av Sondre Båtstrand | juli 31, 2010  

Antidepressive miljøproblemer

Det vanvittige veksten i bruk av antidepressiva i Norge er vel et godt bevis på at økonomisk vekst ikke er det som gjør oss lykkelige. Siden 1990 har økonomien skutt i været, mens forbruket av antidepressive medisiner har blitt femdoblet. Forbruket har blitt så stort at det er et økologisk problem: Forskning.no skriver om en ny studie som viser at utslipp av antidepressive stoffer i havet kan forandre rekers atferd, og potensielt skade næringskjeden.

Allerede for sju år siden ble det meldt om funn av Prozac-rester  i amerikansk fisk. Nå er det britiske forskere som har sett nærmere på hva som skjer med reker som får i seg rester av de såkalte lykkepillene: Forsøkene, som ble gjennomført i laboratorier, viste at rekene forandret atferd om de ble utsatt for samme mengde dop som man finner i avfallsvann som strømmer inn i elver og elvemunninger i England og Wales. Rekene begynte å bevege seg mot lys fremfor bort fra lys, noe som øker risikoen for å bli spist. Reker er også et byttedyr for mange større dyr, og slik vil stoffene bevege seg rundt i næringskjeden.

Det er åpenbart at alt vi mennesker slipper ut i naturen faktisk påvirker naturen, og at renseanlegg for kloakk ikke klarer å fange opp alt. Du skal ikke helle kjemikalier i do, men hva når kroppen er så full av medikamenter at vi pisser kjemikalier? Det er nok et tegn på at medisinforbruket er for høyt.

Det er klart at antidepressiva har en positiv effekt for en del mennesker, men en femdobling av forbruket på 20 år er for mye. Da må vi se på årsakene til at folk blir ulykkelige – og vi kan stryke manglende økonomisk vekst som årsak. Jeg tror vi trenger en politikk som gir rom for lykke, og her kan du lese mer om hva jeg mener med det.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det er et spørsmål om fordeling, ikke ren økonomisk vekst. Man kan godt se på statistikken og se at folk har mer penger enn de hadde, men det betyr ikke nødvendigvis at levestandarden har øket eller at titusenvis av nordmenn har dårlig økonomi.

Jeg tror at bruken av anti-depressiva hadde falt over natten dersom hver eneste nordmann i morgen fikk utdelt 10 millioner kroner inn på konto. Fordelingen er skeiv og mye av den økonomiske veksten har ikke kommet den jevne nordmann til gode, men de svært rike, de store firmaene og den norske stat.

Sondre: Det er noen som sliter økonomisk i Norge, men hva som blir definert som å slite økonomisk er relativt i forhold til generell levestandard. Jeg vil hevde at den økonomiske veksten har kommet den jevne nordmann til gode, bare se på veksten i forbruk, men at noen selvsagt har fått større andeler av veksten, mens andre har fått mindre (og noen få har ikke fått noe). I global sammenheng er har vi alle i Noreg fått utdelt gullkortet, men jeg tror ikke enda flere gullkort er veien til lykke. For dem som sliter økonomisk, vil bedre økonomi selvsagt kunne gi økt lykkefølelse, men om alle fikk 10 mill kr hver, tror jeg ikke det ville påvirket salget av antidepressiva.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Her en smule dissens fra BlackCraw igjen. Anti-depressiva, kjemisk lobotomering, kan bare forsvares i ekstreme unntakstilfeller hvor alternativet er fastreiming & knapt nok da. Antidepressiva flater ut folks sjeleliv, men gjør dem ikke “lykkelige” & kan ofte får irreversible konsekvenser for deres fysiske & psykiske helse. Kanskje “klarer de seg bedre” i samfunnet arbeidslivet for en kortere eller lengre periode, men prisen de selv betaler er for høy.

Sondre: Jeg tror ikke piller er løsningen, men kan ikke ignorere dem som faktisk mener at antidepressiva har gjort livet enklere å leve. Jeg er dog skeptisk til den store bruken av antidepressiva.
Litt dissens er bare bra :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00