av Sondre Båtstrand | april 19, 2010  

Fiskekloakk – fra problem til løsning

Oppdrettsanlegg for laks i Nesseby, Finnmark. Foto: Marius Fiskum. Creative Commons Navngivelse 3.0 Unported

Oppdrettsanlegg for laks i Nesseby, Finnmark. Foto: Marius Fiskum. Creative Commons Navngivelse 3.0 Unported

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne gikk enstemmig inn for å kreve kloakkavgift av oppdrettsnæringen. Utspillet møter ikke uventet motbør fra næringen selv, men jeg svarer på argumentene deres og viser hvordan avfallet kan bli en verdifull ressurs i landbruket fremfor et ødeleggende element i fjordene. Løsningene finnes!

“Utslipp” fra fisk består av stoffer som hører naturlig hjemme i det marine miljø, og fjordsystemene er skreddersydd for å håndtere disse næringssaltene. Slik har det vært i tusener av år, sier direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett til Vesterålen Online. Det har han rett i, men det er forskjell på viltlevende fisk og opptil flere millioner fisk som står fast på samme sted og skiter på samme sted: Fra Lindesnes til den russiske grensen er fiskeoppdrett den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter, slo Statens forurensningstilsyn (nå Klima- og forurensningsdirektoratet) fast i november. Fôrspill og ekskrementer fra fisken er et miljøproblem.

Basert på offisielle tall, som tilsier at et middels stort oppdrettsanlegg har et avløpsutslipp tilsvarende en by på rundt 50 000 innbyggere, kan vi si at oppdrettsnæringen sørger for kloakkutslipp tilsvarende 8,8 millioner mennesker. Alt går fullstendig urenset i sjøen.

Norges Miljøvernforbund har sendt en mini-ubåt ned til 280 meters dyp ved et oppdrettsanlegg, og har således dokumentert hvordan fjordbunnen blir skadet av utslippene direktør Elvegård ikke ser noe problem med. Jeg vil anbefale ham å se videoen fra bunnen.
Elvegård har helt rett i at fiskens avføring er naturlig, men han må jo forstå at det er forskjell på villfisk og oppdrettsfisk som står i store mengder på samme sted over lengre tid. Det er en grunnleggende forskjell mellom gjødsling og overgjødsling. Elvegård og oppdrettsnæringen driver med det siste, og det har dokumenterte negative effekter på livet i sjøen.

Det er på tide at oppdrettsnæringen tar ansvar for egne utslipp. Av hensyn til vårt felles miljø, må oppdrett inn i lukkede anlegg mens utslippene blir renset. Våre vakre fjorder fortjener bedre enn dagens massive utslipp.

Oppdrettsnettstedet Fish.no har lite sansen for forslaget om kloakkavgift, kaller MDG for “miljøfanatikere” og skriver syrlig at Fish.no kjenner ikke til at det eksisterer en offentlig innsamlingsordning for utslipp fra oppdrett. Dermed skal det ikke være noe grunnlag for kloakkavgiften.

Poenget er at med lukkede anlegg kan dette la seg løse. Problemet er jo nettopp at utslipp fra oppdrett går rett i sjøen og at det ikke eksisterer innsamlingsordninger for avfallet.

I et lukket system kan gjødselen fra fisken bli brukt som nettopp gjødsel i landbruket. På Sørlandet har en tomatdyrker og en ørretoppdretter gått sammen om å forsyne hverandre med henholdsvis varme og gjødsel. Dette er veien å gå for oppdrettere i allianse med bønder!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Oppdrettsanlegg ligger i dag for det meste utenfor fjordene og nærmere storhavet, så argumentet med at oppdrettsanlegg ødelegger fjordene er stort sett ikke gyldig. At noen få steder blir overgjødslet er vel ikke helt bra, men på den annen side langt fra noe stort problem heller. Næringen er ny og i stor utvikling. Mer lukkede anlegg tror jeg er på vei, men man må huske på at de midlertidige ødeleggelsene er som små nålestikk å regne i forhold til inngrep som vi mennesker har gort og gjør på landjorden. Når dette ses i sammenheng med at det dreier seg om landets nest største eksportnæring, og forurenser langt mindre enn de andre to store næringene, olje og metallurgi, ja da synes jeg mobbingen av oppdrettsnæringen bør stilne.

