av Sondre Båtstrand | mars 15, 2010  

En regjering for krigsindustrien

- Vi vil være en tydelig fredsnasjon, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tiltredelseserklæring høsten 2005, men kan egentlig Norge kombinere rollen som fredsnasjon med rollen som våpeneksportør? Ikke bare sender Norge soldater til USAs krigføring, vi sørger også for å tjene store summer på krigføringen. Lite har endret seg i positiv retning siden Stoltenberg tok over som statsminister.

Norge har fortsatt soldater i Afghanistan og våpeneksporten når nye høyder. I løpet av 2007 eksporterte Norge tanks, våpen og ammunisjon til en verdi av 2,16 milliarder kroner. Dette var en økning på 18 prosent i forhold til 2006 og var den største eksporten som noen gang er registrert, meldte SSB i 2008. To år senere kan Ny Tid fortelle at våpeneksporten i 2009 passerte 3,1 milliarder kroner.  

Stoltenberg-regjeringen gjør sitt for å bidra til norsk krigsprofitt: Mens Bondevik II-regjeringen i fireårsperioden 2002-2005 utstedte drøyt 4000 våpenlisenser, har Stoltenberg II-regjeringen tildelt over 6000 slike i perioden 2006-2009, skriver Ny Tid.

Mener Stoltenberg at en tydelig fredsnasjon samtidig kan tjene store penger på krig? Stoltenberg vil snakke om gode idealer, men har det vanskeligere med å leve opp til idealene.

Verken våpen eller tomme ord skaper fred.

Norsk krigsindustri må rustes ned.

PS! Jeg tillater meg å minne om at Norges Fredsråd har kåret Miljøpartiet De Grønne til det beste fredspartiet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Takk Sondre, dette er den viktigste saken akkurat nå, og ikke på langsikt. Det absurde er at faktisk er forbudt å bruke for sterke ordlag eller demonstrere mot dette.

Det er en krigsforbrytelse å selge våpen til en folkerettsstridig krig. Norge har solgt ammunisjon og targeting systems for AV’er til USA for til sammen over 12 milliarder norske kroner, og tallet er nå 3 milliarder hvert år, en firedobling fra før krigene.

Ammunisjon er billige saker, det er bare tårevått å tenke på hvor mange er sprengt eller skutt med ammunisjon fra Kongsberg våpenfabrikk og Nammo Raufoss i Iraq og Afghanistan.

Norske eksplosiver i hellfire raketter har også blitt brukt i Israel, og det er ikke utenkelig at ammunisjon fra Norge er solgt videre fra USA til andre land også.

Norske eksplosiver i hellfire raketter har også blitt brukt i Israel, og det er ikke utenkelig at ammunisjon fra Norge er solgt videre fra USA til andre land også…. Vis mer

Dette er en 4 milliards industri vi kunne ha vært foruten. Norske Storting etter 2001 hører til foran domstolen i Den Haag.

Og det jeg skrev nå kan oppfattes som lovbrudd, men det fakta og internasjonale traktater Norge er bundet av.

Det er forøvrig også forbudt for avisene å trykke artikler som er negative til norsk krigføring i Afghanistan om man definerer det som en krig, noe det opplagt nok er.

Sondre: Norge dyrker seg selv som miljø- og fredsnasjon, men eksporterer olje, oppdrettsfisk, våpen og soldater. Det vil jeg protestere høylytt mot!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva er best, Våpen og ammunisjon som er kvalifisert etter internasjonale og svært strenge regler, eller våpen og ammunisjon produsert i land som ikke har kontroll mht til sikkerhet under produksjon og bruk?

Du får tenke på at den skolegangen du har, og evt. sykehusopphold samt mye annet kan vera finansiert av akkurat denne eksporten.

Det er nå en gang slik at det er krig i verden. Disse krigene kommer til å fortsette, selv om USA evt. hadde gitt opp i dag. men det er da typisk norsk å klage, spesielt på USA som liksom skal være folkefiende nr. 1.

