av Sondre Båtstrand | mai 25, 2010  

Stadig mer risikabel oljeutvinning

Et uskyldig offer for oljen. Foto: Mila Zinkova. CC-lisens Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Et uskyldig offer for oljen. Foto: Mila Zinkova. CC-lisens Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Olje er en begrenset ressurs, og ettersom eksisterende oljefelter begynner å bli tomme, kaster oljeindustrien blikket mot stadig vanskeligere tilgjengelige oljeressurser (som tjæresand) eller stadig mer sårbare naturområder (fra Sularevet til Lofoten). Da er det svært betenkelig at den sittende regjeringen setter rekord i å overkjøre advarsler fra Klima- og forurensningstilsynet og Direktoratet for naturforvaltning. En fersk undersøkelse fra Naturvernforbundet viser at den rødgrønne regjeringen har ignorert miljøfaglige råd i hele 121 saker. Miljøet går utrygge tider i vente.

Mens BP fortvilet forsøker å stoppe den gigantiske oljelekkasjen i Mexicogolfen, lytter ikke den norske regjeringen til faglige advarsler her hjemme. Oljevirksomhet er i utgangspunktet miljøskadelig, men har også potensial til å skape akutte økologiske katastrofer. Det må vi ta på alvor.

Desperate forsøk på å opprettholde høye oljeinntekter betyr et farlig sjansespill med enorme økologiske verdier. La oss heller trappe ned eksisterende oljeutvinning, sette oljeletingen på vent og bruke ressurser på den helt nødvendige omleggingen fra fossil til fornybar energi. Fremfor å pumpe stadig nye milliarder inn i leting etter mer fossil energi, trenger vi en kraftig satsing på energisparing og fornybar energi, et økologisk landbruk uten kunstgjødsel fra fossile ressurser, og et transportsystem basert på kollektive og miljøvennlige løsninger.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00