av Sondre Båtstrand | desember 18, 2010  

Politikk for ren luft

Aksjonister på Danmarksplass 15. januar 2010

Aksjonister på Danmarksplass 15. januar 2010

For et par uker siden foreslo Miljøpartiet De Grønne i Bergen 100 kr i bompenger på dager med stor luftforurensning. Nå har både fylkesmannen og samferdselsministeren støttet tilsvarende ordning, men byrådslederen er skeptisk fordi hun mener kollektivtrafikken ikke tåler at så mange bilister lar bilen stå. Det er en håpløs uttalelse som viser at byrådet tar utgangspunkt i et fortsatt for dårlig kollektivtilbud. Det som skiller De Grønnes forslag fra fylkesmannens er at vi vil kombinere høyere bompengesatser med ekstra gratis ekspressbusser.

Vi grønne har heller ikke først de første som lanserte forslaget. I en BT-kronikk fra januar foreslo professor Steinar Vagstad at når luftkvaliteten er så dårleg at bilnummerstyrt køyreforbod er aktuelt, så skrur vi heller opp bompengesatsane til t.d. 100 kroner pr. passering, og øyremerkar ekstrainntektene til å dekke kostnader med kollektivtiltak som for eksempel gratisbussar.

Byrådslederen for for defensiv når manglende kapasitet i kollektivtilbudet blir brukt som argument mot restriksjoner på biltrafikken. Vi trenger jo nettopp begge deler: Bedre kollektivtilbud og restriksjoner på biltrafikken, gjennom både kortsiktige krisetiltak som 100 kr i bompengesats og langsiktige tiltak som permanent køprising. 

Luftkvaliteten i Bergen gir stor grunn til bekymring. Lovlige grenseverdier er for lengst overskredet, og mange bergensere puster inn gift med helseskader som følge. Byrådet har så langt prøvd å unngå tiltak mot giftluften, men hvor lenge vil bergensere akseptere at bilisme vinner over helse og miljø? Neste år er det valg til bystyret, og Miljøpartiet De Grønne i Bergen er et friskt alternativ for ren luft.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00