av Sondre Båtstrand | november 30, 2010  

Klimaendringer og (mangel på) politiske endringer

Kiribati - en utsatt øystat. Foto: Dr. Blofeld. Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Kiribati - en utsatt øystat. Foto: Dr. Blofeld. Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Mens det kommende klimatoppmøtet i Cancun får begrenset oppmerksomhet og få forventer at noe vesentlig vil skje der, er det nok av illevarslende meldinger i media. Vi kan lese om øystater som frykter deres tid er omme, at 190 millioner må flykte fra havet, og 21 000 mennesker klimadrepte i år. Klimaendringene er her, men verdens ledende politikere foretar seg fint lite, og FNs internasjonale meteorologi-organisasjon, WMO, sier konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren nådde nye høyder i 2009. Det er på høy tid med grønn klimapolitikk!

Her er noe av hva Miljøpartiet De Grønne skulle ønske kom ut av de internasjonale klimaforhandlingene, hentet fra vårt energiprogram:

  1. En ny «Kyoto-avtale» der alle land er med, og der et tak på samlede globale utslipp som innebærer global klimanøytralitet i 2050 ligger til grunn;
  2. At hovedfokus for utslippsreduksjonene blir på de f.eks. 10 000 største globale punktutslippene og tilhørende konsern/stater, med oversiktlige og reelle nedtrappingsplaner finansiert i fellesskap.
  3. At Norge uansett global avtale setter opp en nasjonal plan for klimanøytral selvforsyning med all stasjonær og mobil energibruk innen 2020; at planen skal tallfeste sektorvise utslippsmål i absolutte tall på CO2-ekvivalenter; at energisparing i videste forstand må prioriteres før nyproduksjon av ren energi.

Brenning av fossil olje, gass og kull utgjør hoveddelen av menneskehetens bidrag til klimaendringene. Fortsettelse av leting og nyutvinning må også av den grunn raskt erstattes av innsats for grønn energi, herunder energisparing. Miljøpartiet De Grønne mener at oljepolitikken er det største hinderet for våre ambisjoner i miljøpolitikken, og at satsing på olje utgjør Norges største politiske paradoks.Vi vil at «oljefondet» omdisponeres til investeringer innen energi, infrastruktur og grønt næringsliv i Norge, til internasjonal forskning innen klima- og miljøvennlig teknologi og økonomi, og til nødhjelp og utvikling i u-land.

Så lenge den norske regjeringen ikke tar et oppgjør med oljepolitikken og fortsetter norsk eksport av olje, gass og kull, fremstår Norge ikke som noe foregangsland på klimaområdet. Snarere tvert imot: Norge er landet som tjener penger på at øystater står i fare for å synke, at millioner kan bli drevet på flukt, og at tusenvis dør i stadig mer ekstremvær.

Nå kommer sikkert noen til å stille spørsmål ved tallene jeg har presentert, så jeg understreker at slike tall selvsagt er heftet med noe usikkerhet, men at det er liten tvil om at klimaendringene er i gang, at de har alvorlige konsekvenser, og at konsekvensene vil bli stadig mer alvorlige om det ikke blir tatt politiske grep.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hei Sondre!

Beklager at eg ikkje har fått svart deg før, men har ikkje hatt mykje tid til å blogge i det siste. No fann eg ikkje igjen innlegget ditt så eg skriver her i stedet (det handler jo om nesten det same ;)

Det er klart at forsuring av havet er ein bekymrandes faktor mht CO2 nivået i atmosfæren pga menneskeskapte CO2 utslepp.
Men samtidig har havet tross alt ein enorm bufferkapasitet der CO2 er ”innbakt” som ein viktig komponent i dette buffersystemet. Når CO2 løyser seg opp i havet vil det foreligge hovudsakleg som HCO3- (hydrogenkarbonat), men dog pH avhengig. Denne oppførar seg både som ei syre og ein base alt etter H+ kons i havet (havets surheitsgrad).

Skrekkscenarioet går på at når atmosfæren er full av CO2 vil havet oppta meir enn det har godt av og bufferkapasiteten vil bli oppbrukt.
Men det som sjeldan blir nevnt i denne ”skrekkscenarisamanhengen” er at når havtemperaturen stiger (nettopp pga global oppvarming) vil havet naturleg avgi meir CO2 til lufta (og motsatt ved havnedkjøling/global nedkjølingsperiode). Og havet vil jo nå eit metningspunkt mht CO2 opptak også…

Enkelte forskarar som har studerar iskjernedata meinar at jordtemperaturen (havtemperaturen) stiger med fleire tiår i forskjell FØR CO2 konsentrasjonen i atmosfæren stiger. Det er over 30 000 forskarar/vitenskapsfolk som vil saksøke han for å ha ført folk bak lyset. Dette i tillegg til at japanske forskarar har konkludert med at den ”menneskeskapte globale oppvarminga” IKKJE er menneskeskapt. Så kven har eigentleg rett?

For ca ti år sidan fekk svoveloksider og nitrogenoxider skylda til foruring av jordsmonn og vatn, men desse blir i dag knapt nok nevnt.

Hovedingrediensen i kalk er også ”CO2” i form av calsiumkarbonatavleiringar som også skjer i bla havet. I drivhus sprøytes det inn opptil 3 gongar CO2 kons av det som er i atmosfæren Fordi plantane vekser betre. I havet vil algeoppblomstring forbruke enorme mengder CO2 som C-kjelde og ta det med seg i ”døden” (fjærne det frå havet).

