av Sondre Båtstrand | november 22, 2010  

Aksjon for tette anlegg

 Aksjon for tette anlegg. Utenfor Sjømatkonferansen i Bergen venter De Grønne på fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Vi vil ha oppdrett i tette anlegg med rensing av alle utslipp.

Øystein, Rita, Sunniva og Tor Øyvind med klare budskap til Sjømatkonferansen

Utenfor Sjømatkonferansen i Bergen venter De Grønne på fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Vi vil ha oppdrett i tette anlegg med rensing av alle utslipp.

Oppdatering: Vi så aldri noe til ministeren, men vi fikk delt ut en del løpesedler til konferansedeltakere, og snakket med folk som både var for eller imot forslaget om tette anlegg.

Sjømatkonferansen har fokus på fremtidsmulighetene for oppdrettsnæringen, og for Miljøpartiet De Grønne er det klart at fremtiden ligger i tette anlegg med rensing av alle utslipp.

Oppdrettsnæringen er en viktig eksportkilde for Norge, men fører samtidig med seg altfor store negative økologiske konsekvenser. Rømming og lakselus truer villaksen, fôrspill og kloakk bidrar til overgjødsling og nedslamming, smitte og parasitter skader oppdrettslaksen og økosystemet, og medisinbruk dreper skalldyr, men det finnes et økologisk bærekraftig alternativ: Miljøpartiet De Grønne arbeider for å få oppdrett inn i tette anlegg med rensing av alle utslipp.

Skal Norge fortsatt være verdensledende på fiskeoppdrett, må vi gå foran og vise verden at vi kan gjøre det på miljøvennlig vis. Miljøpartiet De Grønne vil ha tette oppdrettsanlegg for å redusere rømming, fôrspill, lus, smitte og forurensning. Teknologi er allerede utviklet og patentert, og under utprøving flere steder i landet. Løsningene er der!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

sondre.. hva er egentlig problemet ?
hvorfor lekker mærene ?

og hvorfor er ikke eierne interesserte i å tette –
må da være tap for dem ?

Sondre: Næringen tjener så mye for tiden at den kanskje mangler incentiver for omlegging. Men det er store tap knyttet til åpne anlegg, og jeg jobber med en sak som aktualiserer det. Følg med :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tette anlegg må plasseres på sjøen og ikke på land. Landbaserte anlegg vil kreve enorme arealer og føre til enda større konflikter. Dessuten er lett å flytte sjøbaserte anlegg, om nødvendig.

Sondre: Jeg er enig med deg i at det beste er tette, flytende anlegg – men heller tette anlegg på land enn åpne anlegg i sjø.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00