av Sondre Båtstrand | juni 25, 2010  

Oppdrett truer laksebestander

Laksen er truet. Illustrasjon: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

Laksen er truet. Illustrasjon: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

Laksebestandene er på et historisk lavt nivå, slår Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fast i en statusrapport som ble lagt frem i går. Det er særlig to årsaker til at innsiget i lakseelvene er så lavt, og begge har sammenheng med oppdrettsnæringen, nemlig lakselus og rømt oppdrettslaks. Miljøpartiet De Grønne mener redningen for villaksen ligger i å få oppdrettsnæringen over i tette anlegg for å stoppe den massive forurensningen av blant annet lus og rømminger.

Oppdrettsnæringen har fått herje fritt lenge nok. Det er en næring som hensynsløst har skadet miljøet i jakt på penger. Nå er det på tide å stille krav. Tette anlegg er et slikt krav som er helt nødvendig om vi fortsatt skal ha levedyktige bestander av villaks i dette landet.

Vitenskapsrådet anbefaler: “Lakselus og andre smittestoffer må ikke ha mulighet til å komme inn eller ut fra oppdrettsanlegg” og “Tiltak som sterkt reduserer antallet rømt oppdrettslaks og deres gyting i naturen må iverksettes umiddelbart om bestandenes genetiske integritet skal sikres”. Svaret er tette anlegg.

Tette oppdrettsanlegg vil i tillegg spare miljøet for store kloakkutslipp, fôrspill, medisinrester og spredning av diverse sykdommer og parasitter. Hva venter vi på? Tett anleggene nå!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00