av Sondre Båtstrand | oktober 22, 2010  

Passiv politikk truer villaksen

Tette anlegg er fremtiden. Foto: pelletssei.no

Tette anlegg er fremtiden. Foto: pelletssei.no

- Forsetter vi å slippe ut oppdrettsfisk i villaksbestandene våre, kommer vi til å miste dem om ikke så lenge, sier forsker Tore Wiers ved Uni Miljø, Universitetet i Bergen til TV2-nyhetene. Miljøvernministeren forholder seg likevel passiv, men det begynner å haste med konkrete politiske grep og overgang til tette anlegg.

Det er ti år siden det ble foreslått konkrete tiltak for å berge vill-laksstammen i Norge. Nå er situasjonen verre enn noensinne, melder TV2. Temaet var gjenstand for debatt i Stortinget i går, og flere representanter, så vel som miljøvernministeren, uttrykte stor bekymring for villaksen.

Solheim er som vanlig flink til å snakke om problemene, men i lys av manglende handlinger blir det noe ironisk over følgende utsagn fra Stortingets talerstol:

Det ene spørsmålet jeg likevel vil stille, og som jeg tror vil være prøven om 100 år, er ikke om hva vi sa i denne debatten, men det er: Gjorde vi nok – ­ er de tiltakene vi setter i verk i 2010, effektive nok for å få til en reduksjon i problemene for villaksen?

Vel, Solheim, gjør du nok? Svaret er nei.Vi vet at villaksen er truet av rømt oppdrettslaks og lakselus, og vi vet at tette anlegg vil redusere problemene drastisk. Så hva mener Solheim om tette anlegg?

Både Marianne Marthinsen, Snorre Serigstad Valen og Tove-Lise Torve trakk fram lukkede anlegg ­– Skei Grande også. Det er ikke et simsalabim som kan skje over natta, men gjennom statlige tiltak og at næringen selv driver eksperimenter i en slik retning, bør være en viktig vei å gå.

Det jeg lurer på er hvor det blir av de statlige tiltakene. Hvis Solheim vil bli vurdert for sine handlinger fremfor sine ord, så hadde det jo vært fint å se noen handlinger. Mitt forslag er å sette en tidsfrist for overgangen til tette anlegg og når det ikke lenger skal være lovlig å drive fiskeoppdrett i åpne anlegg. 100 år frem i tid tror jeg en slik handling vil bli vurdert som svært god – og det hadde vært en fin markering av Naturmangfoldåret 2010.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eg er glad over at du er ein slik opplyst, engasjert og samtidig open og søkandes “politikar”Sondre :)

Du skriver om utruleg mangen viktige ting!
Og ikkje minst….du Svarar alle som skriver kommentarar til deg! Og veit du…..Det er berre heilt fantastisk berre det. Fordi dei få andre politikarar eg har skreve til Gidder ikkje eingong å svare sånne “amøber” som meg……. så du får stjerner av meg fordi du tar deg tid til å lytte :)

(og stort sett er eg einig med deg trur eg i det meste du skriver….bortsett frå då “Den menneskeskapte Globale oppvarminga”…..*proppagandaen*….hehe (Det burde etter mitt syn heite: “Den Menneskeskapte Globale Forgiftninga av Moder Jord”). Det ville ha såtte fokuset på Rett plass…

Men no gløymte eg visst heilt ka eg egentleg skulle skrive her…haha….

Fiskeoppdrettarane sliter skjønner jo det……men det som ikkje er så bra er at “bukken skal passe havresekken”…….

….also som du refererar til her: “Det er ikke et simsalabim som kan skje over natta, men gjennom statlige tiltak og at næringen selv driver eksperimenter i en slik retning, bør være en viktig vei å gå”…..(vil berre minne deg om “Monsantosyndromet”…….dei med “makta” får lov til å sette “spelereglane”…)

Med andre ord: Fiskeoppdrettarane får lov til å forsette med sine “eksperiment” tiltross for at dei må ta i bruk Svært giftige stoffer for å drepe lakselusa og at “lakselusfiskeoppdrettsfisk” rømmer rett som det er….lika det lite..

Vi har faktisk ikkje 100 år på oss………
Dagens fiskeoppdrett er etter mitt syn Gått ut på dato!…..
Det er ikkje politikkarar som burde sitte å bestemme over fiskeoppdrettspraksisen……Men etter mitt syn burde det vere ein “Fiskemann/kvinne” som Kan sine ting og kjenner til både den positive og negative sida…..og som ikkje minst IKKJE har fiskeoppdrett som “hobby”…..

….Dette burde IKKJE vere styrt av “statlege middel” tankegangen…….fordi så lenge det er pengane som styrar så vil ein aldri få til ein fornuftig oppdrettspolitikk. Det er ikkje Pengane som burde styre her….det burde vere Miljøhennsyn (”uber alles”) og sunn fornuft……(og det er dessverre Mangelvare(?) hos dei som styrer oss…….

Vel…ja…sikkert ikkje so “politisk korrekt” skreve….men det er litt fortvilandes at *makt* skal styre over *sunn fornuft*….

mvh nøkkerosa :)

(måtte berre

Sondre: Hei og takk for en lang og hyggelig kommentar. Jeg synes det er er rart at politikere oppretter blogger når de ikke bruker tid til å svare på kommentarene. En blogg skal jo være en møteplass, ikke bare atter en talerstol.
Monsantosyndromet er nok til stede i norsk oppdrettspolitikk, oljepolitikk og annen mangel på miljøpolitikk. Her trengs det nye politikere, mener jeg :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

No lura eg litt Sondre på ka du meinar om desse “sparepærene”….og EUs “tvangsdirektiv”….i 2016 er det slutt på glødelampa om EU får det som det vil ……?

Eg har skreve eit innlegg om “sparepærer”…såkalte CFL pærer……(innlegget er sjølvsagt farga av mi meining…hehe…og ikkje so vitenskapeleg da…men dog). Men kanskje vil du lese det?

Men also poenget og spørsmålet er: Synast du det er ok å “spare” co2 utlsepp (på papiret) sjølv om kinesarane blir forgifta av kvikksølv i prosessen ……berre for å redusere “den menneskeskapte globale oppvarminga”? (som du veit eg ikkje trur på!). Men sjølv for dokke truandes…er det ok?

Ser du at denne politikken kalla “menneskeskapt global oppvarming” blir brukt mot oss Mennesker på ein Negativ måte? Politikken er laga slik at vi skal ha dårleg samvittigheit for å i det heile å Puste ut CO2…….

Er det also ok å forgifte kinesarar dersom vi i vesten TRUR vi sparar strøm?

Sondre: Jeg er bekymret for bruken av sparepærer med kvikksølv, både på grunn av forhold for arbeidere og på grunn av problemer med avfallet. Altfor mange kaster sparepærer i restavfallet, eller pærer blir knust, og kvikksølv sprer seg. Jeg tror én løsning kan være pant på pærer, og det tenker jeg å jobbe litt med politisk fremover, men med LED-teknologi og andre teknologiske fremskritt er vel sparepæren snart helt avleggs.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00