av Sondre Båtstrand | oktober 11, 2010  

Flytrafikk i vekst – gi oss bedre tog!

- Veksten i flytrafikken fortsetter, melder Avinor. Med økt flytrafikk følger økte klimautslipp – og et stort behov for en skikkelig satsing på jernbanen.

Avinor skriver på sine nettsider: I alt 3 837 638 passasjerer reiste til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av september i år. Dette er en økning på over 9 prosent i forhold til samme måned i 2009. Økningen var på over 11 prosent på utland og over 8 prosent på innland.

Miljøpartiet De Grønne mener at flytrafikkens rolle i transportmønsteret må reduseres radikalt av klare miljømessige grunner. Persontransport med fly bør være forbeholdt lange og/eller vanskelige strekninger. Rutene innenfor Sør-Norge bør i utgangspunktet erstattes av andre kollektivmidler, særlig tog.

Det eksisterende jernbanenettet må rustes opp samtidig som vi legger planer for høyhastighetstog. I tillegg må vi ilegge flybensin avgift på samme måte som annet drivstoff, og gjeninnføre seteavgift på tomme flyseter, mens de økte flyavgiftene finansierer bedre og billigere togtilbud. Det skal være attraktivt å velge miljøvennlig, men på det området svikter regjeringen totalt. Konsekvensen er økte klimautslipp.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Og med de økte utgiftene for fly, som så skal finansieres av de passasjerene som må ta fly, skulle det tilsi at passasjerantallet går drastisk ned.

Og dermed også avganger til de forskjellige flyplasser.
Som igjen skaper konkurser lenge før det er lagt 100 m hurtigtogslinje.

Og da spørs det om ikke staten må inn med midler for å opprettholde sevicetilbudet.
Og da blir avgiftene tilbakebetalt til flyselskapene.

En hurtigtogslinje fra Oslo til Kirkenes, med forgreninger til alle byer langs kysten vil ta flere hundre år.

Bare en linje fra Åndalsnes til Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondhjem for å erstatte fly, er nesten ikke rå å forestille seg.

Og om disse passasjerene og flyselskapene skal finansiere hurtigtog som de aldri får bruken av, vil vel synes noe søkt.

Så jeg tror nok at tilbudet (hurtigtog) må foreligge før man raserer det nåværende tilbudet.

Dessuten. Hvor finner man utbyggingsplanen til hurtigtog for landet?
Finnes den i det hele tatt?

Sondre: Høyhastighetstog ligger et stykke frem i tid, så det beste her og nå er nok å oppgradere den eksisterende jernbanen. Jeg har ikke noe problem med å la forurensere betale for miljøvennlige alternativer

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Sondre!

Tenk deg no eit fly frå f.eks Sogn&Fjordane som flyr fylt (ca 30 mennesker) til Oslo. Dette tar 1 time.

Tenk deg så 30 mennesker som køyrer bil til Oslo frå samme plass. Dette tar ca 10t med bil. Also 30 biler med ti timars CO2 utslepp!

Kor ligger CO2 gevinsten?

Og som eg har nevnt til deg før. Fly brukar ei lita rullebane (lite oljebruk og veldig miljøvennleg mht jordbruk og friluftliv)….

Så er det nokon som reknar på Heilheitstall her?

Vil du gjerde inn heile Norge pga Lyntog? For Lyntog krever inngjering! Og kor effektive er eigentleg lyntog når landet Norge er på sitt verste mht vær og vind og snø og kulde?

?

Sondre: Jeg tror vi har diskutert dette før, ja. Jeg ser at høyhastighetstog vil medføre noen naturinngrep, men det blir en avveining mellom klima og natur. Det er ikke lett. Kanskje det beste er å ruste opp dagens jernbanenett skikkelig. Jeg holder fast ved at flytrafikken må ned, og ikke for å øke biltrafikken, men for å få flere over på tog – og videokonferanser.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00