av Sondre Båtstrand | november 23, 2010  

Vern om leppefisken

Berggylt - en type leppefisk. Foto: Jonmp. Fri bruk.

Berggylt - en type leppefisk. Foto: Jonmp. Fri bruk.

Leppefisken spiller en viktig rolle i økosystemet, og er kjent for å spise parasitter på andre fisk. Leppefiskens appetitt på lakselus har gjort den interessant for oppdrettsnæringen, men oppdretternes appetitt på leppefisk kan ende med at havets renholdsarbeider blir utryddet. Derfor har Miljøpartiet De Grønne sendt brev til fiskeri- og kystministeren med oppfordring om å stoppe ukontrollert fiske etter leppefisk, og nå har også Fiskeridirektoratet uttrykt bekymring etter at Havforskningsinstituttet slo alarm. Oppdrettsnæringen må løse luseproblemet sitt uten å skape nye økologiske problemer.

I år har det blitt fanget minst 16 millioner leppefisk, og vi vet lite om konsekvensene for leppefiskbestanden og økosystemet. Samtidig stiger antallet lus på oppdrettslaksen, slik at vi kan konstatere at satsingen på leppefisk ikke er nok for å bekjempe luseplagen. Som Miljøpartiet De Grønne har påpekt lenge, er det helt nødvendig å slakte ned laksen som er infisert av resistente lus, og vi har politianmeldt Mattilsynet for manglende handling mot luseplagen.

Oppdrettsnæringen ser ikke ut til å ha fattet alvoret, for der fables det om en fremtid med årlig fiske av over 30 millioner leppefisk! Det vil være grovt uansvarlig å tillate en slik fangst som vil sette overlevelsen til leppefisken i fare.

Miljøpartiet De Grønne har bedt om at neste års fangst av leppefisk blir satt på vent inntil forskere har nok kunnskap til at føre var-prinsippet kan ivaretas. Mens vi venter på svar fra ministeren, kan vi glede oss over at flere tar saken på alvor: Fiskerimyndighetene er bekymret for leppefiskbestandene og vurderer strakstiltak for å begrense fisket. La oss håpe fiskeri- og kystministeren skjønner problemet og sørger for at leppefisken får leve mens oppdrettsnæringen må inn i tette anlegg med rensing av alle utslipp. Da forsvinner det aller meste av luseproblemet, sammen med flere andre utfordringer som rømming, overgjødsling og spredning av andre sykdommer. Fremtiden ligger i tette anlegg!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det synes som om fiskeriministeren er kommet på feil hylle….igjen.
Det synes som om de som gir konsesjoner er mennesker som sitter og dingler med beina utenfor kaikanten og ser havfiskeflåten komme inn med sine fangster, føler seg fullbefarne fiskere og vet hva de driver på med.

Det har landkrabber aldri gjordt.

Det oppfordres av disse å ta opp mest mulig leppefisk, fordi de ikke har vært beskattet før i særlig grad.
Men det gjaldt tidligere også kysttorsk, småsei, hyse og andre kystnære fiskeslag.

Hvordan tror du kvinner og menn som aldri har hatt sjøskvett i trusen skal kunne forvalte et havbruk?

Man tar kvoter fra sjarker og garnfiskere på kysten og overfører dem til havfiskeflåten med det resultat at fisken ikke får komme inn til kysten for å gyte.

Resultatet er en kyst uten fisk.

Hvem har skylden? Det er ikke fiskerne.

DET ER POLITIKKERNE.

Kysten har klart seg selv i 9000 år uten politikkere.

Ingen landkrabber enset fiskerne i disse 9000 årene.

Det samme gjaldt handelsflåten.

Helt til 1980.

Da fant en idiot i undervisningsdep. at alle offiserer i handelsflåten skulle omskoleres til ingeniører.

Dermed raste hele hele strukturen sammen og 40 000 sjøfolk og deres kompetanse ble slettet ut.

Så går det 20 år og man finner ut at det var galt og forsøker å komme tilbake til det opprinnelige med ett år ute og ett år på skole osv.

Pluttselig nå i 2010 finner skoleverket ut at ungdommer skal få anledning til å uttdanne seg til yrkesmessige fag som mekanikk, snekkere oa.

Tenk det. Det er jo helt fantastisk.

At man som politikkere i det hele tatt av smertelige erfaringer kan klare å hoste opp en slik genial tanke , er jo helt fantastisk.

Så hvorfor skulle ikke leppefisken gå til grunne på lik linje med fiskere og sjøfolk?

Den må jo gå til grunne før det er blitt virkelighet.

Det er jo oppfordret til å fiske den opp, på samme måte som seiyngel og andre fiskeslag som går til fiskeoljefabrikker etc.

Du vet kanskje ikke om den lobbyvirksomheten som foregår mellom storredere og politikkerne for å få kjøpt opp fra sjarkflåten deres kvoter.
Du vet kanskje ikke at ungdommen ikke blir anbefalt av noen fisker på kysten om å starte fra bunnen av og bli sjarkfisker.

Fordi de vil bli lurt trill rundt av direktoratene og fiskeridepartementet.

Leppefisken vil lide den samme sjebne som all annen fisk på kysten og som de små fiskerne gjør.

Det er prisverdig at du tar det opp, men du vil ALDRI få noen av dine kollegaer innen politikken til å reagerere før det er for sent.

Til det er de for opptatt av sin egen status.

Sondre: Takk for støtten og en god oppsummering. Kystfiskerne er presset, mens trålerne tømmer havet. Svært få politikere skjønner betydningen av fiskeripolitikk, så her har vi mye å ta fatt i. Overføring av kvoter fra trålere til kystfiskere er ett tiltak.
Om jeg lykkes med å få politikere i andre partier med på saken er et annet spørsmål, men får vi grønne nok velgere med oss, må de andre partiene begynne å komme etter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Heia igjen Sondre!

Måtte berre innom her og når eg såg fiskefuzen her….håpar du lyttar til han ….for han kjenner havet ….og han kjenner “havstrømmane”… hehe

Det er gledeleg å lese at du vil overføre kvoter frå “trålesugarane” til vanlege mennesker igjen……….det er jo det naturlege du vil ha ikkje sant?

Du må berre lytte til deg sjølv Sondre…..(politikarane skjønner jo ikkje bæret likevel?)…og du vil få den støtten du ønskar :)

Sondre: Jeg lytter gjerne til smarte folk, vet du! Og ja til naturlige ting :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00