av Sondre Båtstrand | mars 16, 2010  

Jo, mange villaksstammer er truet

Atlantisk laksesmolt. Foto: William W. Hartley, U.S. Fish & Wildlife Service

Atlantisk laksesmolt. Foto: William W. Hartley, U.S. Fish & Wildlife Service

I kveld viser NRK Brennpunkt dokumentaren Myten om villaksen, og oppdretterne gleder seg nok, for dokumentaren angriper villaksens status som truet. Likevel er det ingen grunn til å avblåse kampen for villaksen. Villaksen består av mange lokale laksestammer, og at noen laksestammer har det bra på Sørlandet, Østlandet eller nord for Nordland, hjelper ikke Vossolaksen og andre stammer som står på randen av utryddelse, eller grunneiere som taper millionbeløp på reduserte fangster og fisketider Oppdretterne må over i lukkede anlegg for å hindre rømming og lus, de to største truslene mot villaksen.

Villaks som sådan er ikke truet, men det rettferdiggjør ikke ødeleggelse av levevilkår for villaks i Norge. Problemet er at lokale laksestammer er truet, og da særlig av oppdrettsnæringens ødeleggelser, lus og rømminger. Tapet er både økologisk og økonomisk: Stengningen av 117 av landets 450 lakseelver halverer omsetningen knyttet til laksefiske fra en milliard til 500 millioner, ifølge Bondelaget.

Norske Lakseelver anslår en 30 % reduksjon i elvefisket av laks i 2009 sammenliknet med 2008. Direktoratet for naturforvaltning fastslår at av 452 norske lakseelver, er bestanden utryddet i 45, truet i 32 og sårbar i 51 elver. Vossolaksen, verdens største atlantiske villlaks, finnes i dag kun i den nasjonale genbanken i Eidfjord. ”Bestanden er nær utryddelse, og genetiske analyser tilsier at den opprinnelige bestanden i vassdraget er erstattet med en bestand påvirket av rømt oppdrettsfisk”, ifølge DN.

Rømt oppdrettslaks og spredning av lakselus fra anleggene, er kanskje de to største utfordringene for villaksen, men heldigvis finnes det råd: Både rømming og lus er problemer som langt på vei blir løst ved overgang til lukkede oppdrettsanlegg. Vi må få en slutt på at oppdretterne forpester omgivelsene sine og forstyrrer økosystemer. Det er på tide med strenge krav, og lukkede anlegg er en forutsetning for å kunne forsvare oppdrett i et miljøperspektiv.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kjempebra Sondre..

Sondre: Takk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Meget bra presisering av problemstillngen. Jeg blir så irritert over den tabloide sensasjonsvinklinga. Hvor mange oppdrettsanlegg er det utenfor elva til sørlendingen som ble intervjua på nyhetene i dag tidlig. Dette spiller opp til myten om DN som miljøfantaster og gir oppdrettsnæringa kort den ikke fortjener. Vi får håpe at filmen ikke er like unyansert.

Sondre: Takk, blir spennende å se hvordan filmen er.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00