av Sondre Båtstrand | november 29, 2010  

Aksjonister utenfor bystyret

 Aksjonister utenfor bystyret

Klar beskjed til bystyret!

Som jeg blogget om i går, planlegger byrådet i Bergen å kutte i støtten til de fattigste for å unngå innkreving av eiendomsskatt fra de rikeste. Byrådet vil fjerne 80 prosent-regelen som sikrer uføre minst 80 % av minstepensjon etter at husleien er betalt, og vil ikke indeksregulere sosialstønaden i takt med generell prisstigning. Det er usosial politikk som vekker reaksjoner, og anført av Aksjonsgruppen mot sosial nød ble det i dag aksjonert utenfor bystyresalen mens representantene kom inn fra middagen. Budskapet var klart og høylydt, men vil bystyret lytte? Saken skal avgjøres i budsjettmøtet i desember. Følg med!

Som representant først for Grønn Ungdom og senere for Miljøpartiet De Grønne har jeg i årevis deltatt i Aksjonsgruppens markeringer utenfor bystyret. Behovet har ikke blitt noe mindre med årene, og årets kuttforslag gjør at leder Bente Simonsen i Aksjonsgruppen sier at Bergen har blitt følelseskald.

Fjerning av 80 prosent-regelen vil ramme uføretrygdede hardt: – De vil få cirka 4000 kroner mindre å disponere hver måned. Vi kan selv tenke oss hvilken betydning det vil få, sier sosialsjef Brit Iren Tveit i Fana bydel.

I tillegg kommer det at sosialsatsene ikke vil øke i takt med generell prisstigning. Miljøpartiet De Grønne i Bergen påpeker at når trygdemottakere ikke får mer enn samfunnet for øvrig opplever lønnsvekst, da øker opplevelsen av fattigdom. Sosialsatsene burde i det minste følge prisveksten i resten av samfunnet.

Vi trenger mer sosial politikk i Bergen, og kommer jeg inn i bystyret neste høst, vil jeg videreføre kampen mot fattigdom.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Borgerlønn er tingen.

En annen ting man kan gjøre for å rydde opp, er å sette en høy grense for mva-plikt og full-regnskapsplikt. F.eks. 200.000. På den måten kan folk livnære seg av å selge ting som hjemmelaget porselen, sælbuvotter mv. Skammelig at slike yrkesgrupper skal holdes nede ved et høyt skattesystem!

Sondre: Spennende forslag. Generelt bør ofte bunnfradrag bli hevet for å stimulere til småskala virksomhet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00