av Sondre Båtstrand | august 15, 2010  

Landbruksjord under asfalten

Økologisk hvete med marihøne. Foto: Aalang. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 1.0 Generisk

Økologisk hvete med marihøne. Foto: Aalang. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 1.0 Generisk

Fagre løfter om et langt sterkere  jordvern til tross: Landbruksjord bygges ned langt utover grensene regjeringen har satt. Store deler blir til veg, skriver Nationen, og Statens landbruksforvaltning reagerer på 8308 dekar dyrket mark ble omdisponert til andre formål enn landbruk, og 4700 dyrkbar mark ble omdisponert, i stor grad til veier. Regjeringens mål er at maksimalt 5700 dekar skal bli omdisponert, men det er under denne regjeringen norsk landbruk blir bygget ned langt raskere.

Miljøpartiet De Grønne mener at av hensyn til naturvernet bør ikke det dyrkede arealet i Norge utvides særlig, og av klimahensyn må særlig myrene få ligge i fred. Det blir da avgjørende å ta vare på de arealene vi har, både med tanke på omfang og kvalitet. I dag er den beste matjorden vår under sterkt press, særlig fra vei- og tettstedsutbygging. Vi må også bruke matjorden fornuftig ved å prioritere menneskemat framfor dyrefôr, og så favorisere de husdyrene som utnytter de gjenværende grovforarealene mest effektivt. Storfe, sau og geit kan og bør avvennes dagens høye kraftfôrbruk (les mer i økologisk landbruk-kapittelet i partiprogrammet).

Nedbyggingen av landbruket i Norge kan ikke fortsette, og regjeringens ambisjon om moderat nedbygging er for defensiv: Vi må stoppe nedbyggingen og styrke landbruket – og slutte å legge flott landbruksjord under asfalt.

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ville vært flott om landbruket hadde fått større plass i regjeringens tanker. Det virker som om de blir litt for betatt av all asfalten de omgir seg med i byene.

Sondre: Jepp, vi må styrke landbruket, ikke veibyggingen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis selve jorda blir tatt vare på så kan den vel legges annet sted?
Drivhus kan brødfø oss med gratis vannkraft i framtida!

Sondre: Tja, asfalten blir jo lagt oppå jorden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Man kan beskylde norske myndigheter for mye, men satsing på veibygging er ikke en av tingene. At landbruket ikke har gode kår i Norge kan jeg være med på, men blir litt snodig logikk å skylde på veibygging. Veier må vi jo ha uansett. Landbruket er jo selv fullstendig avhengig av en fungerende infrastruktur. Hvor mange prosent av Norges areal er egentlig dekket av asfalt? Tipper det tallet er meget lavt.

Innlegget skisserer mange angivelige problemstillinger, men i praksis ingen forslag til løsning på disse. Hvor skal mennesker bo, og hvordan skal de komme seg fra A til B. Alternativet til bil og asfalt er tog, (som også stjeler areal, samt fly eller båt der det er mulig. Eller skal vi tynne ut befolkningen og gå tilbake til å forflytte oss med hest eller til fots?

Har lest en del av deg i div medier hr. Båtstrand, og ingen tvil om at du er en velmenende kar, som faktisk glimter til med et poeng innimellom. Men ikke denne gangen.

Sondre: Jeg baserer meg på rapporter som tyder på at mer matjord havner under asfalt, men jeg mener ikke at vi skal gå helt over til hestetransport. Jeg er derimot bekymret for tap av god matjord, og jeg mener vi heller bør vedlikeholde eksisterende veier enn å bygge nye.
For øvrig takk for hyggelige ord :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Veiene er heilt for jævelige i Norge med 2 hjulspor pr kjørefelt. Veiene må bli bedre før de bygger ut. Syns overhodet ikke synd på de bøndene. Dem klager bestandig foran mediene og krever hvert år som f.eks: prisøkning for meieriprodukter.
Håper Norge åpner for utenlandske meieriprodukter, det er for dyrt her til lands!!!! Pengene strekker ikke til. Politikerne må slutte å være så tette å virkelig åpne øynene for det er folk som ikke har råd til mat.

Sondre: Skal vi kutte i folks utgifter vil jeg heller kutte i boutgifter enn pris på meieriprodukter – men økologiske meieriprodukter vil jeg selvsagt subsidiere mer :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

vel…. ja og nei.

Bøndene er avhengige av jorda for å produsere sine råvarer, men de er også avhengige av infrastrukturen (veier) for å transportere råvarene sine til vidre prosessering.

En stor del av kapasiteten i dagens veinett brukes i dag til transport og det er ingen andre like fleksible og fullgode transportmåter.

Bedre veier blir for bøndene et nødvendig onde.
Ingen jord = ingen produksjon.
Ingen veier = intet salg.

For å kaste en brannfakkel inn i diskusonen så vil jeg påstå at det er for mange bønder i Norge.
Det er for mange småbruk og for lite store gårder.
Skal man drive et effektivt og kostnads effekivt landbruk så må størrelsen på gårdene opp og antallet ned.

