av Sondre Båtstrand | desember 23, 2010  

Når Canna kan, kan vi også

Utiskt fra Garrisdale point vest på Canna. Foto: Peter Van den Bossche. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.0 Generisk

Utiskt fra Garrisdale point vest på Canna. Foto: Peter Van den Bossche. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.0 Generisk

Oppdrettsnæringen er nok vant med å få viljen sin, men på den lille skotske øyen Canna har de 21 innbyggerne nettopp sagt nei til Marine Harvests lakseoppdrett. – Miljø foran arbeidsplasser når øyboere sier nei til fiskeoppdrett, rapporterer Herald Scotland. Oppdrettsnæringens nederlag i Canna er et eksempel til etterfølgelse: Norske kystkommuner må si nei til oppdrett i åpne anlegg!

Øyen Canna ligger vest i Skottland, har Storbritannias minste skole, og blir eid og drevet av the National Trust of Scotland.  Her er det store kolonier av sjøfugl, men bare 21 innbyggere. 15 av disse deltok i avstemningen om Marine Harvest skulle å etablere lakseoppdrett i Canna, og med 8 mot 7 stemmer valgte Canna å si nei til John Fredriksen & co.

Oppdrett i åpne anlegg fører med seg store miljøproblemer, fra overgjødsling og lakselus til rømminger og giftbruk. Innbyggerne i Canna har derfor tatt en god beslutning som jeg håper kan inspirere flere norske kommuner til å si når oppdrettsnæringen spør om å få etablere seg.

Vi må få kontroll på næringen, og oppdrett må inn i tette anlegg med rensing av utslipp og restriksjoner på fôrbruken.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Vanskelig å ta en slik beslutning i norske oppdrettskommuner. Her hvor jeg befinner meg, er all velferd tuftet på oppdrettsnæringen – åpne anlegg. Har du noe dokumentasjon på at det du skriver her, er sant? Unnskyld meg. Jeg betviler ikke det du skriver, men jeg trenger mer dokumentasjon. Jeg er ikke mot oppdrettsnæring, men den må ta mer miljøansvar.

Sondre: Jeg har massevis av dokumentasjon, så bare gi en lyd om det er et konkret utsagn du vil ha dokumentert. Med giftstoffer tenker jeg særlig på skalldrepende flubenzuroner. Du kan klikke på ‘oppdrett’ i ordskyen til høyre, så kommer det opp oppdrettsrelaterte innlegg med lenker til dokumentasjon.
De Grønne er ikke imot oppdrettsnæringen som sådan, men mener dagens drift er økologisk uforsvarlig. Oppdrettsnæringen er rik og mektig, men må ikke få lov til å ta seg til rette i vår felles natur!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Signerer og hilser CANNA med et rungende GOD JUL og GODT NYTT ÅR for det gode valget de har gjort :D Ønsker samtidig deg Sondre også en vakker julefeiring og et Godt Grønt Nytt År :D

Sondre: Takk! God jul og godt nytt år til deg også, Cata :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg bor 5 meter fra sjøen, 700 m fra ett av verdens største oppdrettsanlegg i Norges største oppdrettsregion Sondre. Det samme gjør Anne her. Aldri er det fisket så mye krabbe, sjøkreps og kamskjell i dette området. Ei heller er det fanget så mye hummer som i år. For første gang siden krigen vokser det tare i sundet her. Vannet har etter mitt skjønn aldri vært renere. Laksefisket i Trøndelag er det beste på svært mange år, hvor bla Orkla opplever sitt 3de beste fiske historisk sett. Hvordan er dette mulig om næringa er så farlig som dere hevder?

