av Sondre Båtstrand | september 28, 2010  

I dag politianmeldte jeg Mattilsynet

I dag troppet jeg opp på politihuset i Bergen med en anmeldelse i hånden. Miljøpartiet De Grønne er lei av at Mattilsynet ser en annen vei mens oppdrettsnæringen bryter luseforskriften og dyrevelferdsloven: Dagens situasjon med lakselus er ren dyremishandling. Mattilsynet står på sidelinjen og lar oppdretterne ødelegge for villaks og sjøørret mens oppdrettslaksen blir spist levende av parasitter. Vi grønne mener en politianmeldelse er nødvendig for å tvinge frem handling fra Mattilsynets side.

Her er anmeldelsen jeg leverte på politihuset i dag:

Miljøpartiet De Grønne ber politiet etterforske Mattilsynet for tjenesteforsømmelse og brudd på luseforskriften og dyrevelferdsloven.
Lakselus er en massiv trussel mot både villaks og sjøørret, samtidig som infisert oppdrettslaks blir utsatt for store lidelser. De siste årene har det vært svært mye lus i norske oppdrettsanlegg, og utviklingen fortsetter i 2010. I region Trøndelag og Møre og Romsdal og region Hordaland og Sogn og Fjordane er lusenivået over lovens grense på 0,5 kjønnsmoden hunnlus per laks, ifølge innrapporterte data fra oppdretterne selv.
Miljøpartiet De Grønne mener den store forekomsten av lakselus i og rundt oppdrettsanleggene er i strid med både luseforskriften og dyrevelferdsloven, og at Mattilsynet som ansvarlig etat unnlater å sørge for at forskrift og lov blir respektert. Vi mener det er tjenesteforsømmelse.
I henhold til FOR 2009-08-18 nr 1095: Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg (luseforskriften), § 5. Tiltaksgrenser og tidsfrist for avlusing, skal ”Behandling mot lakselus skal gjennomføres i hele akvakulturanlegget dersom det i perioden 1. januar til 31. august påvises i gjennomsnitt mer enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus eller flere enn tre lakselus av bevegelige stadier i gjennomsnitt pr. fisk”. Tall fra oppdretterne, publisert av Mattilsynet selv, viser at tiltaksgrensen blir overskredet uten at Mattilsynet setter i verk nødvendige tiltak som nedslakting av luseinfisert laks.
I henhold til LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd § 24. Tilsyn og stell skal dyreholder sørge for at ”b) dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer,” og at ”c) spredning av smitte begrenses”. Med oppdrett i åpne anlegg er det åpenbart at spredning av smitte ikke blir begrenset, og både villfisken utenfor og oppdrettslaksen innenfor merdene blir utsatt for parasitter som er svært smertefulle for dyrene. Vi minner om dyrevelferdslovens paragraf som slår fast at ”dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og
belastninger
”.
Ved å unnlate å gripe inn mot overskridelser av lovlig lusenivå, forsømmer Mattilsynet sitt ansvar og opptrer i strid med gjeldende norske lover. Miljøpartiet De Grønne ber derfor politiet sette i gang etterforskning og ta ut tiltale mot Mattilsynet. Det fremsettes påstand om påtalebegjæring.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Flott. Håper det fører fram til noe!!!!!!

Sondre: Takk, jeg skal gi beskjed når politiet svarer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Gratulerer, dette var på tide. Enda en spiker i kista til miljøfanatikere! Håper dere får stor oppmerksomhet, men jeg tviler. Begriper du ikke at du skader dyra mer enn du gavner dem med denn typen atferd? Røyk deg en rev og forsvinn! :-)

Sondre: Å? Hvordan skader jeg dyrene med min atferd?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott!!

Sondre: Takk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Endelig! Nå får vi se hva Mattilsynet er. Hittil har de bare servert prat,prat og 0 handling. Et Supperåd uten ryggrad, Styrt av oppdrettsmafiaen og regjering

Sondre: La Mattilsynet konsentrere seg om mat, så kan dyrevelferd bli ivaretatt av en egen etat.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjempeflott Sondre!
Full støtte fra meg her :)

Mattilsynet er for passive når det gjelder måten fiskeoppdretta blir dreve på. Det som bekymrar meg mest no er at fiskeoppdrettarane har fått lov til å ta i bruk INSEKTSMIDDEL til å få bukt med lakselusa. Og grunnen er jo at lakselusene er blitt multiresistente mot mangen av dei “normale” avlusningsmiddela.

Dette insektsmiddelet dei no får bruke blir bla brukt av fruktbønder, Men då skal det ikkje brukast mindre enn 30m frå vannkanten sidan stoffa er svært giftige for vannlevandes organismar og då spesielt krepsdyr.

Insektsmiddelet innehelde stoffer som kan vere kreftframkallandes (teflubenzuron og diflubenzuron).

Oppdrettsfiskar som får denne “insektsbehandlinga” skal ha ei karantenetid (105 døgngrader trur eg). Iallefall så er jo grunnen at ein kan ikkje ete oppdretsfisk som er så giftig rett etter “medisinering”.

Mattilsynet vil ikkje garantere at villfisk fanga i nærleiken av “medisinert” fiskeoppdrett er trygge å ete. Likavel får also oppdrettarane forgifte fjordar rundt om med dette stoffet. Fytti katta. Berre her i sogn&fjordane har dei fått lov til å bruke 960 kg av dette plantevernmiddelet…..

Og når ein veit at det går ca. 2 villfisk per oppdrettsfisk…..så kan ein jo begynne å lure på kor økologisk bra dette eigentleg er….

Helsing ei som før synast oppdrettfiske verka veldig lurt….men som no synast det er blitt ganske så bederveleg og pengestyrt…..

Håper du når fram med din anmeldelse og at Mattilsynet kan begynne å lære å gjere jobben sin og ikkje berre skylde på alle andre dei må innordne seg under (bla Statens Legemiddelverk).

Lykke til!
mvh nøkkerosa :)

Sondre: Takk! Bruken av flubenzuroner i vannet er ren galskap som dreper skalldyr i stor stil, og oppdrettsnæringen sliter også med at den bruker mer mat enn den produserer. Jeg vil ha tette anlegg og strenge krav til fôret.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bra Sondre..

Sondre: Takk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvordan har dette utviklet seg? Jeg er selv dyrlege, og ser hvordan Mattilsynet håndterer saker. Det er ikke noe som vekker tillitt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med sakene, men den siste saken er et potensielt smitteproblem for hele vestlandet. Og måten det er håndtert på gjør at det vil gå noen år før man får svar om det er noe smitte eller ikke. Hvis det er, vil mange lide lenge, og med mye smerte. Kostnadene for landet vil bli store, og man kunne muligens ha ungått det for under 1000,- kr.

Sondre: Jeg tror det er vesentlig å flytte tilsyn med dyr til et eget Dyreverndirektorat under Miljøverndepartementet. Mattilsynet fungerer ikke optimalt, og har for mange andre tunge oppgaver.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00