Dette faller nok mange bønder tungt for brystet, men desverre er det nok slik, store gårder og mer automatisering av landbruker er framtiden.

Sondre: Jeg er nok mer glad i småbruk og mindre driftsenheter, jeg. Vi trenger veier, men det begynner å bli nok av dem nå. Synes jeg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kan da ikke være for lite jord når alle bønner heller vil ha golfbane.
Bønna får slutte og klage. Dm har dyre fine traktorer og treskere. Skal vi andre kjøpe noe så dyrt må vi bruke det vær dag for å få betalt det.Ikke som en tresker som går 14 dager i året

Sondre: Det er lite lønnsomhet i landbruket, så jeg skjønner at bønder blir frustrert. De har liten timelønn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En liten komentar til “Hoggern” og andre som misunner bøndene sitt “luksusliv”
En traktor er ett nødvendig redskap om en skal få avlingen i hus, samme med en tresker. fatter dere ikke at det ikke er lønnsomt og praktisk mulig å kjøre rundt med gammelt og utslitt utstyr, når en tar hensyn til alle dagens krav. (og de er mange!)
Hører ingen som klager på at en selger i en matvarekjede suser rundt i en Audi A8 for å selge de varerne dere syns har for høye priser. Om bøndene hadde gitt bort varene gratis, kan dere være helt sikker på at prisene ut i butikk, ikke hadde gått ned tilsvarende. Se litt nærmere på hva mellomleddene tar i fortjeneste, så kan dere jo misunne dem også…

Sondre: Nordmenn bruker generelt en liten andel av inntekten på mat, og bønder har generelt liten inntekt. Miljøpartiet De Grønne ønsker at bønder skal ha årsverksinntekt på industrinivå.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Håper mer jord blir bygget ned, for da stiger etterspørselen etter mat, og arbeidet med å dyrke mat blir mer verdt. For en bonde så ville det jo vært fint å kunne kjøre rundt i bil til en million slik mange i Norge gjør i dag! For meg kan godt brødet koste det dobbelte, så kanskje vi må begrense kjøp av ting vi faktisk ikke trenger. Kunne bare folk tenkt seg om før dem uttaler seg om noe dem ikke har greie på………

Sondre: Om mer jord blir bygget ned tror jeg sannsynligheten øker for mer import av mat og mindre selvforsyning i Norge.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva skal vi leve av?
Norsk mat, selv om den er bra er alt for dyr sammenlignet med andre land. Vi har store overføringer for å støtte opp rundt et ikke levedyktig yrke slik det er i dag. Ja!, man kan sikkert hevde at vi trenger å sikre mat til fremtiden og at man ikke kan være sikre på at vi får kjøpt mat fra andre land ved en krise, men slik det ser ut i dag er ikke det egentlig noe tema. Globaliseringen er et faktum.
Så hva skal vi leve av? På Kjeller i Skedsmo ligger norges fremste forskingsområde. Nyvinning og noe av det vi kan leve av i tiden som kommer. Per i dag stoppes utviklingen av dette området nettopp av jordbruks arealer.
Er det slik at jordbruk skal ha førsterett selv om sunn fornuft sier det mottsatte?

Sondre: Miljøpartiet De Grønne vil øke Norges grad av selvforsyning. Det er ikke noen grunn til at vi skal importere så mye mat vi kan dyrke selv. Kortreist mat vil ofte være mer miljøvennlig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor i all verden skal vi tviholde på Norge som bonde-nasjon? Vi kan importere alt vi trenger, hvis bøndene tjener for lite får de bytte yrke. Som alle andre kan ikke de bare lene seg på støtte. Norskproduserte varer har ingen uovertruffen kvalitet, så hvorfor i all verden mener du at vi skal bruke penger på å støtte disse late nissene på jordene som ikke er i stand til å modernisere seg?

Hva gjelder veier er det helt på trynet, det burde vært 4 felts motorvei fra kristiandsand til tromsø. At du har skylapper langt nedover ørene og aldri drar utenfor dalen din angår ikke oss andre moderne mennesker. Er en grunn til at partiet ditt snart forsvinner for godt – du og dine like er en utdøende rase. Jeg forstår selvsagt at du aldri vil forstå dette, enten fordi du ikke ønsker å innse det, eller fordi du mener jeg bare skriver for å provosere.

Lykke til på tua di.

Sondre: Norske bønder er da ikke spesielt late? Og når ble jeg og mine like en egen rase…? “Den grønne rase”? :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

og hvor mye av norge er dyrket mark,eller sivilisert?idiot,flytt inn i ei stein hule hvis det er sånn du vil ha det

Sondre: Mener du at bare dyrket mark er sivilisert, eller mener du dyrket mark står i motsetning til sivilisasjon? Jeg foretrekker for øvrig å bo i hus, jeg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så lenge vi har overproduksjon av mat både i Norge og i verden generelt, ser jeg ikke problemet. Jeg ser derimot store problemer med veistandarden i Norge. Den bidrar til dårligere økonomi og større CO2-utslipp.

Sondre: Tja, forskere ved Transportøkonomisk institutt konkluderer med at bedre veier gir høyere klimautslipp.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00