Sondre: Om det er godt fiske av skalldyr, har den lokale oppdretteren tydeligvis ikke brukt flubenzuroner, og det er jo bra.
Det er likevel nok av fakta som viser at oppdrettsnæringen er en miljøfare. – Forsetter vi å slippe ut oppdrettsfisk i villaksbestandene våre, kommer vi til å miste dem om ikke så lenge, sier forsker Tore Wiers ved Uni Miljø, Universitetet i Bergen til TV2-nyhetene. Direktoratet for naturforvaltning fastslår at av 452 norske lakseelver, er bestanden utryddet i 45, truet i 32 og sårbar i 51 elver.
Fra Lindesnes til den russiske grensen er fiskeoppdrett den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter, ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet. Jeg kan fortsette lenge: Oppdrett må inn i tette anlegg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mens du er i gang Sondre; Kan du fortelle meg hvilke, og hvor mange av disse elvene som har mistet sin laksestamme grunnet Gyro og vassdragsregulering? Kan du også fortelle meg hvor mange og hvilke som har mistet laksestammen grunnet oppdrett? Kan du i tillegg fortelle meg hvor i landet sjøvannskvaliteten er ødelagt av oppdrett? Visste du at Dibuflenzeron blandes direkte i drikkevannet til barn og voksne i hele verden, og at både du og jeg sannsynligvis har drukket mengder av det? Visste du at det aldri er påvist problemer med skallskifte hos ville bestander av skalldyr grunnet Dibuflenzeron? Du mener at Norges største oppdrettsregion ikke bruker Dibuflenzeron? Hvor har du det fra? Er det et vikarierende argument for din egen tro? Visste du at før vi lærte oss å fiske brisling, lodde, makrell og sild, så døde disse i miliarder inne i fjordene våre uten at fjordene og vannet tok skade av det? Tror du de mens de levde dro ut av fjorden for å gjøre sitt fornødne? Er dere biologer, eller sitter dere i Bergen å synser om en næring som i år kommer til å verdiskape for 30 MRD?

Sondre:Du kan jo lese lenken til Direktoratet for Naturforvaltning over.
Jeg har aldri hevdet at Norges største oppdrettsregion ikke bruker flubenzuroner. Sjekk gjerne hva jeg skrev over.
Diflubenzuron er i bruk hos Sinkaberg-Hansen, og giften virker ved å hemme skalldannelse hos lus. Kitinhemmende stoffer hindrer skall, og stoffene skiller ikke mellom lus og krabbe. Skall er skall.
Hvor vil du hen med dette om at sild og brisling har dødd i fjordene våre?
Store inntekter er ikke et argument mot omlegging til tette anlegg – tvert imot er det et argument for å benytte anledningen til å legge om!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg reagerer på påstandene dine Sondre. Skremselspropaganda uten rotfeste i virkelighetens verden tjener ingen, aller minst miljøvernerne. På mange vis fremstår dere på denne måten som miljøets verste fiender. Du kan ikke gi et eneste eksempel på en eneste elv som er ødelagt av oppdrett. Samtidig vet vi at Gyroen og vassdragregulerne har ødelagt svært mange. Om villaksen bekymrer deg; hvorfor angriper du ikke problemets eiere? Jeg kjenner virkningen av Kitinhemmere svært godt. Dibuflenzeron er som du så riktig sier ikke i bruk i dag. Dette selv om krabbebestanden hele tiden har vært i sterk fremgang også rundt anleggene til Sinkaberg-Hansen. Du teoretiserer på sviktende grunnlag uten kunnskaper om en svært viktig næring for nasjonen Norge. Akkurat det er svært farlig, da du i et gitt tilfelle kan bidra til at feil løsninger blir valgt. Det kan bli svært kostbart og i tillegg svært skadelig for miljøet.
Om du ikke skjønner argumentet mitt medville bestander av fisk i fjordene våre, så vil jeg opprettholde forslaget mitt fra i sted om at du snakker med en biolog.

