av Sondre Båtstrand | desember 25, 2010  

Fred på jord

Det klassiske juleønsket om fred på jord trenger ikke bare å være en fjern drøm, men det kreves en aktiv politikk og stor innsats for å nå målet: – Antallet kriger i verden er blitt færre. Men de pågående konfliktene er mer fastlåste enn før og antallet mennesker på flukt stiger, melder VG/NTB. Verden trenger mer fredspolitikk!

Bruk av militære metoder for å skape et fredelig og rettferdig samfunn vil ofte slå feil, fordi de militæremetodene er basert på udemokratiske maktstrukturer og på voldsbruk som i seg selv er forrående og nedverdigende for alle parter i konflikten. Noen kulturer har hatt og har høyere terskel for voldsbruk ennandre ved konflikter og i andre sosiale sammenhenger. Dette overbeviser oss om at det er mulig å utvikle en ikkevoldskultur der behovet for voldsmakt er redusert til et minimum, der krig betraktes som usivilisert. Vi har ingen illusjoner om at verden i dag er klar for dette, men grønn politikk for sikkerhet og konflikt-håndtering må vise vei. Miljøpartiet De Grønne tror på ikkevold både på grunn av menneskesynet vårt og fordi vi mener ikkevoldelige metoder ofteer mest effektive.

Internasjonal innsats for forebygging og konfliktløsning i regi av FN er viktig. Militære midler må i tråd med FN-pakten være siste utvei, og alltid kombineres med sivil og ikkevoldelig innsats. Militarismen som strategi og tenkemåte handler om langt mer enn militære tiltak i seg selv, og må uansett erstattes av en mer allsidig tenkning rundt fred og sikkerhet. Norge kan begynne med å hente hjem soldatene fra Afghanistan og øke den sivile bistanden, mens støtten til fredsarbeid kommer opp på et anstendig nivå og våpeneksporten blir stoppet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Afghanistan har ikke noe med freden på jorden å gjøre og en Darfur ligger ikke ved den persiske gulfen.

takk
zohre

Sondre: Jeg vil hevde at alle krigssoner har noe å gjøre med (manglende) fred på jord. Du har for øvrig rett angående plasseringen av Darfur på kartet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Saudi-Arabia har deportert flere tusen somaliske flyktninger rett tilbake til det krigsherjede Mogadishu, opplyser Human Rights Watch.

I mens NATO har bassene sine ved Saudi-Arabia og en mulig deportasjon er urovekkende for Mekka på kartet .

takk
zohre

Sondre: Jeg tviler ikke på at myndighetene i Saudi-Arabia har sine svin på skogen…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00