av Sondre Båtstrand | desember 19, 2010  

Fremtiden i lukkede anlegg

Lukket anlegg. Foto: www.pelletssei.no

Stadig flere skjønner at fremtiden for oppdrettsnæringen ligger i lukkede anlegg. Nå er det Fremtiden i våre hender som er på banen og slår fast at All fiskeoppdrett må inn i lukkede anlegg. Når tar Stortinget til vettet og vedtar en tidsfrist for fullstendig omlegging fra åpne, forurensende anlegg til lukkede anlegg med full rensing av alle utslipp? Det haster av hensyn til naturen langs norskekysten!

Åpne oppdrettsanlegg fører til store økologiske problemer, som overgjødsling, rømminger, spredning av lus og sykdommer, og villaksen er truet av oppdrettsnæringen. Så langt ser vi gode resultater av oppdrett i lukkede anlegg, byggebransjen gjør seg klar, og stadig flere innser at det er her fremtiden ligger for oppdrettsnæringen.

Inntil nylig var det stort sett Miljøvernforbundet og Miljøpartiet De Grønne som frontet kravet om lukkede oppdrettsanlegg, men nå er det mange som har innsett at om fiskeoppdrett skal bli økologisk forsvarlig, må fisken inn i lukkede anlegg. Miljøvernminister Erik Solheim er for lukkede anlegg, i likhet med Norske Lakseelver, Greenpeace, WWF, Bellona, Norges Naturvernforbund, Norges Skogeierforbund, Friluftslivets Fellesorganisasjon, Norges Bondelag og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Neste ut med støtte til lukkede anlegg er Fremtiden i våre hender, som også tar opp den lite bærekraftige fôrbruken. Kampen for lukkede oppdrettsanlegg fortsetter med stadig flere støttespillere.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

hei Sondre….

nå vet ikke hvorfor dette ikke er innført tidligere…
om det er teknisk/driftsmessige årsaker eller om det bare er penger….. uansett må dette kunne løses

Godt jobba – god jul :)

Sondre: Handler nok en del om kortsiktig profitt og uvilje mot omlegging. Takk for hyggelige ord, og en riktig god jul til deg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel, selv om det er svært uheldig at laks rømmer, og at lakseyngel infiseres med lakselus, er akvakultur fremtiden matproduksjon. Dersom miljø globalt og lokalt har betydning må oppdrett av fisk prioriteres og oppdrett av storfe, svin og kylling fases ut. Dette er det riktige miljøvalget. Avskoging, er at globalt problem, og dyrkbar mark må brukes til andre produkter enn kjøtt. Matreduksjon er det når kilosvis med korn brukes til å fø opp gris eller kylling. Det går f.eks med knapt 1 kilo vil fisk skinn og bein, til å lage enkilo laks. Se på Kyst.no og søk opp Haltbrekken roter med tall.

Sondre: Ikke en gang fôrprodusenten Skretting vil mene at 1 kg villfisk, skinn og bein gir 1 kg laks. Skretting skriver selv at for å lage 1 kg fiskemel trengs 4,39 kg fisk og til å lage 1 kg fiskeolje går det med mellom 8 og 20 kilo fisk. Vi trenger strengere miljøkrav til fôret for å hindre overfiske og at menneskemat går til spille – så vel som å sikre mat til sjøfuglene og andre dyr. Mennesket er ikke alene i økosystemet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Neida, det trengs litt mer enn en kilo for å lage et kilo oppdrettsfisk. ca 1,1 kilo er mer riktig forutsatt at du kar moderne fôr og god fôrfaktor. En kilo tørrfôr gir ca 1kilo fersk fisk. Du kan finne hele regnestykket på nettadressen jeg nevnte over.

Med de miljøutfordringer verden står ovenfor i dag er det viktig at vi forholder oss til fakta og ikke følelser og fiksjoner.