Sondre: Jeg har ikke skrevet at diflubenzuron ikke er i bruk. Les hva jeg skrev.
Jeg synes det blir for dumt kun å skylde på gyro og vassdragregulering uten å se hva oppdrettsnæringen har ført med seg av utslipp, parasitter og rømminger.
Det er på høy tid at oppdrettsnæringen bruker litt av sitt gigantiske overskudd på å ta miljøansvar. Snakk litt med kystfiskere, så vil du oppdage mye frustrasjon over oppdretterne.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For 10 år siden fantes det ikke krabbe i Nordland. Nå er krabbefangst en voksende næring der. Merkelig at skalldyrene vokser i antall når du hevder at det motsatte skal skje, synes du ikke?
Du har ikke for vane å svare på spørsmå. men jeg skal uansett stille deg noen som har sammenheng med hverandre: Kan du fortelle meg hvorfor 80 % av all den svenske laksen som fanges er av utsatt smolt? (det finnes ikke oppdrett i Sverige) Kan du fortelle meg hvorfor laksen på østkysten av Canada/USA går sterkt tilbake? Der finnes det heller ikke oppdrett. Kan du fortelle meg hvorfor Fraser river i BC Canada (vestkysten) i år opplever den sterkeste tilbakevandringen av laks siden 1913, på tross av at Marine Harvest har oppdrettsanlegg i nærheten av munningen? Kan du fortelle meg hvorfor Norge med unntak av Vestlandet i 2010 pplever et av sine beste villaksår noensinne? Kan du avslutningsvis fortelle meg hvorfor Island sliter med laksestammen sin når det ikke finnes oppdrett der? Ellers venter jeg på navnene på alle elvene i Norge som er ødelagt av oppdrett.

Sondre: Angående dette med krabber: Det er jo mulig å sette veksten de siste ti årene i sammenheng med at det er ti år siden Kurt Oddekalv fikk regjeringen og næringen med på å slutte å bruke flubenzuroner.
Jeg sier ikke at det bare er oppdrettsnæringen som truer villaks, men jeg har nok av dokumentasjon på at oppdrettsnæringen truer villaks med rømminger og lus. Det er bare noen av mange miljøproblemer knyttet til oppdrett i åpne anlegg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det har aldri levd krabber i Nordland før de siste åra Sondre. Det jeg prøver å fortelle deg er at du må evne å skille på resultater fremkommet etter forsøk som er gjort med høykonsentrerte doser i et laboratorium, og det som skjer ved utslipp i havet. Det vil du stå deg på om du har tenkt å fortsette med å agitere mot oppdrettsnæringen. Det neste du burde gjøre er å sette deg inn i problemstillingene, istedet for å shoppe billige påstander fra Oddekalv og andre useriøse miljøvernorganisasjoner. Det jeg sier er at du har liten eller ingen grunnkunnskap om det du uttaler deg om. Skaff deg denne, og du vil slippe å møte sånne som meg i diskusjonen. Du har ennå ikke svart på et eneste av mine spørsmål, men likevel fortsetter du med påstander som om ingenting har skjedd. Det er kjennetegnet på en person som er medlem i klubben til Kurt det.

Sondre: Vel, Veterinærinstituttet er bekymret for miljøeffektene av flubenzuroner. Jeg ser ikke poenget med å gå inn i alle debattene du vil dra opp – og jeg har nok av dokumentasjon og har jobbet lenge med oppdrettssaken.
Mener du altså at oppdrettsnæringen per i dag ikke utgjør et miljøproblem?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du agiterer som om at oppdrettsnæringa ødelegger naturen med gift. Det gjør den så definitivt ikke. Det blir også meningsløst å hevde at oppdrettsnæringa ødelegger laksestammene våre om en ser hva som skjer med villaksen i land som ikke har oppdrett. Dette viser med all tydelighet at det er bøndenes og vassdragsutbyggernes grådighet i tillegg til gyroen som dreper villaksen, og ingenting annet. Du, like lite som noen annen har ennå ikke kommet med et eneste praktisk eksempel på andre grunner. Oppdrettsnæringa slik vi kjenner den i Norge er den mest bærekraftige storskala matproduksjon vi har. Uten en videre utvikling av oppdrett vil vi ikke ha noen mulighet til å svare opp FNs krav om 70 % mer matproduksjon innen 2050. Når vi snakker om forurensning og skader av oppdrett i Norge, tror jeg du må reise deg en tur til Asia og se hva som skjer der. Med utgangspunkt i at vi befolker en felles planet ville jeg vært mye mer bekymret for skadevirkningene av oppdrett der enn i Norge.

