av Sondre Båtstrand | juni 22, 2010  

Sjøørret sliter med lakselus

Lakselus. Foto: Thomas Bjørkan. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported

Lakselus. Foto: Thomas Bjørkan. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported

 Lakselus er ikke bare et problem for oppdrettslaks og villaks. Sjøørreten blir også rammet, ifølge en fersk rapport fra Havforskningsinstituttet. Mattilsynet kunne med fordel gjort mer for å gjøre resultatet kjent. Spredning av lakselus fra oppdretternes åpne anlegg er en stor økologisk trussel.

I Havforskningsinstituttets statusrapport for lakselus på vill laks for mai/juni blir det påpekt at sjøørret fra Hardanger via Nordhordland og til Namsenfjordsystemet har et til dels høyt infeksjonsnivå med lakselus i juni. Sjøørret lever i fjordene hele sommeren, og kan derfor få problemer med luseinfeksjon dersom antall lus øker, skriver havforskningen på sine nettsider under overskriften Økende lusetall.

Mattilsynets nettomtale av den samme rapporten har overskriftenVellykket våravlusing, men følger luseutviklingen tett utover sommeren – og sjøørreten er ikke nevnt. For å finne ut om ørret må du klikke deg videre inn på Mattilsynets egen versjon av rapporten, der lakselus på sjøørret ganske riktig er tatt med.

Lakselus er et stort problem for både oppdrett og villfisk. Det beste er om næringen legger om til tette anlegg som ikke smitter økosystemene. Hundretusenvis av laks i åpne anlegg er en helt unødvendig invitasjon til fest for lakselus.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Havforskingsinstituttet og NINA hadde feltundersøkingar i Romsdalsfjorden i åra 2005, 2006 og 2007. Påslaget på utvandrande postsmolt av sjøaure av lakselus, hadde eit infeksjonstrykk som var 18 gonger høgare enn normal overlevingsgrad på smolten i Romsdalen. Spesielt frå Bolsøya og innover til austlege delar av fjordsystema i Rauma og Vestnes kommunar. Lakselus er ein marin parasitt som eksisterar naturleg i eit økosystem, men dagens mengde av lus er utanfor økokjedenes eigen sykliske kontroll. Oppdrett er ikkje bærekraftig i noverande driftsform. I tilegg har vi ei rekkje utfordringar knytta til gamle vassdragsreguleringar og gytebekkar som vert tørrlagte eller utsett for lokal forureining som reduserer bestandane av sjøaure.

Bernt

Sondre: Oppdrettsnæringen blir ikke bærekraftig uten tette anlegg og restriksjoner på fôr – samt reduksjon av næringen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] Var en tur på sjøen igjen, og fikk en liten fisk. Først trodde jeg det var en makrell, for den var veldig blank og blinket i sola. – Men det er ikke en makrell. Har aldri fått en sånn her før, for jeg er jo helt fersk i gamet, men har fått bekreftet at det er en sjøørret…Men sjøørreten har problems: [...]

Sondre: Takk for kobling. Sjekk lenken for å se sjøørret med lakselus. Tragisk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00