av Sondre Båtstrand | oktober 7, 2010  

Piggdekk eller piggfritt

Grønne aksjonister for ren luft

Grønne aksjonister for ren luft

Miljøpartiet De Grønne i Bergen er tilhenger av piggdekkavgiften fordi piggdekk virvler opp svevestøv som er et betydelig helseproblem. Derfor må vi begrense bruken av piggdekk, og i så måte er avgiften et godt virkemiddel. Noen er skeptiske fordi piggdekk skal være tryggere, men en fersk test gjort av NAFs medlemsblad Motor, svenske Aftonbladet og Auto Motor & Sport, finske Tekniikan Mailma og russiske Autorevue, tyder tvert imot på at piggfrie dekk kan være tryggere over tid.

VG Nett melder: Slitte piggdekk bremser dårligere på is enn slitte piggfrie vinterdekk. Dermed ser det ut til at bremse-fordelen med piggdekkene forsvinner etter en tids bruk.

Den dårlige luftkvaliteten i Bergen var bakgrunnen for at Vegdirektoratet avslo Bergen kommunes søknad om å avvikle piggdekkavgiften. Siden den gang har trafikken økt og luftkvaliteten blitt enda verre. Det gir desto større grunn til å beholde piggdekkavgiften.

Piggdekkavgiften gir ikke ren luft alene, men er et positivt bidrag sammen med andre tiltak som bedre kollektivtilbud, rushtidsavgift, færre parkeringsplasser i sentrum og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

dette er rene skjære tull..

du har ikke dekning for noe av dette

piggdekk har mye kortere bremselengde ..slitte dekk er tåpelig å bruke som referanse…
alle er enige om at det er behov for en viss andel piggdekk..
piggdekk virvler ikke opp noe i seg selv…

luftkvaliteten i bergen er ikke bestemt av piggdekk ..

‘bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister’ – hvordan gir dette bedre luft i Bergen ??

Sondre: Hvis folk sykler fremfor å kjøre, så blir luften renere. Bedre forhold for fotgjengere handler blant annet om trygge skoleveier. I dag er det mange foreldre som synes trafikken er såpass farlig at de heller kjører ungene til skolen enn å la dem gå. Og benekter du at piggdekk virvler opp svevestøv? Kom med en kilde, takk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sier det samme som jeg sa på en annen blogg:

Prøv føret, ikke uttal deg om du ikke har kjørt bil nord for trondheim. Dessuten var testen gjort ved 3mm dybde, noe som er MINIMUMSKRAVET. Hvis du blir stoppet i teknisk kontroll med < 3 mm får du ikke kjøre videre.

Å lese hele artikkelen og referansene er fint før man uttaler seg.

Sondre: Er ikke minimumskravet relevant? Kanskje minimumskravet i så fall burde heves?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre!

Salting av vegane fører til at asfalten løyser seg lettare opp og blir til luftstøv….

Det er gjort undersøkelser på dette…og saltinga for skylda…..saltinga ikkje berre forringar vår bilpark fortare slik at bilparken må oftare skiftast (svæært lite miljøvennleg sidan det er meir forrureinandes å lage ein ny bil enn å køyre ein gamald!!) …men den får asfalten til å forringe fortare og….also meir Oljebruk og CO2 utslepp!

Det er saltinga av vegane som er “svindlaren” her….ikkje piggdekka som køyrer på dei salta vegane…..

Slutt å salt og Bergen blir ein fin by igjen ;)

Sondre: Ja, saltingen må ned! Bergen er en versting på salting, med påfølgende skader på økosystemet, sykler og biler.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er enig at minimumskravet bør heves, men å si at denne testen har relevans blir for dumt. Selv om mange kjører på under og på 3 mm. Testen er fortsatt gjort ved dårligst mulig lovlige forhold.

Skal forresten hive på vinterdekka (store gode pigger) i morgen. Meldt snø her. Ville ikke satt meg bak rattet på piggfritt.

Sondre: Jeg kan forstå bruk av piggdekk ved noen forhold, men synes generelt at bruken bør ned.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er ikke bare millimeter som folk flest henger seg opp i. Dekk er som melk datostemplet. Ikke drikker du uker gammel melk, samme med dekk men her er det så lenge det er 3 mm så er de brukandes, nesten det samme som å si at så lenge melka ikke er åpna så holder den ukesvis etter datoen er gått ut.

Har selv 6 år gammel dekk med vel over 4 mm som jeg skal skifte ut da jeg skal med bilen på service. de funker helt greit men de er rett å slett for gammel å mister masse egenskaper i takt med at minimums mm blir mindre.
Så gammalt dekk er minst like ille som et dekk med 3mm mønsterdybde. Noe å tenke på…

Så dette med asfalt og salting.
Asfalt er laget av rest produkter etter rafinering, blandet ut med stein og du har det folk kaller asfalt.
Salt løser ikke opp olje heller ikke stein. Så sier du men det er testet ut, vel jeg har beste testen til deg her, hvis olja løste seg opp i salt hade oljeutslippet fra den der oljeplatformen utfør USA ikke vært noe problem da havet hade fiksa det selv…
så kan du ta å legge en stein ned i et saltkar å se om den smuldrer opp. er vanligt havsalt som blir brukt på Norges veier. du blir nok sittandes en stund
Saltet har ikke noe med at asfalten blir til støv, heller at asfalten har dåli kvalitet og slites fortere med dagens traffikk.
Da vi alikavel er inne på mest støv fra pigg eller ikke så er det testet ut at piggfrie dekk kaster opp mer dritt i luften enn piggdekk.
At folk sier at piggdekk kaster opp mer dritt er fordi det virker logiskt da det er noe som penetrerer asfalten og dermed må den kaste opp noe. Og da sommerdekk ikke kaster opp dritt så må vel piggfrie dekk være det samme…
Husk på at dommerdekk ikke er noe særli på is, men det er piggfrie, gummi blandinga i er helf forskjelli å de suger seg bedre fast, dermed kaster de opp mere dritt da de kjører på tørr asfalt. DETTE er logiskt.
Å bedre lufta i bergen er bare å fukte veiene litt og slutte å bruke personbil i sentrum så enkelt som det.

Er inne på min andre sesong med piggfritt og jeg merker ikke noe stor forskjell. Skal som sagt gå over til pigg i år av ren rutine.

Sondre: Folkehelseinstitiuttet skriver følgende om piggdekk og svevestøv:

En bil med piggdekk produserer opp til 100 ganger mer støv enn en tilsvarende bil med piggfrie dekk på grunn av økt slitasje av veidekke. Støvet samler seg langs veiene og virvles stadig opp der det er stor trafikk. Partiklene fra veislitasje består hovedsakelig (> 90 %) av mineralpartikler fra de steintypene som er brukt i veidekket, resten er blant annet fra oljeprodukter i asfalten og andre typer slitasjepartikler. Mineralpartiklene dominerer i den grove fraksjonen av PM10 (størrelse 2,5-10 µm). Nyere befolkningsstudier tyder på at svevestøv som domineres av grove slitasjepartikler kan bidra til utløsning og forverring av luftveisproblemer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I testen av Motor er det ikke publisert hva for merke og modell de testede brukte dekkene er!!!

Jeg har kjørt med piggfrie dekk og det er ikke noe tvil.
PIGGDEKK er bedre. Så for meg blir det kun piggdekk i framtiden. Bor på Østlandet/Oslo.

Mye av støvet er vel rett og slett gummi fra dekkene. Spesielt av myke, moderne vinterdekk (uavhengig om med eller uten pigger)???

Sondre: … men behovet for piggdekk i byen er vel ikke like stort?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00