Sondre: Jeg kommer nok ikke til å slutte å arbeide for tette anlegg, og tviler på at vi blir enige med det første. Ha en god jul videre!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er litt mykje “oddekalv” over dokumentasjonen din Sondre….
Frode Reppe har mange gode argument her.
Du har kanskje arbeida lenge med oppdrettsspørsmål, men du utviser tydlege hol i kunnskapen din.

Sondre: Oddekalv har gode kunnskaper om oppdrett, men jeg bruker ikke bare ham som kilde. Gi gjerne et eksempel på en feilaktig påstand.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel, du skriv at oppdrett medfører store miljøproblem, noko den ikkje gjer.
Du nemner overgjødsling, noko som heller ikkje er noko problem. Ikkje ein gong Hardangerfjorden som mange tek fram som eit skrekkens eksempel, har problem med overgjødsling.
Du nemner giftbruk….er litt usikker på ditt standpunkt her.
Giftbruken i næringa er minimal, og ser ein denne i forhold til biomasse produsert, så er det lik null.
Veit du f.eks. kor mykje antibiotika som blir brukt i næringa?? Veit du f.eks. kor mykje som blir brukt i norsk landbruk, berre for samanlikninga sin del?? Veit du f.eks. kor mykje meir fisk det blir produsert enn kjøtt??

Oddekalv har nok gode kunnskaper om oppdrett, men han vegrer seg for å bruke dei.
Istadenfor velgjer han å hisse folk opp på grunnlag av at han meiner seg sviken…??!!

Eg har fulgt Dei grøne ei stund på nettet, for å prøve å finne deira standpunkt i nettopp oppdretssdebatten. Vel, eg har ikkje funnet noko standpunkt for oppdrett. Det verker for meg som om at det er Oddkalvs standpunkt som rår heile vegen. Dykk hadde jo ein diskusjon for ei tid tilbake, der ein av dykkar partifeller, usikker på om det var deg, gjekk mot det Oddekalv sa, noko om første til eit raseri i NMF….
Blant anna så var Bjørn Johansen sterkt ute å kritiserte dykk for ikkje å følgje NMF.

Eg tykkjer det er bra at folk engasjerer seg i ei så viktig næring som oppdrettsnæringa er, men eg meiner det er viktig at dei også får innspel frå dei som arbeider i næringa. Det er desse som kan fiskeoppdrett, f.eks. gutta på mærdkanten.
Desverre så ser ein på div.fora som Facebook at me som arbeider i næringa blir blokkert og kasta ut frå alle sider som er “oppdrettsfientlege”.
Det er svært farlegt å basere all informasjon frå ei side i så viktige spørsmål…..
Ta f.eks. Eirik Solheim, som gjekk hardt ut mot næringa tidlegare iår. Han baserte all sin informasjon om næringa og kritikken på bakgrunn av det som Kurt Oddekalv hadde fortalt han. Likevel, Solheim var vaksen nok til å innrømme at dette likevel var eit tema han kunne for lite om!!
Etter seminaret i Oslo i haust fekk Solheim ei annan meining. Han deltok på seminaret, og lærte mykje om korleis næringa faktisk er.
Då var han jo, i NMF`s auge, sjølvsagt truga til taushet…..hehe

God nytt år forresten!

