av Sondre Båtstrand | mai 17, 2010  

17. mai: Grunnloven må respekteres!

Foto: Ranveig/Wikipedia. No (c)opyright

Foto: Ranveig/Wikipedia. No (c)opyright

17. mai er Grunnlovsdagen, og det er en dag verdt å feire, for det står mye bra i den norske grunnloven. Verre er det med praktisk gjennomføring av den flotte teorien. Hadde norske politikere fulgt Grunnloven, ville norsk politikk vært betraktelig grønnere. Vi har faktisk en grunnlov som skal sikre oss retten til et sunt miljø og som skal sikre naturverdier for fremtidige generasjoner, men likevel har vi politikere som ødelegger miljøet og fratar fremtidige generasjoner store naturressurser. Det er det på tide å endre på med et voksende grønt parti på vei mot Stortinget i 2013.

Grunnloven ligger bak all lovgivning, og skal fungere som en sikkerhetsmekanisme som hindrer store feil og overtramp. Derfor er det mye vanskeligere å endre Grunnloven enn andre lover. To etterfølgende storting må godkjenne endringer, så det holder ikke med et impulsivt flertall.

I dag vil jeg trekke frem Grunnlovens paragraf 110b som eksempel på en paragraf som systematisk blir tråkket på av politikerne på Stortinget:

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.

En klage på at Bergens luftkvalitet er i strid med det denne paragrafen sier om et sunt miljø har så langt ikke ført frem. Norges overforbruk og tømming av fossile ressurser strider mot å bevare naturens produksjonsevne, og vi er medansvarlige for at 140 prosent av jordens biokapasitet blir brukt årlig. Naturens mangfold er under press fra menneskelig aktivitet og en politikk som tar knekken på bestander som villaks og ulv.

Det er åpenbart at naturens ressurser ikke blir disponert ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar hensynet til fremtidige generasjoner. Egentlig burde vel hele Stortinget blitt stilt for Riksrett for grove brudd på Grunnloven, men jeg vil heller bytte ut Stortinget: Inn med grønne politikere som respekterer Grunnloven!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Norge har jo også Den Europeiske Landskapskonvensjonen å forholde seg til. Den tilfører ytterligere ett moment, nemlig vår oppfattelse av miljøet rundt oss.

Angående den headingen din
Stopp klimaendringene. Den er litt useriøs, som om jeg som allergiker skulle si: Nei til pollen!
Bare så det er nevnt.

Ha en fin 17. mai.

Sondre: Takk for tipset. Den europeiske landskapskonvensjonen må da kunne brukes oftere?

Angående headingen: Det hadde blitt tungvint å skrive “stopp de menneskeskapte klimaendringene” og jeg tror de fleste tar poenget. Du har en artig sammenlikning med pollenallergi, men sammenlikningen hadde kanskje vært enda bedre om mennesker bygget store fabrikker som pøste ut pollen? Jeg ser dog poenget ditt: Jorden en dynamisk og organisk, alltid i endring, noe som også gjelder klimaet, så det å stoppe klimaendringer som sådan er en ganske umulig oppgave. Å begrense menneskeskapte klimautslipp, er derimot en helt overkommelig oppgave for grønne politikere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00