av Sondre Båtstrand | januar 22, 2011  

Legg ned Opplysningkontoret for kjøtt!

Grønn mat. Foto: Agricultural Research Service. No (c)opyright

Grønn mat. Foto: Agricultural Research Service. No (c)opyright

Siden 1990 har det norske kjøttforbruket økt med 45 prosent. Likevel får Opplysningskontoret for kjøtt 69 millioner kroner i året for å promotere enda mer kjøttspising. Det er ikke bare å kaste penger ut av vinduet, det er også både miljø- og dyrefiendtlig, og derfor gir jeg full støtte til Fremtiden i våre henders forslag om å legge ned Opplysningskontoret for kjøtt. Bruk heller pengene på Opplysningskontoret for frukt og grønt!

Det er mange miljøfordeler ved å redusere kjøttspisingen, og dyrene må også lide for nordmenns appetitt på kjøtt: – Jo høyere etterspørsel etter kjøtt, jo flere dyr blir drettet opp. Stadig høyere produksjon betyr industrielt landbruk og dårlig dyrevelferd, melder Dyrevernalliansen.

Miljøpartiet De Grønne deler Fremtiden i våre henders og Dyrevernalliansens mål om redusert kjøttforbruk. Derfor mener vi at staten ikke skal involvere seg i «opplysningskontorene» for kjøtt og andre animalske produkter, men etablere et næringsuavhengig opplysningskontor for mat og helse, som også tar hensyn til dyr og miljø. Vi støtter også tanken om en ukentlig vegetardag. Husk at én kjøttfri dag i uken sparer klimautslipp tilsvarende 360 000 biler.

Opplysningskontoret for frukt og grønt blir i dag avspist med 9 millioner kroner i året. Helsedirektoratet mener det er nødvendig å øke støtten, og der er jeg helt enig. Spis grønt!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Veldig bra forslag, men vanskelig å gjennomføre. Til det er kjøttmafiaen og lobbyen altfor sterk, og de har mange mektige venner.

Sondre: Jo da, motkreftene er sterke, men det er ingen grunn til å la dem vinne for det!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ser du basserer store deler av innlegget ditt fra dyrevernsalliansen. Brukte god tid på og lese igjennom de sidene som jeg har kunskap om. Må si etter jeg hadde lest igjennom matrialet de la fram at jeg var skuffet over hva de hadde klart og få fram. Det var brukt eksempler som var feil. Galt tallmatriale , og en rekke selvmotsigelser. Svært lite fakta. Og selvfølgelig ikke noe området jeg fant som en kunne stille spørsmål ved tall og påstander i de forskjellige artikklene.
Så over til og komentere ditt tema. Må vel si meg enig i at fordelingen av støtte mellom kjøtt og frukt og grønt er skjev. Men hvis du tenker på hva slags kjøtt som blir frammhevet er det det sunne kjøttet. Blir altså som en motpol til reklame for McDonalds og lignende.

Sondre: Hvor mener du Dyrevernalliansen tar feil – helt konkret? De pleier å ha orden i sysakene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi lever i 2011. En tid hvor vi her i landet har mulighet til å hente inn all verdens opplysninger og fakta med få tastetrykk. Vi har en befolkning som har stor kunnskap om det aller meste, håper jeg. I tillegg så blir unger lært opp ifra barneskolealder om hva som er sunt og det har de blitt siden 1975, om ikke lenger. Så hva vi skal med opplysningskontor av noe som helst slag går over min fatteevne.

På den annen side så har jeg også hengt meg opp i at mennesker i vår tid er utrolig naive, til tross for all informasjon!
Ergo, vi blir overinformert og klarer ikke ta det inn over oss.

Legg ned opplysningskontorene, bruk heller de midlene på å gi frukt/grønt fritak for moms :) Kanskje det ville vært bedre?

Sondre: Slett ikke dumt. Det kan virke som at pris er viktigere enn helseargumenter, så da må prisen ned og helsen opp :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bare et raskt eksempel. De skriver om gris at de fikseres under grising. Etter år 2000 har det ikke vært lov og fiksere gris i norge. Litt sløvt og fortsatt klage over en ting som ikke har vært lov de siste 11 årene.
Mye av argumentasjonen er lik den som PETA bruker.

Sondre: Ok, dette må jeg finne ut av. Har du kontaktet Dyrevernalliansen om dette?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Veldig bra forslag Sondre!

Og so i tillegg må ein ikkje gløyme å fjærne momsen på all økologisk og lokalPRODUSERT mat. Ein bør belønne mat som er avla fram på bærekraftig vis og som samtidig er produsert i nærleiken av der ein faktisk bur.
Det vil redusere miljøforsøpplinga på alle plan ;)

Sondre: Ja, kortreist mat er viktig, det har du helt rett i!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

……og so kan ein jo i tillegg f.eks ha ein kommunaleigd økologisk dreve grisefarm som kan ete om eventuelle matavfall…..så slepper ein å kaste mat!

Sondre: Det spørs om Debio vil godkjenne en slik farm som økologisk, men tanken er god! Jeg er likevel enda mer tilhenger av å bruke eventuelt matavfall til å produsere biogass.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

….anna søppel bør ein sjå på som ein lokal ressurs til gjennvinning og oppvarming……istedet for å køyre det til Sverige og forbrenne det der (som td brennbare kjemikalier frå sjukehus som går til oppvarming av hus i Sverige i dag)

Sondre: Enig i at det er helt håpløst å eksportere søppel…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Forresten Sondre…..har du fått med deg at i USA er det blitt forbudt å dyrke sine eigen grønnsakshage? Eg har og forstått det slik at i realiteten kjeme det til å bli forbudt med økologisk mat fordi det vil bli krevd at all mat skal bestrålast (og sprøytast) sjølv økologisk.

Dette er eit lovverk som er sprunge utifrå Codex Alimentarius sine “matlover” (matretningslinjer som i realiteten blir praktisert som eit lovverk)….som jo også styrar EU sin matpolitikk (og dermed Norge)…..(og som Monsanto (og matindustrien) “styrar”
indirekte)…

Du kan jo sjekke mitt siste innlegg om du vil om Monsantos skrekkelege framtreden i f.eks India…..og dette støttar also vår regjering via oljefondet! Det er skikkeleg kvalmandes rett og slett…….

Sondre: Ja, det er helt absurd at oljefondet blir investert i et så skittent selskap som Monsanto.
Jeg har ikke fått med meg noe forbud mot grønnsakshager. Har du en lenke eller mer info? Utrolig at det er mulig å gjøre noe så dumt… Makten over maten er svært viktig og vi kan ikke la selskaper som Monsanto ta makten fra oss.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takker for svar :)

Her er ein link du kan sjekke ut om forbudet mot å dyrke sin eigen mat: (du kan og sjekke ut linkane til høgre som omhandler dette forbudet kalla “Senare Bill S510 ”

http://www.youtube.com/watch?v=7LQar4n0WCU

Sondre: Sykt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00