Sondre: Jeg sier ikke at det er mye antibiotikabruk, men at jeg er dypt skeptisk til bruk av flubenzuroner.
Du sier at overgjødsling ikke er et problem, men da er du uenig med blant andre Klima- og forurensningsdirektoratet.
Du avviser at oppdrettsnæringen medfører store miljøproblemer. Det synes jeg er trist, for skal vi løse problemene, må vi først skjønne at vi har problemer. Snakk med fiskere som får levebrødet sitt ødelagt av oppdrettere!
Det er heller ikke nødvendigvis slik at dem som tjener mest penger på noe er de som har rett når det kommer til miljøspørsmål.
Og De Grønne er for oppdrett, men i mye mindre omfang og i tette anlegg.
For øvrig: Godt nytt år!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eg har arbeida lenge nok i ulike deler av denne næringa til å vite at oppdrettsanlegg som er feilplasserte, kan utgjere eit miljøproblem.
Dette var noko me såg mykje av for 15-20 år sidan. Mykje har skjedd i næringa på denne tida.
At rømming av laks også i enkelte områder er eit problem er eg også klar over. Dette skjer diverre frå tid til annan hjå enkelte, medan andre selskap aldri har opplevd rømminger.
Luseproblematikken kjenner eg godt til også, men den tek næringa og deira samarbeidsaktører på største alvor.Me som transporterer fisk, har eit rimelegt godt overblikk på lusenivå i dei regionane me opererer.

Eg kan ihvertfall glede deg med at næringa har ein heilt annan tilstand enn det som har komme fra av ukritiske medier det siste året;)

Sondre: Så lenge luseplagen ikke blir mindre, ser jeg ingen grunn til å gratulerer næringen, og det samme gjelder for rømming og andre problemer. Jeg baserer meg heller ikke bare på medier, men har lest mye fagstoff om oppdrett og er overbevist om at problemene må bli tatt på alvor før de kan bli løst. Jeg diskuterer gjerne med deg, men det ser ikke ut til at vi blir enige med det første :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Veldig skuffende, Sondre, at du bruker så mange ord uten å si noe som helst. Jeg har lest hele diskusjonen her, og det eneste du gjør, er å unngå å svare på spørsmål.

Jeg vil gjerne lære mer om oppdrettsnæringen slik at jeg kan utvikle en mening om at næringen er skadelig ei. Jeg finner bestandig mye pratt av folk som deg, som kommer med alvorige påstander, men snarest noen stiller kritiske spørsmål og presenterer fakta og rapporter, så har dere ingen svar.

Sondre: Det er bare å klikke på lenkene, så kommer fakta og rapporter opp. Klikk på “oppdrett” i ordskyen til høyre, så kommer det mye mer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Må le. Ikke vanskelig å skjønne at Robert Ververk har fått bistand av oppdrettsinterresser. Han sier det samme som de nå. Uansett hvor mye vi dokumenterer skadevirkningene oppdrettsnæringa skaper, er alt bare useriøst tull fra oss. GOD BEDRING :)

Sondre: Det begynner å bli mye dokumentasjon, ja. Her kan næringen spille på lag med sin egen fremtid, men velger i altfor stor grad å se bort fra grunnleggende problemer…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er riktig, Bjørn. Jeg har ikke peiling på oppdrett i det hele tatt, noe som gjelder kanskje 99,9% av befolkningen. For hver rapport som fremstilles av NMF, kjent som miljøekstremister, finnes det et rapport som fremmer andre konklusjoner.

De som er pro-oppdrett bruker bare ‘pro’ rapporter, og de som er imot bruker bare ‘imot’ rapporter. En ting som alle er enige i, er at lus og rømt laks er skadelig for villaksen. Alt annet, når det gjelder laksefisk, er bare spekulativ.

Sondre: Nå ja, jeg vil hevde at det er god dokumentasjon på flere problemer, men synes det er bra at vi i hvert fall er enige om at lus og rømminger er skadelig for villaksen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er et gammelt ordtak som sier sånn ca. at ; “mot dårer kjemper selv den vise forgjeves”.
Og dette summerer vel opp det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest “forsvarstalen” til oppdrettsinteressene i denne tråden.