Og hvilke problemer fører ikke oljeindustrien til, du burde vel slenge kritikk der også! tenk på alle som dør pga forurensing, alle som blir ihjelkjørt av biler (som til syvende og sist drives av olje).

Tenk på Tobakksindustrien, hvor mange dør av det hvert år? ser ingen korstog mot Tiedemann eller hva de nå heter.

Sondre: At det er mulig å tjene penger på våpeneksport betyr vel ikke at det er riktig å eksportere våpen, og jeg vet ikke om ofrene merker at våpnene er norske… Og angående oljeindustrien, så er det ingen partier som er så klare i sin kritikk som Miljøpartiet De Grønne.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

DU, begyn å funger. skammeseg

Sondre: Hmmm?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er usaklig!
En Nasjonal våpenindustri er en forutsettning for en selvstendig nasjon. Det gir muligheten til suverenitetshevdelse i mørke tider.

Manglen på en sterk nasjonal våpenindustri var en avgjørende faktor for at vi ble tatt så hard som vi ble i 1940. Når et fiendebilde dannes vil alle bruke sin våpenindustri selv og resultatet er at de nasjoner som ikke er selvforsynt med slikt materiell heller ikke får anledning til å kjøpe det.

Og nå er heller ikke 3 milliarder en stor sum i våpen verdenen. Der hvor en enhetspatron koster ca 3 kroner. Og 5 minutters kontakt krever ca. 200 skudd. Regn på dette selv, så kan du tenke deg at et infanteri lag består av noe mellom 8 og 10 mann. Det blir ikke mye krig av så små tall.

At vi støtter USA med våpensystemer er jo bare bra med tanke på at de støtter oss, og er vår eneste grantist for fortsatt frihet og demokrati her til lands. Om du spør Putin om hjelp(som er alternativet) kommer han sikkert kjpat, men drar jo ikke igjen se på georgia og trusslene mot de baltiske stater!

Sondre: Usaklig? Poenget er vel heller at vi er uenige om Norge skal tjene penger på krigføring.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjempe bra !!
1) Stopp våpenindustiren!
2) Stopp olje kranene!
3) Stopp oppdrettsnæringa!
4) Fjern forsvaret!

La oss alle marsjere sammen for å oppnå arbeidsledighet, total kolaps i økonomien og la oss gå tilbake til den tida hvor vi alle gikk rundt med klubbe og sanket bær. Så kan vi bare glede oss til en reprise av 2 verdenskrig og at et hvilke som helst land kan okkupere landet vårt uten at et skudd blir avfyrt !!!

Å jo, moderne avanserte våpen kan faktisk redde liv!! Hvordan kan du få lov til å gruble litt på selv, mens du venter på den nye fantastiske fremtida du vil skape ;)

Sondre: Det var da voldsomt til svartmaling… Mitt poeng er at Norge må finne andre inntektskilder enn krig og miljøødeleggelser.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Alle land som er truende nær Russland burde være en krigs nasjon.

Sondre: Ingen nasjoner burde være krigsnasjoner :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Krigen i Afganistan er ikke en folkeretsstridig krig, og er heller ikke en “USA-krig”, sel vom USA yter det sterkeste bidraget, noe vi skal takke oss glade for.

Dersom norsk våpenindustri kan være med på å skape en verden som er mer utrygg for terrorister har jeg ingen betenkeligheter ved det.

Ei heller at norske eksplosiver blir brukt av Israel, dersom målet er å ramme terrorister. I både Afganistan og Israel har uskyldige liv gått tapt, og det er en tragedie hver gang det skjer. Det må allikevel være lov å tenke på om situasjonen ville vært bedre uten militær inngripen? Noen folk kan en forhandle med og oppnå diplomatiske løsninger. Da er det sterkt å foretrekke, men enkelte forstår kun et språk, og det er bruk av makt. Hvilket valg har vi da?