Så bildet er langt meir komplisert enn berre det at havet blir forsura av CO2. Og sola oppi alt dette ser visst ut til å vere gløymt. Er det liksom heilt utenkeleg at klimaforandringane vi opplever kan ha litt med solaktiviteten å gjere? No heiter det visst ikkje lenger ”menneskeskapt global oppvarming” men ”menneskeskapte klimaforandringar” ….

Og pH varierar jo også med temp i havet…so lett er jo det ikkje å vete eksakt kva som skjer og om det er andre faktorar enn berre CO2 med i bildet her (som f.eks andre miljøgifter).

Det eg reagerar på er at ikkje nokre andre stoffer ser ut til å bety noko. All fokuset og all ressursbruk ser ut til å vere på kun CO2 utslepp. Kva med alle giftstoffa vi slepper ut i havet då?

Kva med:
Kvikksølvutslepp frå kullkraftverke (USA og Kina har planer om å auke kullproduksjopnen enormt), kvikksølv i vaksiner og CFL ”sparepærer” der Kinesarane som i hovudsak lagar desse pærene blir kvikksølvforgifta under produksjonen (dette skal liksom forsvarast pga ”redusert CO2 utselpp”, Aliminiumsutslepp og Bariumsutslepp i ”geoengineering” over heile kloden (”Kjemtrail” er kjemikaliestripe etter fly og er det SAME som geoengineering), dioxiner (utslepp frå olje, kull etc) er svært giftig og sannsynlegvis kreftframkallande, spredningsmiddel brukt på oljesøl som er langt giftigare enn sjølve oljen som berre får oljen til å synke men ikkje forsvinne (dei som sprøyta dispergeringsmiddel etter Exxon valdes ulykka er i dag døde av forgiftninga dette gav), vegsalting forureina grunnvannet og førar til at asfalten oppløysast 5 gongar fortare enn normalt, bilparken må samtidig fornyast fortare enn før pga vegsalting (og bilproduksjon er ikkje akkuratt miljøvennleg), krigføring avgir ikkje berre store mengder CO2 men også store mengder svært giftige tungmetaller, sprøytemiddel inneheld mangen farlege stoffer osv osv osv……….

Ka hjelper det vel om vi betalar aldri so masse i CO2 skatt (som no også blir ein tvangsskatt og ikkje lenger frivillig i form av ”CO2 kvoter”) når ingenting eigentleg blir gjort for miljøet i praksis………..karbonmarkedet kan ikkje redde verden frå ei miljøkatastrofe so lenge vi ikkje forandrar vår livsstil….?

Så for meg er ”den menneskeskapte globale oppvarminga” eine og åleine pga CO2 dessverre blitt ein gedigen vits der det KUN visast på papiret at noko liksom blir gjort mens det faktisk ikkje blir gjort ein dritt i praksis. Kva hjelper det verden om vi ikkje brukar vårt gasskraftverk mens vi samtidig bygger gasskraftverk i utlandet som vi importerar gass frå til trippel pris av det vi kunne ha laga sjølv? Kva hjelper det miljøet når vi selger vår vannkraft billig vekk om sommaren og kjøper tilbake kullkraft eller atomkraft til trippel pris om vinteren?

Hadde alle planta 2 tre per år ville desse trena ha absorbert vårt CO2 utslepp. Avskoging er eit enormt problem! Koffor skal vi kjøpe møblar frå Brasil? Koffor skal vi importere kjeks og fisk og kjøtt som vi har sjølv i overflod? Er det overhodet nokon som skjønner at transport verda rundt faktisk også avgir CO2? Men det er ikkje med i denne ”karbonutslepp” samanheng?

Nei…….eg er verkeleg oppgitt over miljøpolitikken som førast ….det er absolutt ingen fornuft eller logikk i noko av det eg ser i dag dessverre.
Håpar du skjønner at eg i prinsippet ikkje er for våre enorme CO2 utslepp…..men når ein hevar blikket litt og ser på all miljøforureiningsgalskapen vi bedriver er eg redd CO2 berre er ein bitte liten lilleputt i samanlikning……

Jaja….no skreiv eg visst litt langt her igjen …. 8O

Sondre: Vi blir nok ikke enige om CO2, men jeg er helt enig med deg i at vi ikke må glemme alle andre miljøsaker i skyggen av CO2. Og dette tullet med klimakvoter redder nok ikke annet enn lommebøkene til noen spekulanter…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

*applaus*

Meget bra at der grønne har forstått at klimakvoter bare dreier seg om korrupsjon og svindel.

Dersom CO2 er så farlig som det påstås, noe jeg bestrider, ville Norges beste miljøpolitikk være å produsere MINDRE olje/gass, slik at prisen gikk opp. Pengene trenger vi jo ikke, de puttes jo bare inn i dette spekulative og usosiale oljefondet!

En ting er sikkert. Plutselig, sånn hver vinter, oppdager politikerne at vi bor i Norge, og at det kommer is og snø og svevestøv og slikt, man skal ikke akkurat være medlem av Mensa for å forstå bane er løsningen, om ikke annet på lokal forurensning. Men det må være NOK bane, slik at man kan komme seg fra A til B uten å måtte følge klokken for mye.

Sondre: Takk! Det er ganske absurd å se en statsminister som later som om han er bekymret for klimaendringer og CO2-utslipp samtidig som han gjør alt han kan for å øke utslippene… Kanskje dét er grunnen til overraskelsen over at det likevel ble vinter i år også…?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00