Njål Ottesen skrev; “Giftbruken i næringa er minimal, og ser ein denne i forhold til biomasse produsert, så er det lik null.”

…Om bare vedkommede talerør for ensidig forsvar for oppdrettets genialitet hadde tatt bryet verdt å lese den konkluderende artikkel til Marit Christensen et.al. og samtidig hadde hatt evne til å forstå at når en fagfellevurdert artikkel som denne, KONKLUDERER….. Så betyr det faktisk at utsagnet om at 2+2=4 er AKSEPTERT som en ugjendrivelig sannhet!!!… Ingen seriøse vitenskapsfolk har tatt seg bryet med å motbevise det innlysende.

Om oppdrettsinterresene så tør å hevde (med fynd og klem) at denne konkluderende artikkel som resten av vitenskapsverden finner umulig å argumentere mot, ER FEIL…..ville det være av overmåte stor interesse for vitenskapsfolk verden over å få innsikt i HVA SOM ER FEIL i dennes konklusjoner. Hvor er denne visdommen som oppdretterne besitter (som de eneste) begravet??
Resten av verden vil så gjerne vite…..belys oss med visdom Njål!

For ordens skyld, så bevises det i den nevnte artikkel at; krabber (som resten av alle skalldyr avhengige av ketinsyntese) har 100% dødelighet som følge av eksponering av flubenzuroner med konsentrasjoner helt ned mot 10 PPB!!!!!!!!!!!(PPB=milliard-del)

Og når man samtidig ser at legemiddelverkets egne anbefalte doser for et gjennomsnittsanlegg er behov for å benytte 126KG aktivt virkestoff ved EN ENKELT AVLUSNING……….takk for alt og AMEN!!

At våre politikere enda ikke har forstått dette, skyldes ene og alene at virkeligheten er allt for grim til at de tar realitetene innover seg. Eller kan det være uvitenhet som følge av oppdretternes skjønnmaling gjennom 30år?

Nei stå på du Sondre, for historien vil vise at DU hadde rett.

Sondre: Fornektelse som strategi er sjelden noe å satse på over tid…!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Synest artikkelen under er såpass informativ at eg gjengir den i sin heilhet.
Kjeldehenvisninga, med lenkjer, finn ein nederst.

Er “omstridt lusemiddel” egentlig så omstridt?
Kommentar: Kurt Oddekalv rasler på nytt med sablene over bruken av kitinhemmere som lusemiddel. Men visste du at du hver dag kan spise et halvt kilo laks, som står på full medisinering av stoffet, uten at du overskrider verdens helseorganisasjons (WTOs) anbefalte daglige maksinntak?

Pål Mugaas Jensen

Kitinhemmere er svært utbredte insektmidler i landbruket, også i Norge. Forbruket på land i Norge var i fjor 165 kg av varianten diflubenzuron.
I fiskeoppdrett har midlene nå blitt tatt i bruk igjen som tilsetning i medisinfôr mot lakselus, og de selges underhandelsnavnene Releeze (Ewos) og Ektobann (Skretting) og innholder hhv diflubenzuron teflubenzuron.

Kitinhemmere har vært i bruk i flere tiår, og det er gjort en haug med undersøkelser omkring nedbrytning og potensiell fare. Både i miljøet og hos mennesker og dyr som eksponeres for dem.
På den bakgrunn har man fastsatt både en såkalt MRL (maksimal tillatt restkonsentrasjon) i produkter av planter og dyr som behandles med disse stoffene.
MRL for diflubenzuron= 1 mg/kg
MRL for teflubenzuron= 0,5 mg/kg.

