av Sondre Båtstrand | oktober 1, 2010  

Om å stjele land

Norske bistandskroner blir brukt på å rane land fra fattige mennesker. Investorer lokker med arbeidsplasser, skole og helsetilbud, men fint lite blir fulgt opp etter at landet er overtatt. Det er ingen kontrollmekanismer, men NORAD deler ut penger. Det vil Spire (Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon) gjøre noe med, og derfor har de lansert en kampanje og et opprop jeg oppfordrer alle til å skrive under på.

Les Spires ferske rapport om landran: “Land Investments or Land grab? A critical view from Tanzania and Mozambique”.

Store landområdet i fattige land blir kjøpt eller leid av rike land som dyrke basismat eller biodrivstoff for å sende til hjemlandet. Overforbruket i rike land blir således ikke møtt med moderasjon, selv om det er helt nødvendig i et økologisk og solidarisk perspektiv, mens fattigere befolkninger som trenger jordbruksvarene selv, må stille seg bak i køen. Spires budskap til miljøvernminister Erik Solheim er klart: Norge må stoppe import av råvarer fra ranet land, ta initativ til internasjonalt samarbeid for å kontrollere investeringsavtaler i jordbrukssektoren, og sørge for at norske investeringer aldri går på bekostning av folks matsikkerhet eller medbestemmelsesrett. Støtter du kravet, så skriv under her.

En milliard mennesker sulter, og daglig dør omkring 25 000 av sult og tilknyttede sykdommer. Hovedårsaken er ulik fordeling av ressurser og kjøpekraft, ikke global mangel på mat. Miljøpartiet De Grønne erkjenner likevel at dyrket jord og andre matressurser er begrenset, og at sammensetningen av mat- og arealbruken må endres i mange tilfeller. Stabilisering av folketallet er også avgjørende, og er som all annen utvikling avhengig av at mattrygghet, helse og utdanning ligger til grunn. I vår bistandspolitikk går vi inn for jordreformer til fordel for jordløse, småbønder og lokale fellesskaper og lokal eller nasjonal kontroll over jord, vann, såvarer og teknologi.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Norske bistandsmiddler er korrupsjon, Sondre. Alle pengene går til å betale for luksus for våre bistandsarbeidere/byråkrater.

Bare se hvor kvalmende det er. Stortingspolitikere som egentlig gir fan i alt annet enn å få seg jobber for FN/EU/Europarådet etc etc.

NWO, det er Norge det.
Her i Panama er om ikke annet korrupsjonen ærlig og redelig!

Sondre: Hehe, ærlig korrupsjon :-) Men du har nok rett i at for store deler av norske bistandsmidler blir kastet bort på tull. Vi må ikke bare fokusere på hvor mye penger vi bruker, men hva vi oppnår med midlene vi investerer. Jeg mener at vi som et rikt land har et ansvar for å hjelpe fattigere land, men dagens bistandspolitikk er ikke noen solskinnshistorie.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00