av Sondre Båtstrand | august 16, 2010  

Lakselusen herjer!

Et oppdrettsanlegg. Foto: Thomas Bjørkan. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported,

Et oppdrettsanlegg. Foto: Thomas Bjørkan. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported,

I begynnelsen av juni meldte Mattilsynet om vellykket våravlusing, men lite tyder på at problemet med lakselus er løst. Norske Lakseelver har fått bekymringsmeldinger om antallet lus, og oppdretternes tall viser en dobling av luseantallet i Sogn og Fjordane og 50 % økning i Hordaland.  Myndighetenes strategi har ikke fungert, og sjøørret og villaks går en utrygg tid i møte. Det haster med nedslakting av luseinfisert laks, og det haster med omlegging til tette anlegg.

Oppdrettsanlegg langs kysten er plaget med lakselus. Lusene spiser hud, slim og blod på fisken, og kan lage store sår hvis det mange av dem på en fisk. Lusene er både et problem for laksefisk innenfor merdene og et problem for villfisken utenfor, som sjøøretten, men ikke minst for smolten på vei til havet som må passere fjorder fylt med lusebefengte oppdrettsanlegg. Smolten kan havne i en dødelig felle. Norske myndigheter kan ikke komme og si at de ikke ble advart om konsekvensene av manglende nedslakting:

Vi har nå 350 millioner oppdrettslaks, med rundt 500 millioner lus. Det bærekraftige nivået er mellom 10 og 50 millioner lus. Ingen har våget å hevde at vi kommer ned dit til sommeren. I en god del områder vil tilrådingen til våren bli å slakte ned. I den grad vi blir spurt, selvsagt, sier seniorforsker Torbjørn Forseth i Norsk institutt for naturforskning i februar.

Nedslakting er et akutt tiltak, men vi må finne en mer permanent løsning på problematikken. Heldigvis ligger løsningen der og venter på politisk handling: Tette anlegg. Pumper vi opp vann fra 50 meters dyp, vil det sjelden komme lus inn i merdene, og om det først er lus der, vil den ikke sprer ut i resten av økosystemet. Hva venter de andre politikerne på?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Sorry du, men dette gjelder IKKE over alt!! Her ute hos oss har vi et svært oppdrettsanlegg rett “utafor stuedøra”, og DET er nærmest kjemisk fritt for lakselus! Kanskje mye takket være litt bruk av Leppefisk! Så vennligst IKKE dra alle under en kam i din “krigerske” agitasjon. Prøv å være litt mer nyansert, så du ikke slås i hartkorn med fjolset Kurt Oddekalv! DET fortjener tross alt ikke et ok parti som ditt, ok?

Sondre: Lakselus er et stort problem, definitivt på Vestlandet. Det finnes områder med mindre lus, det er helt klart og jeg benekter ikke det. Jeg er dog skeptisk til om leppefisk er en god nok løsning, selv om det er gledelig om det har effekt. Jeg synes videre at det er hyggelig at du synes MDG er et ok parti, men synes du er litt slem med Oddekalv. Han har da vitterlig noen poenger om oppdrettsnæringen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du synes Oddekalv har gode poeng? Bare fordi mannen er flink til å se forbannet ut på TV, betyr det ikke at han er etterrettelig. Han påstår at norsk laks er kreftfremkallende på grunn av et stoff som WHO anbefaler som tilsetting i drikkevann i Afrika, og som det aldri er funnet spor av i fisken som går ut på markedet. Han anmeldte nylig et oppdrettsanlegg for akutt forurensing, før det viste seg at det gule belegget på vannet var pollen! Hvis dette er helten din, så lykke til med ditt politiske prosjekt. Du snakker om at smolten kan gå i en lusefelle. Smolten har jo gått ut i havet for lenge siden! Det var ekstremt lite lus i fjordene under smoltutvandringen i år, som i fjor. De høye lusenivåene i fjor høst trekkes stadig opp når man snakker om “kriseåret 2009″, men laksen var jo langt til havs på dette tidspunktet! For ørreten vil mye lus på sensommer og høst kunne ha en innvirkning, men ikke for laksen!
Ellers er det jo ikke noen sensasjon at lakselusnivåene øker utover sommeren når vannet blir varmere. Slik har det alltid vært. Det er ren biologi.
Det er for øvrig interessant at man i elv etter elv, også i de mest oppdrettsintensive områdene, for lenge siden har fisket opp langt mer laks enn man gjorde i hele fiskesesongen fjor – til tross for forutgående krisebeskrivelser fra Norske Lakseelver og Direktoratet for naturforvaltning. Hvis laksen virkelig er truet i den grad du og andre miljøvernere påstår, hvorfor i himmelens navn tillater man det fisket som foregår nå? Er det dødsstøtet som nå skal leveres? I det hele tatt snodig hvordan en bransjeorganisasjon som Norske lakseelver har greid å oppnå heltestatus i deler av miljøbevegelsen når organisasjonens fremste mål er å tjene penger på å ta livet av en påstått truet art.
Du bør ellers prøve å sette deg inn i hva det vil si å plassere norges nest største eksportnæring i lukkede anlegg. Vi er ikke i nærheten av å kunne gjøre dette teknologisk per i dag. Er du klar over hvor mye vann som strømmer gjennom en oppdrettsmerd i løpet av et døgn?

