av Sondre Båtstrand | november 18, 2010  

Pendlere har grunn til å rase

Motorvognsett type 73 ved Støren Foto: Svein Sando. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported

Motorvognsett type 73 ved Støren. Foto: Svein Sando. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported

Det burde ikke være slik at bare idealister tar toget til og fra jobb, men det kan ende slik om ikke regjeringen tar grep. Prosjektet med hyppigere avganger og flere tog har blitt utsatt på ubestemt tid, til stor forargelse fra Pendlerforeningen. Jeg skjønner godt pendlernes frustrasjon, og vet at livet som pendler ikke alltid er like lett. Det er på tide med en skikkelig satsing på tog i Norge.

Tog er en miljøvennlig reiseform, og er langt å foretrekke fremfor bil eller buss (eller fly, for den saks skyld), men togtilbudet speiler ikke de miljømessige fordelene. Jeg vet at pendlere gjerne må stå hele veien til og fra jobb fordi det er mangel på sitteplasser, og jeg vet at stadige forsinkelser skaper irritasjon og usikkerhet blant pendlerne. Da er det ikke så rart at noen pendlere går over på mindre miljøvennlige transportmidler, men en grønn politikk må alltid gjøre det enkelt og attraktivt å velge det mest miljøvennlige.

Jeg slutter meg til kritikken fra leder Willy Frantzen i Pendlerforeningen i Follo og Østfold, som sier følgende til aftenposten.no om regjeringens togpolitikk: – De lyver hele tiden. Det norske jernbanesystemet er for dårlig, og det må investeringer til. Det er ikke mulig å sitte på en så enorm bankbok, og likevel si at vi ikke har penger. Regjeringen fortsetter bare å lappe sammen en utdatert jernbane.

En oppgradering av jernbanenettet er helt nødvendig, og er samtidig en investering i en ren og miljøvennlig fremtid. En moderne jernbane er en bærebjelke i en grønn infrastruktur, og vi kommer ikke til å angre. Miljøpartiet De Grønne mener at elektrisk bane må være hovedpilaren både i bytrafikken og i lengre landtransport.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg er helt enig med deg i dette, Sondre!

Sammen med takten i sikring av våre stam- og riksveger, er jeg veldig uttålmodig på takten i utbedring og nye banestrekninger.

Synd at vi ikke evner å investere vår rikdom i bedre infrastruktur i Norge, på en mer effektiv måte enn idag. Betegnende at Oljefondet nå får muligheten til å investere i infrastruktur – i utlandet, og ikke her hjemme!

Sondre: Takk for det! Jeg ønsker også sikrere veier, blant annet ved hjelp av midtrabatter, og mener det er rart at ikke noe av oljefondet kan investeres i grønn og moderne infrastruktur i Norge.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00