WTO har også fastsatt en såkalt ADI – som er anbefalt daglig maksimumsgrense for inntak av stoffet.
Den er satt med en sikkerhetsmargin som er 1/100-del av den laveste dosen man ser begynner å gi en effekt.
ADI for diflubenzuron= 0,02 mg/kg kroppsvekt
ADI for teflubenzuron= 0,01 mg/kg kroppsvekt

For en person på 80 kg betyr det at han/hun kan innta hhv 1,6 og 0,8 mg diflubenzuron eller teflubenzuron per dag, uten å overskride det anbefalt maksinntaket (ADI)

Fisk som medisineres for fullt med kitinhemmere for å bli kvitt lakselus har en maksimal konsentrasjon i muskelen på hhv ca 3 mg/kg for diflubenzuron og ca 2 mg/kg for teflubenzuron.

Det betyr at om du fisker oppi en merd, der det står fisk som er på full medisinering, kan du om du veier 80 kg spise hhv 0,5 kg og 0,4 kg med laks – hver dag – uten at det betyr noe som helst for deg, også på lang sikt.

En slik fisk er selvsagt ikke lov å omsette, for man ønsker uansett ikke å selge laks med legemiddelrester. Men bare basert på MRL-en tillater WTO og EU å selge en fisk som har 1/3 til 1/4 av nivået fisken har på full medisinering. Dette er nivåer fisken får etter få dager etter endt kur.
Tilbakeholdesetiden på fisken før salg er hhv 105 døgngrader for diflubenzuron og 96 døgngrader for teflubenzuron.
Det betyr at ved slakt har ikke fisken reststoff igjen.

Potensiall kreftfare?
Kurt Oddekalv påstår at laksen bryter ned lusemiddelet til såkalt parakloranilin (4-chloroaniline), og blir dermed kreftfremkallende, fordi dette nedbrytningsproduktet er kreftfremkallende.
Til det er det bare å henvise til Inchem (Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations)
De konkluderer med at ” The 4-chloroaniline metabolite has not been detected in fish.”
Laksen har nemlig ikke de enzymsystemene som må til for å bryte ned stoffet.

Også virkestoffet i seg selv vurderes som lite kreftfarlig. I et forsøk der rotter og mus fôret med dietter innholdene fra lav til høye mengder av teflubenzuron daglig i to år viste de ingen tegn til kreftutvikling. Forsøket konkluderer derfor med at stoffet ikke representerer noen kreftfare for mennesker ved lav eksponering. Og spiser du fisk på full medisinering må det i dette tifellet fremdeles kalles lav eksponering.

WTO sier i også i en rapport (Diflubenzuron. Environmental Health Criteria, No. 184, WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland, 1996, 164pp) om risiko for menneskers helse så vel som miljøetfare ved bruk av diflubenzuron, at stoffet har en lav giftighet og det er usannsynlig at stoffet skal representere en fare ved normal bruk.

Men hva skjer så i forhold ti nedbrytning til parakloranilin hos mennesker om vi spiser en laks som er fullt medisinert?
Jo, en svært liten del kan brytes ned til dette stoffet hos pattedyr, men uansett i så små mengder at det ikke betyr noe som helst i de mengder man her snakker om. Dette er jo også tatt grundig hensyn til når MRL og ADI er fastsatt.

Og igjen, fisk med rester av legemidler over fastsatte tillatte grenser er ikke tillatt solgt. Dette sørger strenge offentlige kontrollsystemer for. Systemer som antageligvis er de beste i hele verden når det gjelder å sikre at oppdrettet fisk ikke når ut til markedet med skadelige stoffer i seg.

Argumentet med at fisken blir kreftfarlig framsatte Kurt Oddekalv også for ti år siden da han forrige gang lot seg opprøre over bruken av dette stoffet. Da ble det også tilbakevist med de samme fakta.
Så å koble laks til helsefare fordi man har brukt kitinhemmere, er usedvanlig godt avkreftet gjennom talløse studier.
Da er det komplett uforståelig å fortsatt påstå det motsatte.

Kilder
http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/mrls/022197en.pdf
http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest77_e.htm
http://www.inchem.org/documents/hsg/hsg/hsg099.htm

Sondre: … men flubenzuroner dreper fortsatt skalldyr rundt anleggene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00