av Sondre Båtstrand | desember 5, 2010  

Tro og handling i klimapolitikken

Her på Statfjord A kolliderer norske ord om klimaet med norske handlinger om klimaet - foto Jarvin/Wikipedia

Her på Statfjord A kolliderer norske ord om klimaet med norske handlinger om klimaet - foto Jarvin/Wikipedia

Andelen nordmenn som tror klimaendringene er forårsaket av menneskelig aktivitet er synkende. 51 prosent tror klimaendringer er menneskeskapt, mens litt mer enn hver tredje spurte tror endringer i første rekke skyldes naturlige svingninger, melder Aftenposten. Professor Mike Hulme ved East Anglia-universitetet i Storbritannia setter trenden i sammenheng med kalde vintre, mens Aftenpostens kommentator Ole Mathismoen peker på at “Jens Stoltenbergs klimapolitikk er en viktig årsak til at nordmenn tviler på klimatrusselen” (kun i papirutgaven). Vi har politikere som i handling viser at de ikke er interessert i å få ned klimautslippene, og det gir folk følelsen av at saken slett ikke er så viktig.

Du har sikkert hørt det så mange ganger at du er lei: – Vår største tids utfordring er å bekjempe menneskeskapte klimautslipp, sier Kristin Halvorsen og nesten alle andre, mens de fortsetter å legge til rette for økt biltrafikk, økt flytrafikk, økt kjøttspising og generelt økt forbruk mens nye olje- og gassfelter blir åpnet opp og kullgruvene på Svalbard henter opp mer skitten brensel. Hadde regjeringen syntes det var viktig å bekjempe menneskeskapte klimaendringer, ville den ha trappet ned olje-, gass- og kullutvinningen, ordnet bedre kollektivtilbud, støttet mer energisparing og belønnet klimavennlig atferd, men så godt som ingenting skjer. Signalet til folket er at klima kun er viktig som samtaleemne.

Min innvending blir: Hvorfor skal vi la politikernes handlinger styre om vi tror eller ikke tror på at menneskelige utslipp av drivhusgasser gjør det varmere i drivhuset vårt? Forskningen er så entydig som den kan bli – det vil alltid og skal alltid være noe uenighet – og forskningen forteller oss at utslipp av klimagasser påvirker klimaet. Da er det bedre å bytte ut politikerne enn å lukke øynene for hva som skjer med klimaet vårt. Nok prat – det er tid for handling.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

[...] talsperson for Miljøpartiet de grønne, bidrar til BloggeOppmøte med denne refleksjonen om Tro og handling i klimapolitikken. Denne artikkelen er kategorisert under Ukategorisert. Bokmerk permanent lenke. Skriv en kommentar [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] leave a comment » Du har sikkert hørt det så mange ganger at du er lei: – Vår største tids utfordring er å bekjempe menneskeskapte klimautslipp, sier Kristin Halvorsen og nesten alle andre, mens de fortsetter å legge til rette for økt biltrafikk, økt flytrafikk, økt kjøttspising og generelt økt forbruk mens nye olje- og gassfelter blir åpnet opp og kullgruvene på Svalbard henter opp mer skitten brensel. Hadde regjeringen syntes det var viktig å bekjempe menneskeskapte klimaendringer, ville den ha trappet ned olje-, gass- og kullutvinningen, ordnet bedre kollektivtilbud, støttet mer energisparing og belønnet klimavennlig atferd, men så godt som ingenting skjer. Signalet til folket er at klima kun er viktig som samtaleemne. via sondre.vgb.no [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Andelen klima-skeptikere øker fordi klima-svindelen er avslørt. Det er et faktum ingen tør innse eller debattere.

Sondre: Klima-svindelen? Så du mener at nivået av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren ikke har noen betydning? Mener du at klimaet ikke er i endring – eller mener du at klimaet ikke kan bli påvirket av mennesker? Mange spørsmål…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

CO2 utslipp fra mennesket påvirker IKKE klimaet.
Mennesket forurenser, men det er en annen debatt.

Sondre: Grei avklaring, men jeg er fortsatt uenig med deg når det gjelder hvorvidt CO2-utslipp fra menneskelig aktivitet påvirker klimaet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00