Venstresiden er ofte høyt på banen og kritiserer særlig USA og Israel. På den andre siden nevnes det ikke ofte at motparten er hensynsløse terroister som ikke bare gjør hva de kan for å drepe israelere eller amerikanere, men som terroriserer egen befolkning. For ikke å snakke om at de bruker sivile som levende skjold, og er ofte skyld i at sivile blir drept i militære angrep.

Sondre: Jeg tror ikke norsk våpeneksport gjør verden mer fredelig, og jeg ønsker å leve i en verden med færre våpen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

At vi skal kunne opprettholde en Nasjonal Våpenindustri forutsetter at vi kan selge det vi lager ellers så havner hele regningen på skatteseddelen og da må ikke livsviktige satsninger slik som feks. miljøvern og barnehage lide.
Det er alternativet.
Det som altid fasinerer meg med sånne som deg sondre, er at dere makter ikke å tenke større.
Hvilken skade gjør feks. et gevær solgt til Israel mot det vår fortsatte handel med kina gjør for å opprettholde verdens UBESTRIDLIGE verste regime(N.Korea er kina finansiert) og kina er hofflevrandør til motbydlige diktatoriske Afrikanske Hoff.

Det samme gjelder fredligere ting slik som dere angriper feks. Gasskraft i Norge uten å fatte at strmmen trenger vi uansett og alternativet er urensete kullkraftverk i Danmark og andre steder slik som under den forrige kraftkrisen.

Ideologien din virker gjennomsyret av korttenkte ideer. Hva med å angripe(verbalt) verdens virkelige skurker slik som Russland?
Eller sette fokus på at mijø krav i EU gjelder ikke importerte varer, kun produksjon og bruk. Så når miljøbevegelsen knakk tysk stålproduksjon i 2005 så tenkte ingen på at nå ville lille Herr Kinamann produsere alt uten å rense så mye som en underbukse!

Det kommer sikkert til å sitte en del fårete fyrer her på berget nå Iran varmer opp Jerusalem til den presentable tempratur av 50000C……

Jeg er ingen diehard israel fan, men ser at de har regionens eneste frie stat. Ja, de plager folk i vestbredden litt vel mye og det vrøvlet i Jerusalem var unødvendig. Men, de er ikke fanden sjøl slik som en serie andre regimer jeg aldri hører gnål om fra norsk venstre side.

Håper du tenker lenge igjennom hva jeg har skrevet her, og utvider horisonten din.

Sondre: Her var det mye å ta fatt i. Noen kjappe kommentarer:
- Gasskraftverk i Norge er jeg imot fordi jeg ønsker å fase ut fossil energi til fordel for energisparing og fornybar energi.
- Utflagging av forurensende industri til land med lavere miljøkrav betyr ofte bare økte transportdistanse, men viser bare behovet for å jobbe med miljøvern globalt, slik den globale grønne bevegelsen gjør. Vi kan ikke la trusler om utflagging styre miljøpolitikken vår. Vi bør heller kutte innkjøp fra miljøfiendtlig produksjon.
- Jeg vet ikke om en palestinsk flyktning på Vestbredden føler seg så fri… For øvrig virker det mer som du retter den siste kritikken mot røde enn grønne politikere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er en underlig og nærmest barnslig naivt og bli opprørt over pengene vi tjener på krigsmateriell og ikke materiellet i seg selv. Hadde det vært greit om vi avleverte utstyret uten å få betalt? Hadde det i dine naivistiske øyne vært vært mer aktverdig?

Du skal vite at i moderne våpensystemer er det lagt ned enorme summer for å ramme dem man ønsker og færrest mulig uskyldige.

Forøvrig er det et faktum at det desverre er en rekke drittsekker, despoter og tyranner dere ute. Det er svært lett å fremstå som moralist og fredsaktivist i (foreløpig) trygge Norge.

Sondre: Haha, nei, jeg mener ikke at Norge skal begynne å gi bort våpen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi har tross alt ganske streng regler for vilke land vi kan selge våpen til. Synes det er mye verre at Norge for eksempel ikke har eksport restriksjoner på utstyr til oljeindustrien i Burma. Jobber for et firma som desverre har fått en stor kontrakt på levering av utstyr der profitten helt sikker kommer i hendene på feil person.