Sondre: Dette er et stort problem. Derfor er det flott om vi er enige i at fremtiden ligger i lukkede anlegg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, dette er et problem som før eller senere vil bli veldig ødeleggende om det ikke blir tatt på alvor.

Om driften av oppdrettsanlegg ikke gir nok overskudd til å kunne drives miljøvennlig er det etter min mening bare å pakke sakene og legge ned, men alle som ikke er direktører i oppdrettsnæringen skjønner jo at eneste konsekvensen vil være litt mindre overskudd enn i dag.

Driver en med skoghogst vil jo å bare hogge ned uten å plante nytt være best butikk, men det er jo ikke holdbart.

Vi må tenke på generasjoner etter oss. Om vi kverner på i samme tempo er jeg redd fremtidige generasjoner vil forbanne oss og se på nåtiden som enda en mørk middelalder.

Våre vakre fjorder fortjener bedre enn dagens massive utslipp, jeg kunne ikke sagt det bedre selv.

Sondre: Ja, maksimal kortsiktig profitt er ikke alltid en bærekraftig strategi. Takk for kommentaren!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er en gåte hvorfor oppdrettsindustrien ikke er underlagt normale miljølover. Man kunne forestille seg, at alle grisebøndene i Norge gjorde det samme, lukket gjødslet direkte ut i havet, så skulle der nok bli et ramaskrik.
Oppdrettsnæringen må øyeblikkelig med lov, pålegges og fjerne forurensningen av havet. Det kan ikke være så teknisk vanskelig og oppsammle skjiten, så den kunne brukes til gjødsel i landbruket. Men da blir de nødt til og ta noe av milliardoverskuddet og investere i det her, og de skal bare komme i gang med det samme, ellers burde det vanke millionbøter for hver måned svineriet fortsetter. Fatter ikke hva det er for slags miljømyndigheter i Norge som kan vende det blinde øye til denne miljøkatastrofen som truer med og kvele kysten. Noen burde stilles til ansvar for denne skandalen, for man har visst om problemet i årevis, men bare latt det stå til. Dykkere har vært ned masse ganger under merdene, og filmet uendelige områder av havbunnen, hvor allt er dekket med metervis av kloakk, og stort sett allt liv er borte. Hvor er Bellona og Greenpeace hen i denne saken ? De burde blokkere de her forurensningsfabrikkene, akkurat som de gjør det på land. På tide at noen skjer, før det er for sent.

Sondre: Jepp, oppdretterne skal ikke sko seg på å ødelegge vår felles natur og flere miljøvernere kunne med fordel engasjert seg i saken. Det er en mektig industri som trenger å bli utsatt for massivt press.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Få anleggene på land i kontrolerte kummer så slipper en sykdom og medisineringen for all verdens plager denne fisken har og det maritime miljøet blir levelig for andre fiskeslag og liv i sjøen.
Anleggene forurenser mye mer en vi tror og håper på.
Se på fisken som lever omkring disse anleggene, de er deformerte og uspiselig.

Sondre: Lukk anleggene, så kan de godt flyte i sjøen for min del, bare de er tette :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes virkelig synd på den naive tankemåten til mange av komentarene/ innleggene. Takket være en uvitenhet blandt innleggskriverne og en massiv hets fra enkelte “naturværnere” med SUV i oppkjørselen, er folk forledet til å tro at norsk oppdrettsnæring er et sant helvete for vår natur. Ta det med ro, les dokumentasjonen selv å ta din egen beslutning uten å bli forledet av tullprat.

Sondre: Ok. Jeg utfordrer deg: Finn én feil i min dokumentasjon.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja det er gjødsel fra fisk, det er selvfølgelig, gjødsel kommer ifra gårder og all annen mat industri og.

Jeg kan og si meg enig i at den videon viser noe som ikke skjer, og ser at sedimentet er ikke slik som det skal.

