av Sondre Båtstrand | mars 24, 2010  

Stopp oppdrettsnæringens massive kloakkutslipp i fjordene

Oppdrett av fisk i åpne merder, med opptil to millioner fisk i hver merd, betyr store utslipp av kloakk. Mens du og jeg må installere renseanlegg og betale kloakkavgift, kan oppdretterne helt gratis slippe kloakk tilsvarende 8,8 millioner mennesker rett ut i fjordene våre. Miljøvernforbundet har sendt en mini-ubåt ned på bunnen under et oppdrettsanlegg i en fjord utenfor Bergen, og synet er deprimerende. Stiller vi ikke krav til oppdrettsnæringen, vil den ødelegge økosystemene i fjordene våre.

Klima- og forurensningsdirektoratet melder at fra Lindesnes til den russiske grensen er fiskeoppdrett den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter. Utslippene har økt betydelig de siste årene. Likevel klarer direktoratets representant å si til Dagbladet at “Denne næringen er en næring som driver i åpne mærer, og dermed er det en begrensning på hvilke krav man kan stille til rensetiltak“. Det er rimelig håpløst at direktoratet lar oppdrettsnæringen sette premissene!

Problemet er jo nettopp at næringen driver i åpne merder! Still krav om lukkede anlegg, så kan næringen bli pålagt å ta hånd om kloakken på en forsvarlig måte, samtidig som rømminger og spredning av sykdommer fra næringen blir borte som store problemer.

Mens SV-statssekretær Heidi Sørensen er overrasket over forurensningen, har Miljøpartiet De Grønne visst om og kjempet mot den lenge. Det er vi som skulle hatt Miljøverndepartementet!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00