av Sondre Båtstrand | mars 18, 2010  

Hvem vil ha diflubenzuron i fjordene?

I disse dager pøser oppdrettsnæringen diflubenzuron ut i sine åpne merder. Noe blir i laksen, som får en karantenetid på 105 døgngrader. Mye blir spist av de ti tonnene med villfisk som beiter på spillfôr fra merdene (og ikke får noen karantene før de eventuelt blir spist), og mye ender opp i sedimentene og sprer seg i økosystemene. I landbruket heter den dimilin, i havbruket releeze. Plantegiften er en kitinhemmer, som ødelegger skalldannelse hos insekter og lakselus, men også krabber og krepsdyr utenfor anleggene. Noen tonn blir årlig brukt i landbruket, og da er giften merket med at den ikke kan brukes i nærheten av vann fordi den er meget giftig for vannlevende organismer. 

Les mer om diflubenzuron hos Miljøvernforbundet (med fullstendige referanser) og sjekk kampanjesidene laksekrigen. Miljøpartiet De Grønne er skeptisk til bruken av farlige plantegifter i laksefôr, og vil ha oppdrettsnæringen over i lukkede anlegg med krav til bærekraftig fôr. Det betyr en mye mindre oppdrettsnæring, men desto bedre muligheter innen fiskeri og turisme – og selvsagt for miljøet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det er ikke mogleg å utvide næringa vidare etter dagens premiss uansett. Naturen er slik laga at den er sjølvgåande og repetrande i evige syklusar som er nedfelte i alle økosystem og naturtypar. Verre er det ikkje. Mennesket skal bruke naturen sitt ressursgrunnlag, men all gammal og nedarva kunnskap handlar om at ein ikkje forbrukar opp sjølve ressursgrunnlaget. Oppdrettsnæringa har for lang tid sidan trakka over alle dei økologisk nedfelte tersklane, og dei er ikkje villige til å innså dette. Dette er enkelt, men når politikarar og embetsmenn vert like næringsreligiøse som næringa sjølv, går det gale med alle andre sine bruksbehov og med fiskeressursane.

I dag er det både via forindustriellt overfiske, og svekka fjordfiskbestandar samt sjøauren og laksen. i vassdraga på tide å seie stopp. Alt vert lidande fordi nokre realtivt få personar aldri vert mette på børskursar og luksusforbruk. Det treng vi ikkje godta, og eg har aldri godteke dette.

Sondre: Det er et meget uheldig samrøre mellom forvaltning og næring. Noen få menneskers luksus mot vårt felles livsgrunnlag. Jeg velger det siste!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00