av Sondre Båtstrand | november 8, 2010  

Vi lever ikke av oljen

Oljeplattform i Nordsjøen. Foto: Erik Christensen. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Oljeplattform i Nordsjøen. Foto: Erik Christensen. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Som talsperson for et parti som vil ta Norge ut av oljealderen, hender det at jeg blir møtt med motforestillinger av typen “… men økonomien og velstanden vår avhenger av oljen”. Nå har forskere ved Statistisk sentralbyrå publisert en rapport som konkluderer med at vi slett ikke lever av oljen i dag. Det er verdt å ta med seg på veien mot det oljefrie samfunnet.

Vi vet allerede at Norges oljeproduksjon faller mest av alle de 49 største oljelandene, og det begynner å haste med en omlegging fra fossiløkonomi til fornybar økonomi. Altfor mange sektorer i dagens Norge er avhengig av tilgang på billig olje, og siden oljen tar slutt, er det ikke et spørsmål om vi skal legge om, men når vi legger om og hvordan vi gjør det.

For dem som er redde for økonomiske konsekvenser av redusert oljeutvinning, kan rapporten Virkninger av nedbyggingen av petroleumsvirksomheten være beroligende lesning. Forskerne Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo skriver i sammendraget:

Vi utvinner riktignok petroleum som har stor verdi, men vi sparer mesteparten og lever derfor ikke av oljeinntektene.

Miljøpartiet De Grønne ønsker en raskere nedbygging av oljesektoren, der vi trapper ned eksisterende utvinning samtidig som vi ikke åpner noen nye felter. Vi mener at en ansvarlig politikk må ta sikte på innfasing av andre energikilder, før behovet blir akutt. Av hensyn til klimabidraget fra fossile energikilder har vi heller ikke tid til å vente på at de siste kildene går tomme. Som et rikt land med trygg økonomi må Norge kunne gå foran og vise verden at fremtiden ikke er svart og forurensende, men ren og grønn!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg skulle ønske vi kunne opprettholde en oljeproduksjons om dekket vårt importbehov. Dette oljefondet er bare tull, ettersom pengene går til å finansiere utenlandsk industri og amerikansk krigføring. Hadde i det minste pengene blitt brukt på å kjøpe gull… ;)

Sondre: Jepp, oljefondet er en katastrofe!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for at du gjorde meg oppmerksom på denne! Ikke det at saken er noen nyhet akuratt, men kult at dagbladet har skrevet sak om det, og rapporten virker spennende.

Jeg er ganske sikker på at dere kunne utrettet mange ganger så mye med å bruke pengene fra oljeinntektene utelukkende på å finansiere forskning på teknologi som er viktig for miljøet enn å legge ned oljeutvinningen (da tenker jeg først og fremst på finansiering av forskning i utlandet). Da vil man jo såklart slippe ut mer pga oljeutvinning og oljen man selger, men alt i alt ville det vært en mye mer miljøvennlig løsning.

Sondre: Bare hyggelig :-)
Jeg tror nok for øvrig at oljefondet er stort nok, slik at behovet for påfyll er begrenset.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00