Per dags dato blir vær lokalitet sjekket om vanlig bunnliv er tilstede før utsett av fisk på en lokalitet, Per dags dato er det vel krav om en Mom B undersøkelse, der man sjekker normal fauna under et anlegg, kanskje senere blir det krav om Mom C som er en mer dekkende undersøkelse

Jeg kan og kommentere det med lukkede mærer, noe som desverre ikke kommer til å skje på veldig mange år. Jeg kan si det slik at teknologien er tilstede, men igjen er det snakk om lønnsomheten, det er ikke mulig å drive norsk lakseoppdrett på den måten. Man får rett og slett ikke solgt fisken. Dersom det blir landbaserte anlegg er det vel og snakk om all mulig annet, slik som “stygge bygning” “for mye strømforbruk” etc.

Sondre: Jeg ser på lukkede anlegg som helt nødvendig om oppdrettsnæringen skal bli bærekraftig. Hvorfor tror du ikke folk vil kjøpe fisk fra lukkede anlegg? Næringen slipper massiv kritikk fra miljøvernere og får et bedre omdømme. Det er da bra!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fisken driter i havet. Samme gjør hvaler. Miljønazistene blir mer og mer latterlige hver dag. Når skal de legge en avgift på vulkaner?

Sondre: Leste du egentlig innlegget mitt? At fisk og hvaler driter i havet betyr vel ikke at Klima- og forurensningsdirektoratet tar feil om høye nivåer av næringssalter på grunn av oppdrett?
Ord som “miljønazister” er med all respekt å melde bare tåpelige, akkurat som avgifter på vulkaner…. Hvor tar du det fra?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er selv innen denne industrien og kan til dels være enig i hovedargumentet…men blir det bedre av å betale avgifter til Staten?
Tenk om Staten kunne ha tenkt i nye baner i stedet for å håve inn avgifter som ikke nytter?
Tenk om Staten kunne jobbet på lag med forskere og oppfinnere for å få bukt med enkelte uønskede utslipp og liknende?
Men nei…det gir ikke penger inn det.

Sondre: Bra vi ser utfordringene næringen står foran! Poenget med kloakkavgift er å bruke pengene på tiltak som reduserer problemet. Om pengene bare forsvinner inn i det store sluket sammen med alle mulige andre avgifter, har ikke kloakkavgiften noe for seg. Miljøavgifter må gå til miljøtiltak!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er få næringer som er underlagt så strenge krav for drift som vår oppdrettsnæring. Miljøkrav er regulert i en egen standard (Norsk Standard 9410) der det gis spesifikke krav til, og regulering av lokaliteter vedrørende miljø. Dette følges opp av uavhengige konsulentselskap, og dette vidererapporteres til vår forvaltning. Oppdrettsnæringen vil aldri tillate at den ødelegger det som er det viktigste aktiva for å ha en sunn næring, nemlig et godt og friskt miljø.

Sondre: Jeg skulle ønske jeg kunne dele ditt optimistiske syn på oppdrettsnæringen. Min erfaring er dessverre at næringen motsetter seg miljøkrav, og at den trenger noen vennlige grep fra myndighetenes side.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Anlegg burde ligge i avstengte fjordarmer eller basseng på land. Dermed ville man unngå rømning av oppdrettslaks også.

Sondre: Nettopp! Lukkede, flytende anlegg er også en mulighet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ikke bare kloakk fra fisken som er problemet. Medisinforet som brukes mot lakselus på fisken er svært toksisk for alt av krepsdyr i sjøen, og særlig for de dyrene som skifter skall. Dette fordi medisinforet inneholder store mengder kitinhemmere, og faktisk er 1000 ganger mer skadelig for krepsdyr enn det blåsyre er for mennesker og andre pattedyr. Noe å tenke på for forsvarerne av ei næring som graver sin egen grav.

Sondre: Sant nok. Diflubenzuron og teflubenzuron hører ikke hjemme i laksefôret – les kronikk fra De Grønnes Frode Strønen i Nationen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg tror dere er veldig tjent med å nyansere skremselsbildet en del. Husk at oppdrettsfisk er promille av all annen fisk i havet og dermed er det ikke så dramatisk med denne “kloakken” som det blir fremstilt her. Lokalitetene skiftes også ut med gjevne mellomrom slik at det er ikke lengre slik at fisken står på samme sted i evig tid.
Og til slutt en annen 2 ting til dere som “tror” dere er miljøforkjempere; 1:har dere regnet på hvor mye energi som kreves for å pumpe sjøvann i kummer på land og hvor mye CO2 det vil medføre? 2: Har dere sammenlignet miljkøkonsekvensene ved produksjon av 1 kg laks kontra f eks 1 kg gris, som er et av alternativene til fiskeoppdrett? Jeg tror dere vil finne at dagens oppdrett av laks er blant de minst miljøfientlige matvareproduksjonene i verden.

