort? Men – om Staten nå f.eks. sa at alle som dokumenterte kjøring på 3000 km eller mindre pr år slapp å betale den årlige veiavgiften?
Og at forsikringsselskapene fulgte opp med et ekstra bonustrinn og redusert premie for alle som slapp den årlige veiavgiften på dette grunnlaget?

Tenk på alle dem som har mindre behov for bil – de som kjører 5-7000 km/år, men som kanskje ville forsøkee å presse seg under 3000 km for å spare 4-5000 kroner pr år.

Da oppnår du mindre trafikk!

Sondre: Det var et veldig spennende forslag om veiavgift, Argus! Jeg er med!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bergensluft til besvær
Luftkvaliteten i Bergen er svært dårlig med høye nivåer av både nitrogendioksid og svevestøv. Drepende dårlig… Les mer:

http://fadnes.wordpress.com/2011/02/14/bergensluft-til-besvaert/

Sondre: Bra du står på med bloggingen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00