av Sondre Båtstrand | mai 18, 2010  

Fiskeri for fremtiden

Fiskebåter i Finnmark. Foto: David Nilsen. No (c)opyright

Fiskebåter i Finnmark. Foto: David Nilsen. No (c)opyright

FNs miljøprogram slår alarm om synkende fiskebestander: – Om de ulike beregningene vi har sett, slår til, vil situasjonen om 40 år være at vi i praksis er gått tom for fisk, sier Pavan Sukhdev, leder for UNEPs avdeling for grønn økonomi ifølge NTB. 30 prosent av bestandene skal allerede ha brutt sammen. Overfiske, bunntråling og manglende forståelse for økosystemene i havene våre er nok alle medvirkende årsaker. Det trengs økologiske løsninger for å hindre utarming av havets rikdom, og færre trålere og flere sjarker og skøyter.

I Norge har vi fått en kapitalintensiv fiskerinæring som gjør det kostbart å etablere seg. En følge av dette er en flåte som er lite robust i perioder med mindre kvoter, og som derfor presser myndighetene til å tøye kvotene utover det økologisk tilrådelige. En annen konsekvens er at fisken tas stadig lengre fra kysten, med negative konsekvenser for energibruk til drivstoff/frysing og utarming av mottak og industri på land som resultat. For enkelte bestander betyr det at fisken taes før optimal alder, slik at bestanden kommer inn i en ond sirkel – denne må brytes.

Miljøpartiet De Grønne vil redusere havfiskeflåten til fordel for bærekraftig kystfiske. I vårt arbeidsprogram har vi et eget kapittel om sjøbruk, og der går vi blant annet inn for å gjenåpne fiskeriallmenningen slik at alle kvalifiserte fiskere får personkvoter innenfor vitenskapelig fastsatte totalkvoter og å avvikle privateide/omsettelige kvoter. Privatisering av fiskeriallmenningen har ikke ført mye godt med seg. Vi opplever nedleggelser av landmottak, utarming av lokalsamfunn og at det har blitt vanskelig å etablere seg som fisker. Den utviklingen må vi snu.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/630839/

Viktig stemme fra en sjøsamisk fisker.

Sondre: Sjarkfisket lider under dagens politikk. Jeg synes Tor Mikkola hørtes meget fornuftig ut og skal sette meg bedre inn i saken.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

1.kommentaren til Sonres utmerkede blogg er vesentlig! Det haster med å få en lov for sjøsamene a la Finnmarksloven!

Sondre: Send meg gjerne noen flere tanker om en slik lov!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00