Bruk heller tiden og ressursene deres på det som faktisk betyr noe for miljøet.

Sondre: Å stoppe oppdrettsnæringens massive forurensning av fjordene vil definitivt bety noe for miljøet!
1: Lukkede anlegg kan godt flyte i sjøen, og energien til å pumpe opp sjøvann med kan komme fra fornybare kilder. Anleggene kan f.eks. montere solpaneler og små vindturbiner.
2: MDG kjemper for bdåe økologisk landbruk og økologisk sjøbruk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott, dere “profesjonelle” synsere og sansere.
Store i kjeften, og påståelig er dere, men for en eneste jævla gnags skyld, vis noe forbannet dokumentasjon på dette våset!
Ett eller annet håndfast, som ikke kommer ut av ræva på oddekalv eller rosa guld, noe som er påspandert ett kredibelt navn som ikke er kjøpt og betalt! Visst dere fortsette i denne banen med å påstå fullstendig grunnløse ting, og gjøre det dere kan for å stikke kjepper i hjulene til en fullstendig legitim næring kommer dere til slutt å bli saksøkt for det dere har av hus bil kjærring og unger! Næringa har vært tålmodig, altfor tålmodig etter min mening, er på høy tid å få ryddet opp i dette.

Alt dere sitter på av “kunnskap og viten” om de tinga dere piper om er svada, plukket opp fra populærmedium som se og hør og vg, eller “forskningskampanjer”, som såklart er økonomisk støttet av interesseorganisasjoner som pure salmon ol.

Ikke eier dere vett til å se sammenhengene heller, bare durer på.

Deres store forbilde, oddekalv sier det på tydligst mulig måte, da han på miljøVF sine hjemmesider presterer å presentere seg som ” ekspert på det meste”. Lar det snakke for seg selv jeg…

Så var det dette anlegget som har blitt “filma”. Det bemerkelsesverdige her er at alle anleggets årlige bunn og biotops kontroller er gjennomført og godkjent av eksterne og uavhengige kilder helt i tråd med dagens reglement. Denne videon er oppkonstruert bløff i fra ende til annen. Og dere, dere sluker den rått, som sultne små måseunger.

Når dere skriker om å få anlegg på land, helt ærlig nå, er det noen som helst av dere som overhode har prøvd å gjøre noe matte på hva det faktisk vil koste å produsere 1 million tonn laks på land?? Anyone? Nei, tenkte meg det.

Dette med deformiteter på fisk, jepp, som i hvilken som helst annen betydelig populasjon lider også fisk, laks såvel som torsk og hyse, av skavanker. Hvorfor er det så bemerkelsesverdig at det finnes noe skeiv fisk, når vi mennensker blir født med alt fra downs syndrom til nedsatt syns og hørselsfunksjon, dårlig bevegelsesmotorikk, manglende eller sammengrodde lem osv. Det er pokker ta helt naturlig, disse tinga sjer, desverre, men slik er det.

Vær vennlig, for deres egen skyld å i framtiden prøve å ha en litt mer edruelig omgang med fakta og virkelighet, så kansje dere overlever.
Ellers håper jeg dere ikke mottar statlig støtte, og dør en sakte og stille død.

takk for meg.

Sondre: Du etterlyser dokumentasjon. Klikk på lenkene, så kommer det dokumentasjon opp på skjermen din. Om du mener Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning er kjøpt og betalt, så vil jeg gjerne se denne dokumentasjonen du er så opptatt av. Jeg vil også se din dokumentasjon på at filmen fra oppdrettsanlegget i Sørfjorden er en bløff. Men du har visst ingen lenker, referanser eller dokumentasjon på noe av det du skriver. Hmmm, det er da merkelig at en som er så opptatt av andres dokumentasjon verken gidder å sjekke andres dokumentasjon eller å dokumentere at noe er feil. Jaja. Men for all del: Kom igjen og saksøk meg. Jeg tar gjerne med dokumentasjon i retten, jeg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

mega bra post JB :)

Sondre:

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

J.B:

Du er flink til å bruke store ord, det skal du ha.