Hvis vi tar inn over oss at ikke alle er vegeterianere, som er det beste for alle. Så komsumerer svært mange av oss proteiner hver dag. De aller fleste i den industrialiseret verden spiser oppdrettet kjøtt. Det kan være storfe, gris eller fjærfe. For å lage disse dyrene treng det gress og korn, i store mengder. Kornet kan spises direkte, eller det kan dyrkes andre vekster på åkeren. Avskoging for å lage nytt beiteland, med påfølgende tap av biodiversitet er en av våre største utfordringer i dag. Jeg håper at andre miljøvernere kan fokusere på de positive sidene ved havbruk, samtidig som de sloss for å redusere de skadelige sidene, som du er inne på, med lakselus, rømming osv. Men samtidig huske at dette er den beste måten å produsere kjøtt på.

Her er forklaringen på 1:1kg påstanden min. Dersom du har andre tall vil jeg gjerne hør dem.

Ett kilo fôr: 19 % fiskemel og 17 % fiskeolje

Man trenger 834 gram fisk for å lage melet (190 gram). Denne fiskemengden gir også 67 gram olje.
Dermed trengs det ytterligere 103 gram olje for å få 170 gram (17% i fôret).
For å lage ett kilo fôr trenger man råvarer tilsvarende 834 gram + 103 gram = 937 gram = 0,94 kg fisk.

For å produsere ett kilo laks ved en fôrfaktor på 1,15, behøver man altså 1,08 kg villfisk.

God Jul

Sondre: Nå består fôret av mer enn fiskemel og fiskeolje, og vegetarmaten kunne med fordel blitt spist av andre, mens den heller ikke er særlig gunstig for helsen til en rovfisk som laksen. Samtidig har du helt rett i at heller ikke oppdrett av landdyr er uproblematisk med hensyn til fôr, noe en stor import av kraftfôr er et godt eksempel på, så vel som det faktum at rundt 80 prosent av landbruksarealet i Norge går med til å dyrke dyrefôr. Det er langt mer effektivt å dyrke menneskeføde direkte enn å la føden gå via dyr som så blir spist, men vi kan minimere svinnet ved å ta i bruk gress og andre ressurser som mennesker ikke spiser. La kuene gå på beite fremfor kraftfôr!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så du er enig i at laksen er det beste husdyret vi har? Og at kampen er ikke, mot akvakultur, men for ansvarsbevist akvakulur?

Sondre: De Grønne er ikke imot akvakultur, men motstander av dagens akvakultur og tilhenger av en bærekraftig akvakultur. Det krever store endringer – og det er ikke sikkert at laks er fisken som er best egnet til oppdrett.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Sondre!

Bra innlegg frå deg (igjen ;)

Det går ca 2kg villfisk i eit kg ferdig oppdrettsfisk. Ein kan ikkje beregne dette utifrå “tørrvekta” til villfisken men “våtvekta” (faktisk antall villfisk per kg ferdig “våt” oppdrettsfisk….så 1,1 kg “tørrfor” villfisk er iallefall 2kg “våt” villfisk….meg forstått..?).

Det burde heller ikkje bli gløymt at oppdretsfisk trenger antibiotika, vaksiner og sprøytemidler som også påfører sjølve havområdet og dei naturlege habitata giftstoffer som elles ikkje ville ha vore der .

Og så kan ein jo og forstå at i ein oppdrettsfisk vil det vere fleire “unaturlege” stoffer enn i ein naturleg villfisk …..ein naturleg fisk trenger verken antibiotika eller sprøytemiddel (enn so lenge…)

Så ja eg er veldig for at vi får avlukka anlegg til fiskeoppdrett……og kanskje burde fiskeoppdrettarane også ha fiskeoppdrett på sitt eige fiskefor?

God Jul Sondre :)

Sondre: Næringen har klart å redusere bruken av antibiotika, men bruken av stoffer som diflubenzuron og teflubenzuron gir stor grunn til bekymring. Dette er stoffer som tar kverken på det meste av skalldyr rundt anleggene. Om slikt skal brukes i det hele tatt, må det være i tette anlegg slik at miljøet rundt ikke lider. Hva gjør egentlig en plantegift i vannet vårt? Nei, det er nok å ta fatt i.
God jul til deg og dine, nøkkerosa :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

….legger berre ved ein link eg fann der det var nokre interessante poeng (håpar du synerst det er greit)..
Elles vil eg berre seie at eg personleg prøver å unngå oppretsfisk so godt eg kan og kjøper heller lokalfiska fisk av fiskebåtar i nærleiken.

