av Sondre Båtstrand | desember 14, 2010  

I sneglefart mot en ny klimaavtale

Illustrasjon fra http://www.climate-speakers.org.uk/index.htm

Illustrasjon fra http://www.climate-speakers.org.uk/index.htm

Jens Stoltenberg mener at avtalen fra klimatoppmøtet i Cancun, Mexico, er et viktig skritt fremover i arbeidet mot klimaendringer, men den inneholder ingen forpliktelser. Derimot har Norge, Saudi-Arabia, Kuwait og andre oljestater klart å få fangst og lagring av CO2 inn i den grønne utviklingsmekanismen, på tross av krass kritikk fra miljøbevegelsen. Stoltenbergs jubel skyldes kanskje mest muligheten for å kjøpe seg fri fra utslippskutt i Norge, mens grønne organisasjoner og partier etterlyser en bindende avtale om reelle kutt i utslippene. Norge kan begynne med å stoppe utlysing av nye oljefelter.

Noe godt kom ut av det kostbare klimatoppmøtet i Mexico: Landene ble enige om at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader sammenliknet med den førindustrielle gjennomsnittstemperaturen. Hvordan de skal klare å få til dette, er det dog absolutt ingen enighet om. – Hvis det taes utgangspunkt i de reduksjonsmålene som har blitt meldt inn til FN til nå, er vi på vei mot en temperaturøkning på godt over tre grader, påpeker Fremtiden i våre hender. Togradersmålet kan lett vise seg å være atter en svadafrase fra politikere som tror klimaendringene forsvinner om vi bare snakker nok om dem, uten å redusere de konkrete utslippene. – Klimaforhandlerne i Cancun reddet klimaavtalen fra sammenbrudd. Nå står det bare igjen å redde kloden fra kollaps, bemerker kommentator Drude Beer i Nationen, mens den grønne gruppen i EU-parlamentet mener enigheten er bedre enn en kunne frykte, samtidig som tempoet er for sakte: – Sneglefarten FN-forhandlingene beveger seg fremover i er ekstremt bekymringsverdig i lys av hvor mye det haster med klimatiltak, sier Satu Hassi, tidligere finsk miljøvernminister som nå sitter i EU-parlamentet.

Det er frustrerende å se hvordan politikere lar egeninteresse og kortsiktig økonomisk gevinst gå foran hensynet til vårt felles klima, for vi trenger snarest mulig å få på plass en juridisk bindende global avtale om kutt i klimautslippene. Uansett hvor internasjonale forhandlinger fører oss, mener Miljøpartiet De Grønne at Norge må gå foran med offensive tiltak: I første rekke stans i videre nyutvinning av olje og gass, parallelt med omfattende og kontinuerlig ENØK-tiltak i alle sektorer. Målet om å være en miljønasjon lar seg ikke kombinere med praksisen som oljenasjon.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00