Sondre: Kineserne er i gang med tette anlegg. Hvorfor skal dette være så mye vanskeligere for nordmenn? Det handler om vilje til å satse på bærekraftige løsninger.
Jeg har for øvrig aldri hørt om at WHO anbefaler tilsetning av flubenzuroner i drikkevann…. Kom gjerne med en kilde.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da kan du lese WHO-rapporten fra 2008: “Diflubenzuron in drinking water: Use for vector control in drinking water sources and containers”. Der vil du se at man må spise mer enn en halv laks på full medisinering for å komme opp mot det anbefalte daglige inntaket av diflubezuron-vann. Og fremdeles mener WHO at dette ikke er skadelig. Det er imidlertid ingen som spiser laks som er under medisinering. Tilbakeholdelsestiden etter behandling er 60 dager, hvoretter tallrike analyser viser at det ikke finnes spor av stoffet i fisken.
Jeg anbefaler at du lar Oddekalv holde på med sine rabiate skremmekampanjer, og at du heller prøver å sette deg inn i sakene før du uttaler deg kategorisk.
Hva gjelder lukkede anlegg ser jeg du tyr til den gode gamle politikerfloskelen “Det handler bare om vilje”. Nei, det gjør det ikke. Noen ganger må man også ta hensyn til visse realiteter. Vi er svært langt unna å kunne flytte næringa inn i lukka anlegg, selv om det foregår spennende utviklingsarbeid på dette nå.
Et tips: Ikke bruk kinesisk fiskeoppdrett som eksempel på hvordan oppdrett skal drives. Det kan nok slå ganske så kraftig tilbake på deg;)

Sondre: Interessant. Mye av motstanden mot stoffer som diflubenzuron går på skadevirkninger på skalldyr. Poenget med flubenzuroner er å ødelegge skalldannelse, og med åpne anlegg betyr det at alle skalldyr rundt anleggene blir skadelidende. Videre spiser villfisk medisinfôret, og det er ingen tilbakeholdelsestid på villfisken.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skadevirkninger på skalldyr er noe man kan diskutere saklig, og det er greit. Mitt poeng er at deler av miljøbevegelsen altfor lett slenger ut påstander om ting de helt åpenbart ikke har greie på, ikke er i nærheten av å kunne dokumentere, eventuelt påstår mot bedre vitende. At laks skulle være kreftfremkallende er et klassisk eksempel i så måte. Det er tvert imot blant de sunneste produktene man kan kjøpe i norske butikker, skapt av en subsidiefri matproduserende næring i distriktsnorge. Noen ganger får jeg følelsen av at næringen oppfattes som “mistenkelig” bare fordi noen tjener penger på den.
Man driver ikke fiske rundt oppdrettsanlegg, like lite som man bruker bekken som renner forbi et norsk gårdsbruk som vannkilde ettersom denne typisk vil være overgjødslet. Ikke det at seien som lever på laksefôr er farlig, den er bare ikke så veldig appetittelig. Derfor fisker man sei andre steder.
Hvis man skal ha verdiskaping og matproduksjon er man nødt til å godta visse naturinngrep. Det er viktig at ikke disse blir for store, men sammenlignet med landbruket burde det være åpenbart at oppdrettsnæringen kommer svært godt ut både hva gjelder båndleggelse av arealer, forurensing og medisinbruk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00