Sondre: At vi har kontroll på hvilke land vi selger til, betyr ikke at norske våpen ikke blir solgt videre. For øvrig enig om Burma.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre, skjønner godt at du ønsker deg en verden uten krig og elendighet, men så lenge det eksisterer mennesker så vil det eksistere krig.

Jo bedre våpensystemer jo færre liv kan gå tap i krig.

Sondre: Så lenge det eksisterer mennesker vil det eksistere konflikter, men de må ikke nødvendigvis ende med krig. Jeg har stor tro på menneskene :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ja.veldig bra.dere sitter hjemme i norge . hadde dere krig? vet dere hvor vansklig er krigen til barn og familie?
selg våpen,bli med usa,drep folk.men hva med var samme krig i norge?
afghaner eller iraqere er ikke menesker fordi de har beard.
skal du blir arbeidsledig er vansklig eller man som hjemmer sin familie for og blir ikke derept,hvordan foller du deg hvis noen dereper dit barn?

Sondre: Krig rammer som regel sivile hardest. Jeg synes ikke det er krigsprofitt som skal finansiere velferden i Norge…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Land som Norge og USA selger store og dyre våpensystemer til vennligsinnede land og demokratier. Det er langt verre med f.eks Russland og Ukraina, som selger små, billige automatvåpen og artillerisystemer til alle som er villige til å kjøpe. I Afrika får du deg en AK-47 til tyve dollar.

Sondre: Svakheter i regelverket gjør at norske myndigheter ikke har noen garantier for at norskproduserte våpen ikke kommer i hendene på opprørsgrupper eller blir brukt i folkerettsstridige kriger, skriver Dagsavisen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette blir for dumt!

Ihvertfall når folk begynner å prate om Kongsberg Våpenfabrikk, som tross alt ikke har eksistert siden 1987!

I Norge lager vi noen av verdens mest humane våpen. Protector som Kongsberg gruppen lager, gjør at soldatene sitter mer beskyttet, og på den måten får tid til å analysere situasjoner. Da unngår man beskytning av sivile o.l.

Eller mener du at soldater skal ha dårlig utstyr, så når de blir beskutt, besvarer de ild til det første de ser røre på seg. I ettertid finner man kanskje ut at det var sivile, og at soldatene ble beskutt fra et annet sted.

Selvfølgelig skulle man ønske at det ikke vært krig i verden, men enn så lenge kan man da i det minste gjøre det mest mulig humant og unngå sivile tap??

Riktig fremgansmåte vil være og forhindre krig. Da får ikke våpenindustrien noe å gjøre, og vil bli avviklet.

Å gå andre veien, og legge ned våpenindustrien først vil bare føre til mer krig… Da blir det mer sivile tap, mer frustrasjon, mer hevn, mer krig!

Hurra!

Se litt lenger enn egen nese neste gang….

Sondre: Mener du at dumdumkuler er “humant”?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Først vil jeg vel bare påpeke to faktafeil
1. Norge deltar ikke i USA’s krig, men i en FN operasjon. Klag heller på FN da, og at de er USA styrt, men der er vel USA og store deler av verden ueinige i så fall.
2. Norge eksporterer ikke “Tanks”, det blir en feilsistering av SSB, men utstyr til de og pansrede kjøretøy, sannsynligvis Protector som hovedpost…
- Om Norge tjener på våpenindustri er jo også et økonimisk vurdering. 2,16 inn på salg, men rundt det ti-dobblete på kjøp til egne styrker til forsvar av Nasjonen. Husk at mye av de 2,16 er gjenkjøpsavtaler, for at Norge ikke bare skal ha utgifter…

Sondre: Om Norge tjener på våpenindustri er ikke bare en økonomisk vurdering, men også en moralsk og politisk vurdering.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ikke noe som heter “tanks”. Det er mulig du sikter til stridsvogner. Norge produserer ikke slike, men utstyr til dem.

