av Sondre Båtstrand | januar 10, 2011  

Stor strømregning i vente?

Illustrasjon: Inkwina (CC BY-SA 3.0)

Illustrasjon: Inkwina (CC BY-SA 3.0)

I Norge har vi vært vant med billig strøm, men med kommersialisering og eksport, har prisene steget de siste årene. Det er logisk at vi forsøker å begrense strømforbruket gjennom at det skal koste noe å bruke strøm, men samtidig skal ikke folk måtte fryse i hjemmene sine. De Grønnes løsning er derfor ikke å skru opp de generelle strømprisene, men å gjeninnføre den gamle ordningen med toprissystem på strøm.

Vi kan glede oss over at strømforbruket i husholdningene ikke har gått opp, på tross av større boliger og flere elektroniske duppeditter, men vi må ta hensyn til at svært mange boliger er laget for å bli varmet opp med strøm, og om alle byboere hadde fyrt i peisen fremfor å ha panelovner, ville luften raskt blitt fylt opp med svevestøv. Fjernvarme basert på fornybar energi er en god løsning for å varme opp bygg, men fortsatt er det altså strøm som gjelder for svært mange.

Den grønne politikken tar både økologiske og sosiale hensyn. Flate avgifter kan virke usosialt ved at de i mindre grad rammer de rikeste blant oss, og ikke tar hensyn til nødvendige behov. Per i dag vil tilgang på strøm til en rimelig penge være et slikt nødvendig behov, mens oppvarming av oppkjørselen er det ikke.

Siden vi ikke kan ta mer for strømmen avhengig av hvilket formål den skal brukes til, kan vi sette en øvre grense for hva som regnes som et nødvendig forbruk og gjøre denne strømmen billig, mens forbruk over en viss grense blir definert som luksusforbruk og skal koste mye mer. Da oppnår vi å sikre varme i kalde hus, samtidig som oppvarmede oppkjørsler koster flesk. De Grønne er for et slikt toprissystem på strøm, og det er en politikk som er bærekraftig både med tanke på det sosiale og det økologiske.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Et fornuftig forslag Sondre, som har vært foreslått tidligere uten noen større jubel.
Et annet interressant regnestykke: Hvor mange kilowattimer kan frigjøres, om midlene som skal brukes på monsterlinjene, ble brukt til energiøkonomisering i de samme områdene?
Beløpet kunne så betales tilbake via elavgiften over tid som er lik avskrivningen
for linja.

Sondre: Helt enig i at det regnestykket er interessant. I et brev til blant annet statsminister Jens Stoltenberg ber Miljøpartiet De Grønne om at utredningen også vurderer hvorvidt man kan trygge energiforsyningen i regionen gjennom å bruke den tenkte investeringen i ny kraftlinje som støtte til energieffektivisering i stedet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jatakk, sånt system var det da før i tida og sånn bør det være fortsatt. Før så var det en viss grense før tariffen gikk opp og det ble dyrt, strømmålere fantes i de fleste hjem og det var om å gjøre at det ikke ble satt på mer strøm samtidig enn man hadde tariff for. Overforbruket var visst steindyrt.

Dermed ville forbrukerne også blitt mer bevisste på hvor mye strøm dem bruker.

Sondre: Jepp, løsningen ligger der!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00