Eg trur ikkje oppdretsfisken kan kallast akkuratt “økologisk” …..

http://go.startsiden.no/go/s/content_results;siteId=230;afu=abcsok.noa47index.html%3Flr%3D%26q%3D2+villfisk+per+oppdretsfisk%26x%3D24%26y%3D14/http://www.bt.no/meninger/kronikk/Grensen-er-naadd-1155183.html

Fortsatt God Jul ;)

Sondre: Mye bra i den kronikken. Best å holde seg unna oppdrettslaksen! Fortsatt god jul!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei igjen!

Sidan eg no var “i farta” so tenkte eg at eg kunne også legge ved ein link angåande den økandes “skepsismen” til CO2 som den verkelege “fienden” vår….

Metangass er ein ca 20 gongar sterkare drivhusgass enn CO2….men den er det ingen som snakkar om “høgt”?

Metangass kan forbrennast til å avgi CO2 i stedet (og til å gi oppvarming av bla hus) som eg trur er betre enn metangassavgivning til atmosfæren. Dersom ein forstår kor enorme mengder metangass vi mennesker skapar kvart år pga alt søppelet vi kastar (i form av bla enorme mengder med MATavfall)….så forstår ein og at ein må faktisk snart skifte fokus mht forureining av atmosfæren…..?

Skulle sei noko “viktig” til no….men det datt ut…huffa….vel her er iallefall linken… (sorry berre måtte 8O

http://www.abcnyheter.no/borger/101220/klima-spadommer-og-malinger

(..og GOO JUUUL :)

Sondre: Jeg er opptatt av metan :-) De Grønne ønsker for eksempel å bygge biogassanlegg der metan fra forråtnelse av organisk avfall og slam blir brukt til å lage miljøvennlig drivstoff eller fjernvarme. Vi kan drive busser på metan – mye bedre enn å la klimagassen gå rett opp i atmosfæren – eller å brenne matavfallet som i Rådalen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja no kom eg på det…….

Har du fått med deg kor “bedritten” “karbonmarkedet” er blitt? Det blir utnytta til dei grader…..for å tene pengar….sist no i Danmark…..men også EU innrømmar at dette NYE markedet blir uttnytta mot sitt eigentlege FORMÅL…..

men no skal eg gi meg……..måtte berre “få ut litt frystasjon”…..

Håpar det ikkje blei i meste laget… det er berre meint som opplysning av fornuft :)

Sondre: Bare hyggelig med kommentarer!
Jeg har liten tro på at et karbonmarked og kjøp og salg av klimakvoter skal redde verden, og jeg vet at det har vært en del snusk i systemet så langt. – Dropp suspekt kvotehandel, mener De Grønne.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er godt mulig laks ikke er best egnet, men vi har liksom blitt ganske flinke til å lage laks. Jeg tenker at det må være bedre å la laks erstatte annet kjøtt, så som storfe, svin og fjørfe. Først og fremst av miljøgrunner, men også av hensyn til dyrevelferd. Ja laks lider også, men tror den alikevel har det bedre enn burhøns og industrigris. En porsjon laks kjøpt i Europa kan komme i steden for annet landprodusert kjøtt, og det er vår største miljøutfordringer i dag. Så sikre god kontroll på fiskeriene, og spis laks.

Sondre: Selv er jeg vegetarianer, men jeg ser jo at sjømat ofte kan være miljøvennlig, og støtter helhjertet opp om kystfisket. Jeg mener omfanget av fiskeoppdrett må bli redusert om det skal gjøres bærekraftig, og næringen må få kontroll på dyrevelferden. 20 % dødelighet i sjøfasen er for høyt, men det betyr ikke at burhøns og industrigris har det bra de heller. Det er nok av saker å ta fatt i for en aktiv dyreverner!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00