Jonas har helt rett; gode våpensystemer sparer liv, for alle parter.

Når det gjelder Stoltenberg kan han summeres opp i dette sitatet fra Buddha:

“A dog is not a good dog because its a good barker, as a man is not a good man because he is a good talker.”

Sondre: Jeg tror ikke utviklingen av våpensystemer fra kjepper til atombomber har spart så mange liv…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

forslag til hva norge kan tjene penger på uten oljeindustrien eller høyteknologi?
har ikke funnet noen forslag fra deg

Sondre: Norge kan fint tjene penger på høyteknologi. Det er ikke bare våpensystemer som kan være høyteknologiske. Norge har gode muligheter som miljø- og kunnskapsnasjon (tenk grønn teknologi – masse arbeidsplasser), og det blir et spørsmål om vi skal prioritere kortsiktig profitt eller å ta vare på vårt felles livsgrunnlag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hippie!

Folk er så bortskjemte i Norge at det er blitt alt for lett å bare kreve at alt som er litt ekkelt skal forbys.

Uten våpen hadde vi snakket tysk i dag.

personlig er jeg stolt at Norge ligger langt fremme når det gjelder produksjon av ammunisjon og misiler. Oh-rah!

Alle pasifister burde få seg et eget land der de kunne sulte ihjæl på økologisk mat og frøset om vinteren pga energimangel. Så kunne de sittet og holdt hender og sunget Kombaya Mylord dagen lang. hadde sikkert ikke brydd seg om bandittene som kom over grensen og plyndret dem og tok dem til slaver.

Uten suverene våpen ville alt gått til helvete. Mennesker er ikke gode nok og må holdes i sjakk

Sondre: Hmmmm, at MDG vil redusere energiforbruket betyr ikke at folk skal fryse, men at vi skal bruke mer penger på isolering og energieffektivisering!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Innlegget ditt var dårlig og alle svarene dine til kommentarene har vært usansynlig dårlig.

Jeg vil foreslå at du tar opp igjen Historie faget på ungdsomsskolen siden du tydligvis ikke har fått med deg en dritt av hva som har blitt sagt der.

Hva angår Norsk Våpeneksport så er det kongsberg defence & aerospace som selger mesteparten (de andre bare selger metall emner som blir støpt om til ammo osv). Vet du hva Kongsberg de&aer selger!?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg skulle svaert gjerne se kilder som dokumenterer paastandene om hva Norge eksporterer og ikke av krigsmateriell.

Det eneste offensive krigsmateriell Norge eksporterer per dags dato er ammunisjon fra Nammo Raufoss. Det kan man mene mye om, men det er naa uansett greit aa holde seg til fakta og ikke la meninger produsere mer enn det som faktisk er tilfelle.

Kongsberg eksporterer ingen offensive vaapen brukt i hverken Irak eller Afghanistan.

Sondre: Det er bare å klikke på lenkene, så kommer det opp referanser :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre,

Gode tanker du har, men din naivitet er rørende.
Kjenner du til hvilke regler som gjelder for norsk eksport av militært materiell? Jeg blir alltid svært gretten av å gjentatte ganger lese om hvordan enkelte tror at norskprodusert militært materiell blir videresolgt til nasjoner som produsentene ikke har eksporttillatelse til. Man kan “tenke” seg til, men det er ikke dermed sagt at det skjer. Dette er tåpelig argumentasjon uten ryggdekning og jeg VET hva jeg snakker om. Slutt å spekulere, hold dekk til fakta, så kanskje du blir hørt på og ikke ledd av ved neste korsvei.

