av Sondre Båtstrand | august 17, 2010  

Den skadelige oljen

Oljesøl. Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

Oljesøl. Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

Oljekatastrofen i Mexicogolfen er på ingen måte over: Olje som stammer fra utslippet fra brønnen under den havarerte oljeriggen Deepwater Horizon, har spredd seg langs havbunnen i et større område enn tidligere antatt, melder Aftenposten. Til tross for omfattende oppsamlingsarbeid skal 80 % av oljen fortsatt være der, og til CNN sier marinbiolog John Paul ved University of South Florida at dispergeringsmiddelet som ble brukt bare flyttet oljen nedover slik at den kan skade plankton og annet liv i havet.

Oljeaktivitet medfører alltid risiko for utslipp. Deepwater Horizon-ulykken er tidenes største oljeutslipp, men selv mye mindre utslipp gir enorme skader. I dette perspektivet er det absurd bare å tenke på å åpne sårbare havområder som utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring.

Deepwater Horizon-ulykken bør være en kraftig påminnelse om hvor farlig det er å fortsette oljealderen. Brenning av olje skader klimaet, mens transport og utvinning medfører risiko for svært alvorlige miljøødeleggelser. La oss heller satse på en fornybar fremtid!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hei Sondre!

Kjempeviktig dette du tar opp her! Oljesøl er det vel neppe ingen som likar…..(borsett frå kanskje oljemakta?)

Men det som er eit gedigent tankekors ved heile opprydningsarbeidet er at Dette dispergeringsmiddelet som blei/blir? brukt i Mexicogulfen er Mykje Giftigare enn oljen i seg sjølv. Ikkje berre blir giftstoffa sprett over heile havbotn…….men dessverre også blir oljen brent inkludert desse giftstoffa som blir sprett i lufta……

Oljen i seg sjølv rensar naturen opp (og BP blei tilbudd miljøvennleg hjelp….men i stedet ville dei also bruke gift..). Forstå det den som kan….

Vi får nok neppe heile bildet på dette som skjer i Mexicogulfen……

mvh nøkkerosa

Sondre: Takk for innspill. Jeg har også hørt noe om gift i dipergeringsmiddelet. Tragisk at det skal bli slik.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Se deg rundt! Ting beveger seg – roterer – hvilket krever smøring (olje)
Alle former for motorer/maskineri krever olje.

OLje er et råstoff som inngåpr i en lang rekke produksjoner. Ikke bare bensin/diesel men f.eks. i de fleste former for plast fra folie til mer håndgaste ting som ebonitt etc.

Tenk på alle gjenstander/deler som lages med utgangspunkt i plast. Selv sykkelen og gressklipperen din trenger olje. Sjøstøvler og regnfrakk også!

Nei, jeg tror nok ikke du ville ha vært uten!

Sondre: Joda, olje er en nyttig ressurs. Nettopp derfor bør vi ikke brenne opp alt sammen. Likevel bør utvinningen trappes ned til fordel for alternativer – motorer og maskineri trenger ikke nødvendigvis å gå på fossil olje.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ikke “gå på” men “smøres med”.
Så er det altså slik at olje eller biprodukter av olje inngår i nesten alt du ser rundt deg.

Og det blir litt vanskelig å si til en plastleverandør at nå skal du bare produsere 1000 enheter i uka for mer olje får du ikke, når hans bedrift har 500 ansatte og er lagt opp til å produsere 10 000 enheter pr dag.

Da går han antagelig konkurs. Og om han greier å trappe ned, så vil antagelig 250 arbeidere bli sagt opp? Så hvem skal betale trygdemidler til disse?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Katastrofen i Gulfen er en solid ripe i lakken for oljeindustrien. Ikke pga for dårlig teknologi, men derimot pga menneskelige feilvurderinger og snarveier. Det vil alltid være situasjoner der enkeltpersoner med makt prøver seg på snarveier for rask(ere) og enkel(enklere) vinning. Dette skjedde i forkant av denne aktuelle katastrofen, og hoder bør rulle i BP. Ingen tvil om det.

Litt over på teknologien: I en borefase (som var tilfellet i gulfen), står man på brønnhodet med en såkalt BOP (en sikkerhetsbarriere), med risere helt til riggen. Dvs at brønnen er 100% isolert fra sjøen. Skjer noe uforutsett, skal BOP stenge automatisk (Den stenger om man mister kommunikasjonen). Og da spiller det ingen rolle om borestrengen er i aktivitet eller ikke. Denne blir rett og slett klippet. Brønnen er da sikret. i tillegg opererer man med tung væske for å stabilisere trykket i brønnen. Foringsrørene nedover i brønnen skal sementeres for å isolere brønnen mot formasjonene i grunnen. BOP stengte, men Ingen utslipp skal forekomme i en borefase. (Eller i noen andre faser for den saks skyld). Utstyret, med doble barrierer i alle retninger sørger for det. VEL Å MERKE dersom operatørene bruker utstyret riktig. Dvs ikke tar snarveier, ikke bruker utstyr som viser tegn på slitasje osv.

Jeg jobber selv i oljebransjen, og vet svært godt hvor alvorlig industrien selv ser på miljøhensyn. Dette i motsetning til hva mange utenforstående kanskje tror. Hver gang det startes opp et nytt felt, så er det et enormt apparat inni bildet, som ser på alt fra beredskap, forbedrede rutiner, risikominimering i alle ledd og kildesortering (som alt i dag går kildesortering på land en høy gang. Har du en boks med CRC som du ikke kan redegjøre for ombord, så sliter du!). F.eks. så legger man ikke rørledninger gjennom et korallrev. Man tar heller ekstrakosten med å legge den rundt.

Det utslippet som forekommer fra tid til annen, er hydraulikkvæske. Men denne blir bare snillere og snillere mot miljøet. Det går mer og mer mot vannbasert væske, som brytes ned i sjø, uten at stygge gifter sprer seg.

Katastrofen i Gulfen bør ikke bety et nei til Lofoten, men det skal være en alvorlig vekker om at man ikke skal ta snarveier når man sitter på det enorme ansvaret som det faktisk er å hente opp olje/gass på en sikker og mest mulig miljøvennlig måte.

Sondre: Utvinningen av olje og gass vil alltid ha negative sider ved seg, og selv om det er mulig å unngå ulykker vil brenningen av råstoffene fortsatt gjøre enorm skade på miljøet vårt. Men takk for at du deler av din kunnskap og hvordan oljeselskapene prøver å gardere seg mot ulykker.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00