Når det gjelder forurensning i form av næringssalter burde det imidlertid være nok å vise til SFTs uttalelse, som linkes til over, som dokumentasjon. SFT er formodentlig verken “Se og hør”, “VG” eller en “interesseorganisasjon som pure salmon”.

Et annet eksempel: NIVA (Norsk institutt for vannforskning) gjennomførte i 2007 – på oppdrag av SFT – en evaluering av miljøtilstanden for flere fjorder. I Hardangerfjorden ble det påvist redusert bestand av sukkertare, som et resultat av overgjødsling. Dette gir også oppblomstring av uønskede alger og det igjen kan føre til at reduserte fiskebestander. Det er heller vanskelig å ikke sette dette i sammenheng med oppdrettsnæringen, siden denne står for nesten all den menneskeskapte tilførselen av fosfor i fjorden og for mesteparten av nitrogentilførselsen (2005-tall).

At spillfor og avføring fra merdene er en utfordring trenger man heller ikke være rakettforsker for å skjønne. Jeg har liten grunn til å tvile på innholdet i filmen som ble vist på TV2-nyhetene nylig, og på kommentarene fra havforskeren som der ble intervjuet. Og det kan jeg si selv om jeg er uenig med Oddekalv på en lang rekke områder; f.eks. mener jeg at han overdriver faren for mennesker ved bruk av diflubenzuron; slik jeg ser det er hovedproblemet at kitinhemmere som denne er direkte giftige for krepsdyr, selv i små mengder. Jeg anbefaler å lese Havforskningsinstituttets rapport der helse- og miljøeffekter vurderes.

Den er tilgjengelig her.

Der vises det blant annet til tallrike studier som fastslår at stoffene er giftige for krepsdyr selv i lave konsentrasjoner. Det gjelder for hoppekreps, daphnier og tifotkreps – blant annet reker, hummer og krabber. Samtidig sier Havforskningsinstituttet at det mangler data om effekten for såkalte pelagiske krepsdyr.

“Når dere skriker om å få anlegg på land”

Lukkede anlegg trenger ikke å være landbaserte, og lukkede sjøbaserte anlegg har betydelige fordeler sammenlignet med landbaserte anlegg, iallfall for oppdrett av laks og ørret. Det er imidlertid god grunn til å mene at fremtidens oppdrettsnæring i større grad bør drive oppdrett av herbivor (plantespisende) eller omnivor (altspisende) fisk – f.eks. karuss, og i mindre grad drive oppdrett av salmonider (laks, etc). Det finnes betydelige muligheter innenfor såkalt blågrønn sektor, der gjødselen fra fisken også kan nyttiggjøres i større grad.

Det finnes allerede tilgjengelig teknologi på området, og det som mangler er vilje fra industrien og myndighetenes side. Lukkede anlegg vil ha noe økte kostnader på flere områder, men vil samtidig samle opp avføring og avfallsstoffer, slik at disse kan nyttiggjøres som den verdifulle ressursen den er.

Samtidig bør man nok vurdere om dagens prisnivå på laks er kunstig lavt, og at det vil bli høyere er ingen unnskyldning for å fortsette drive på en måte som ikke er bærekraftig. Å gjøre det vil også, til syvende og sist, bite oppdrettsnæringen i sporen.

Til slutt: Du har selvsagt rett i at deformiteter på fisk finnes naturlig.

Det endrer ikke på det faktum at slike deformiteter ses oftere i oppdrettsnæringen; i torskeoppdretten var det i 2008 snakk om 20% av torskeyngelen, og det var en enorm reduksjon sammenlignet med tidligere år. Dette har selvsagt sammenheng med at yngel som ikke ville overlevd i naturen likevel overlever, men det er også en rekke andre faktorer involvert. Noen av dem taler ikke nødvendigvis næringen til ære.

mvh

Øyvind Strømmen
fylkesleder
Miljøpartiet De Grønne i Hordaland

Sondre: Takk, Øyvind!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00