Sondre: Hyggelig å høre at jeg rører deg! Svakheter i regelverket gjør at norske myndigheter ikke har noen garantier for at norskproduserte våpen ikke kommer i hendene på opprørsgrupper eller blir brukt i folkerettsstridige kriger.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En liten notis til som er verdt aa merke seg for dere “fredsaktivister”:

Fra Obama’s Nobeltale:
“the belief that peace is desirable is rarely enough to achieve it”

Alle normale mennesker vil ha fred. Problemet er at verden bestaar ikke bare av normale, fornuftige mennesker. Det vil alltid finnes graadighet, maktkamp og vold saa lenge det finnes mennesker paa jorda. Denne volden er ikke skapt av vaapen, den er utelukkende et produkt av menneskelig natur. Om vi legger ned vaare vaapen og vender det andre kinnet til blir det ikke fred, selv om man oensker det aldri saa mye. Det eneste man oppnaar er at overgriperne faar mer makt og spillerom for sine overgrep.

Det finnes plenty av eksempler fra Asia spesielt, der man kan se hva som skjer med en befolkning undertrykt av et militaerregime som ikke moeter motstand. Folkedrap, tortur og elendighet i aarevis.

Sondre: De fleste revolusjoner er ikkevoldelige, samtidig som voldelige revolusjoner pleier å ende med undertrykkelse og elendighet i årevis.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Slutte å sende soldater ut i krigen?

Har noen gang noen spurt norske soldater om de ønsker å reise ut? jeg tror/vet at yrkes soldater ønsker å dra ut, de står jo i kø og må sloss om de få plassene til Intops!

Det er vel ikke å legge skjul på at det er Sinnsyk profitt i krig så hvofor ikke? det vil Alltid være krig i verden og noen kommer til å tjene på det så hvorfor ikke oss?

Sondre: De norske soldatene i Afghanistan har meldt seg frivillig. Du er brutalt ærlig i siste avsnitt. Stoltenberg kunne sagt det samme istedenfor å bable om fredsnasjon. Norge er ikke store på våpeneksport for å skape fred i verden, men for å tjene penger.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ingen krig i verden? Har du tenkt over HVA som til for at det skal skje? Det nytter ikke å bare si at man fjærner alle våpen i verden. Krig er ikke morro, det er et resultat av at mennesker holder hardere på ideologiene sine, fremfor hva som er til det beste for flertallet. Her er en bedre idè, fjærn religion.
Det er ingenting i verden som har drept så mye som religion har gjort.
Våpen er kun verktøyet for å drepe, der er mennesket og deres ubegripelige evne til hat som trekker av.
Og det at du bare vil fjerne våpenindustrien viser kun hvor lite du faktisk har tenkt igjennom årsak og konsekvens. Noe som er en gjenganger hos de fleste som roper høyt om slikt.

På slutten av dagen så er vi medlem av nato, vi er forpliktet til en del ting i lik linje som alle andre som er medlem. Vi er medlem av FN, igjen militære forpliktelser. Vi er nabo med Russland, og om man ikke har fått det med seg til nå så har russland rustet opp mer enn USA de siste 10 årene og har uttalt at de er villige til å gå inn millitært for å sikre seg kontroll over nordområdene og resursene som er der.

Som Ronald Reagan sa i FN for mange år siden, det må en ytre trussel til for at krig i verden skal stoppe og verden samler seg.

Og sist, Norge produserer kun Missiler, ammunisjon og radar/styrings systemer som blir eksportert. Vi produserer ikke stridsvogner av noe slag og båtene som blir produsert er kun til eget bruk. Vi selger derimot utstyr som er foreldet og som vi selv ikke har bruk for.
Norge produsere derimot veldig mye våpen som brukes til jakt :)

Sondre: Jeg vil ha militær nedrusting samtidig som vi bekjemper årsakene til krig og strukturell vold. Som Gandhi så fint formulerte det: Det er ingen vei til fred, fred er veien.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Syns Norge skal sende ned velferdsassistenter jeg.. de kjemper for Trygghet, Trivsel, Tilhørlighet og Tillit . hvertfall det jeg lærte når jeg var velferdsassistent.. men men.. Synd at Norge ikke tørr å sende ned mennesker som skal sørge for bedre trivsel blant både soldater og sivile.

