av Sondre Båtstrand | september 13, 2010  

Behov for togsatsing

Godstog ved Være i Trondheim, 2008. Foto: Svein Sando. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported

Godstog ved Være i Trondheim, 2008. Foto: Svein Sando. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported

Etter flere års vekst, gikk togtrafikken noe ned i 2009. 1,2 millioner færre passasjerer reiste med tog, melder VG. Godstrafikken gikk enda mer ned, og tallene minner oss om det skrikende behovet for opprusting av jernbanen. Det haster med flere dobbeltspor og flere kroner til miljøvennlig samferdsel.

Etter noen år med vekst i både passasjer- og godstrafikken falt transporten med jernbane i 2009. Det var i alt drøyt 57,9 millioner reisende med jernbane, en nedgang på 1,9 prosent fra 2008. Det totale godsvolumet ble samtidig redusert med 7,4 prosent til knapt 23,0 millioner tonn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Godstrafikken øker i takt med økende forbruk, sentralisering og manglende jernbanesatsing. Flere trailere på veiene er forurensende og farlig. Vi må legge til rette for desentralisering av produksjon og kortreist mat, mens kapasiteten på jernbanen må økes gjennom bygging av flere dobbeltspor og generell opprusting.

Miljøpartiet De Grønne mener at elektrisk bane må være hovedpilaren både i bytrafikken og i lengre landtransport. Godstogene må ha egne vogner for kjøretøyer, med svært rimelige billettpriser for bil- og trailersjåfører. Vi vil bygge nye høyhastighetsbaner og oppgradere eksisterende jernbanestrekninger i stedet for fortsatt kapasitetsøkning i veinettet og flytrafikken. Investeringer i bedre jernbane er investeringer i en miljøvennlig hverdag!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kan du gi meg EN grunn til at vogntog skal/kan/bør fraktes på tog? Og hvorfor tror du at dobbeltspor vil løse kapasitetsproblemene på jernbanen?

Sondre: Én grunn: Det er bra for miljøet.
Dobbeltspor løser flaskehalser

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det blir som å forsøke å løse køproblemet inn/ut av storbyer ved å bygge bredere veier.

Sondre: Nei, økt kapasitet på jernbanen er bra for miljøet, i motsetning til bredere veier og mer biltrafikk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kontrollspørsmål: Fører bredere veier og flere felt INN til ex Oslo til bedre flyt/mer biltrafikk?

(tips: trafikken stanser og alle feltene fylles opp fordi det korker seg ved av og påkjørselene inne i byen, filosofer over nytten av en fil ekstra inn mot en kork… )

Jeg hevder at de som tror at flere filer inn i storbyene vil løse trafikkproblemene lyver eller har økonomiske og eller politiske interesse av utbygging/sutring, og at dere såkalt grønne ikke tenker selv men er prinsippielt uenige i alt de som vil ha flere og bredere veier sier uansett. Og responderer som blinde mus i et labforsøk på alle utspill fra den kanten. Ingen by i verden har løst køproblemet ved å bygge veger inn til byen. Problemet er hva som skal skje med trafikken når den har kommet inn til byen. Kapasiteten inn til Oslo er mer enn god nok den. Det er byen som ikke kan svelge unna. Eller for å si det på Jesu vis: Du kan svelger ikke unna mer brus fordi om du går over fra halvlitersflasker til 1,5 liters flasker.

Flere flaskehalser: Flaskehalsene på jernbanen er delvis nedslitte linjer, delvis kapasitetsproblemer på godsterminalene tilknyttet jernbanen. Dobbeltspor løser ikke problemet, det er det vedlikehold og bedre/større godsterminaler som gjør.

Og vogntog på jernbane: I resten av verden frakter man ikke vogntog på bane, man frakter kontainere og semihengere på bane. Det er meningsløst å frakte en bil med sjåfør fra Trondheim til Oslo. La bilen være igjen i Trondheim, de har biler i Oslo også…

Sondre: Du nevner flere viktige tiltak mot flaskehalser, men her i Bergen er det veldig tydelig at et dobbeltspor ville bedret kapasiteten.
Vogntog på jernbane er én mulighet som ikke står i motsetning til at det meste av godstrafikken vil bestå av kun kontainere på bane.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et vogntog har fort en egenvekt på rundt omkring 20 tonn. Det er bil og tom henger altså.

Det finnes ingen som helst grunn til å frakte 20 tonn tomgods pr 30 tonn gods (totalvekta på vogntoget er som kjent 50 tonn her i landet). + sjåfør, naturligvis. Tallene blir LITT penere, hvis vi tar hensyn til at noe av tomvekta må bli med på bane uansett (ved å sende hengeren slipper man omlasting), men lastebiler er tunge. Det mest praktiske ville være å sende alt i container, ikke noe særlig hvis man kjører langt med bil naturligvis (sløsing med plass og vekt), men hvis biltrafikken kun går lokalt er det ikke noe problem.

Sondre: Jeg ser poenget ditt :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00