av Sondre Båtstrand | juli 29, 2010  

Skuddpremier på sårbar art

Steinkobbe. Foto: Per Harald Olsen. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Steinkobbe. Foto: Per Harald Olsen. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Kystselen steinkobbe er definert som en sårbar art i Rødlisten fra 2006, men de siste årene har norske myndigheter gitt kvoter dobbelt så store som havforskerne anbefaler av hensyn til artens levedyktighet. I tillegg til store kvoter blir det også gitt skuddpremie på steinkobbe, og de siste ti årene har bestanden av steinkobbe langs kysten sunket fra 10 000 til 6000. Skuddpremier på sårbare arter setter Norge i et dårlig lys i naturmangfoldsåret 2010, og derfor har jeg på vegne av Miljøpartiet De Grønne sendt et e-brev til miljøvernministeren for å få slutt på skuddpremiene.

Til miljøvernminister Erik Solheim:

Stopp skuddpremier på rødlistet art

Kystselen steinkobbe er definert som en sårbar art i Rødlisten fra 2006, men de siste årene har norske myndigheter gitt kvoter dobbelt så store som havforskerne anbefaler av hensyn til artens levedyktighet. I tillegg til store kvoter blir det også gitt skuddpremie på steinkobbe.

De siste ti årene har bestanden av steinkobbe langs kysten sunket fra 10 000 til 6000. Vi minner om Norges ansvar for å verne om truede arter, og vi mener skuddpremie på en rødlistet art, slik for eksempel Finnmark fylkeskommune praktiserer, gir fullstendig gale signaler i Naturmangfoldsåret 2010.

Miljøpartiet De Grønne etterlyser miljøvernministerens inngripen for å stoppe skuddpremiene på steinkobbe, samt et engasjement for mindre kvoter de neste årene.

Vi imøteser ministerens svar.

Med vennlig hilsen

Sondre Båtstrand

talsperson

Miljøpartiet De Grønne

PS! Saken er for øvrig bredt omtalt i Vårt Land: Gir jegere 700 kr i skuddpremie per truet sel.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Erik Solheim? Personlig synes jeg han virker for arrogant til å bry seg om slikt. Han er i lomma på Jens, og Jens vil ha mer av alt.
Jeg vil helst ha freding av alle naturens dyr, slik at naturen kan ordne seg sjøl, og holde bestandene oppe eller nede, på en naturlig måte.

Sondre: Naturen ordner opp om menneskene bare lar være å ødelegge og skape ubalanse. Jeg har nok begrenset tillit til Solheim, men det er jo verdt å prøve å påvirke ham likevel.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott oppslag i Vårt Land, med en både balansert & prinisppfast uttalelse!

Sondre: Takk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00