av Sondre Båtstrand | november 12, 2010  

EØS-avtalen er udemokratisk

Kartskisse over EØS, EUs stater i blå og tidligere EFTA stater i grønt, dvs Norge, Island og Liechtenstein Bilde: Júlio Reis

Kartskisse over EØS, EUs stater i blå og tidligere EFTA stater i grønt, dvs Norge, Island og Liechtenstein Bilde: Júlio Reis. Cc-by-sa-2.5/de

De siste 67 månedene har alle meningsmålinger vist stor motstand mot norsk medlemskap i EU, og på den ferskeste målingen er nei-flertallet på 62 %. Jeg synes det er rart at EU-skepsisen ikke i større grad blir fulgt opp av EØS-skepsis. Gjennom EØS-avtalen har Norge underordnet seg EU på en rekke områder, og vi bidrar økonomisk, men uten at vår stemme blir hørt i EUs demokratiske institusjoner. EØS-avtalen er et demokratisk problem, og det tror jeg både EU-tilhengere og -motstandere kan være enig i.

Landsmøtet til Nei til EU åpnet i dag, og leder Heming Olaussen går hardt ut mot EØS-avtalen i en pressemelding med tittelen - Norge markspist av EØS. Både ja-siden og nei-siden er skeptiske hvordan Norge avgir suverenitet til EU.

Med den stabile EU-motstanden i befolkningen er det kanskje på tide å ta steget fra en sovende EU-debatt til en våken EØS-debatt. Ønsker vi at EU skal diktere norsk politikk på så mange områder uten at Norge er EU-medlem? Vi har en såkalt reservasjonsrett i EØS-avtalen, som vi kan bruke mot f.eks. datalagringsdirektivet, men den er så langt aldri brukt.

Miljøpartiet De Grønne vil erstatte EØS-avtalen med en eller flere demokratisk jevnbyrdige handelsavtaler. Hva mener du er en god løsning?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

EEEEEEEEEgentlig… så burde de “lovbrudd” som norske borgere gjør mot de i norge innførte eøs-regler innen norsk grense behandles mot den egentlige norske lovreguleringen før eøs ble innført her i landet. Den norske befolkningen har aldri sagt ja til EU og derav heller ikke til eøs så vidt meg bekjent. Eøs ble innført av de politisk bestemmende her i landet på tross av befolkningens ønsker og er i utgangspunktet et bevis på at demokratiet ikke engang teller her hjemme og da nytter det ennå mindre å sloss mot manglende sådant der ute i europa. På den annen side så er vel norges suverentitet såpass ødelagt av både eøs og andre internationale avtaler nå at det å tenke seg å “stå på egne ben på utsiden av systemet” er blitt uoverkommelig vanskelig… Norge har blitt avhengig av eøs på samme måte som et dop som det ikke finnes motdop for… tragisk…

Sondre: Ja, innføringen av EØS-avtalen gikk vel over hodet på folket. Egentlig burde det nok vært en folkeavstemning om EØS, for det er vel ikke tvil om at norsk suverenitet ble avstått.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Man burde stille politikere for riksrett oftere!

Sondre: Ja, still dem til ansvar når de gjør grove overtramp!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Her er greia med demokrati, folket bestemmer. Dersom folket er uenige med det de folkevalgte gjør, så må folket selv velge å stemme på noen andre. Der er selvsagt en sak at ”listene” partiene setter opp kan argumenteres å være feil, da partiene og folket som regel har litt forskjellige interesser, men likevel er ikke noen avgjørelse norske politikere tar udemokratisk, forutsatt at det får flertall hos våre representanter. Så å kalle EØS avtalen eller noen annen avgjørelse de folkevalgte har tatt udemokratisk er i beste fall uinformert om styresettet her i landet, eller i verste fall ren løgn.
Dersom dine interesser ikke blir ivaretatt av de folkevalgte har du selvsagt enhver rett til å gjøre motstand mot avgjørelsene med de verktøy demokratiet har gitt deg, ytringsfrihet og stemmerrett blir de 2 primære.
”If there be any among us who would wish to dissolve this Union or to change its republican form, let them stand undisturbed as monuments of the safety with which error of opinion may be tolerated where reason is left free to combat it.” –Thomas Jefferson: 1st Inaugural, 1801.
Ja vi er ikke en Union, men fremdeles høyst relevant. Dersom folket har andre ønsker enn de folkevalgte er det jo bare og arbeide for det, ikke bare gjennom arbeid med sitt eget parti og sine egne kjernesaker, men også kritisere makthaverne gjentatt og høylytt, gjennom alle kanaler, ved alle muligheter dersom din sak er god, slik at folket innser sine feil. Vi lever i en verden der politikerne selv i stor grad velger sin egen dagsorden og hva de ønsker å snakke om, fremfor at innbyggerne setter saker på tavlen, så folkets ansvar er ikke bare kunnskap om politikk men til å tvinge politikere til å snakke om det politikerne ikke vil snakke om.
Men det stormer litt i vannglasset som er VG, DB, BT og Aftenposten i noen uker så er saken glemt til fordel for noe nytt for å fange massenes oppmerksomhet.

Sondre: Det spørs om Stortinget egentlig hadde rett til å melde Norge inn i EØS med tanke på Grunnloven, men jeg er enig i at folk må stemme på nye politikere om de ønsker endring – grønne politikere :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

§ 93.

For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et saglig begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Naar Storthinget skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer være tilstede.

Bestemmelserne i denne Paragraf gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har alene rent folkeretslig Virkning for Norge.

Sondre: Vi kan nok diskutere i hvilken grad EØS gjelder “et saglig begrænset Omraade”, og Grunnlovens § 88 slår fast at “Høiesteret dømmer i sidste Instans“. Nå er det ofte EFTA-domstolen som har siste ordet. Det er mulig å konkludere annerledes, men jeg mener det er grunn til bekymring for det demokratiske underskuddet i EØS-avtalen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00