Sondre: Ja! Send fredsarbeidere ut i verden!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

wow, stopp forsvaret? det er greit at dere er i mot våpenindustrien, men hvor er patriotismen i alt dette?. alle land trenger et forsvar. selv om norge er lite, har vi utviklet oss enormt mye siden krigen. det at vi selger våpen til bla usa er en lur ting fra mitt synspunkt. feks det norske våpen systemet nasam. (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) bidrar til sikkerhet rundt om i verden. jeg støtter norge av mitt fulle hjerte, og vil alltid gjøre det. krig har alltid eksistert og vill fortsette og gjøre det. dere burde være takknemmelig for at norske soldater er villig til og kjempe for at oss her hjemme skal får en trygg hverdag!

Sondre: Jeg er nok tvilende til om norske soldater i Afghanistan og Irak har gitt oss en særlig mye tryggere hverdag. Jeg tror samme ressursmengde kunne ført til mer fred om den ble brukt på annet enn soldater i krig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

To kjappe innspill, bare:
Norge selger ikke våpen i dte hele tatt, bare med et lite unntak for utrangert materiell, som vi selv praktisk talt har brukt i stykker, og som ikke brukes i noen krigssoner. Det er bare ammunisjon og elektronikk/ siktesystemer som produseres i, og selges fra, Norge.
Behovet for ammunisjon vil være der uansett hvor den kommer fra. Norge er (desverre?) blant verdens aller beste på å produsere presis ammunisjon og svært presise siktesystemer. Det må da være bedre at det er denne ammunisjonen som benyttes, fremfor store kollaterale skader på uskyldige?

Sondre: Spørsmålet mitt er om Stoltenbergs visjon om fredsnasjonen Norge er forenlig med den økte våpeneksporten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

krigsindustri eller ikke, så er det på tide å slutte nedbyggningen av forsvaret. Norge kommer til å begå samme tabbe som de gjorde i 2. Verdenskrig..

sett også høyre lønning til politikerne sånn at vi kan få de med litt hjerne til å styre for alle vet pengene er i privat sektoren og de som styrer er fra offentlig sektor.

Sondre: Politikerne tjener mer enn nok fra før av. De siste årene har lønnen skutt i været, uten at lønnsveksten har gitt oss noe smartere politikk…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ser ut som Sondre er den eneste av dere som VIRKELIG forstår hva som forgår i denne verden!!!!

Sondre: Det er da mange som vil redusere våpeneksporten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ole….. Det er nesten helt utrolig å høre. Hva som “VIRKELIG” foregår i denne verden….

vet du hva som VIRKELIG forgår i verden eller er du enda en fra vår lille “bobble” her i norge?

Sondre: Jordkloden er en stor boble :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi vet at:
1.NORGE sender saldater til jakt p.g.a RUSLAND.norge gir alle pengene sine for og beskyitte seg fra RUSLAND
2.utgifter for krig kan knuse rigen ,
3vis blir krig mellom rusland og norge, Norge kommer til å begå samme tabbe som de gjorde i 2.verdens krige eller som (Gorgia krigen)
3.norge må være med RUSLAND da tjener penger og trenger ikke sende sin saldater får å død!
OLJE PENGEREN OG SKATTE PENGEREN GÅR TIL KRIG ,HJELPER IKKE HVOR MYE INNTEKT HAR I KONSBÆRG INUSTRYE!!!!

Sondre: Jeg vil nå helst at oljepengene og skattepengene skal gå til fred og miljø fremfor krig.
You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre,
Du refererer til regelverket – hvilket regelverk og har du satt deg inn i det?

Norskprodusert militært materiell kan i teorien tenkes å kunne havne i gale hender da det er helt korrekt at nasjoner som lovlig kjøper det av norske bedrifter kan foreta et ulovlig videresalg på et eller annet tidspunkt i materiellets levetid, til tross for at de har erklært at dette ikke skal skje. Det er mulig denne svakheten du tenker på.

Så spørsmålene mine er:
Hva slags norsproduserte våpen er ute av kontroll i hvilke land? Hvis så er tilfelle, hvem har måttet ta konsekvensene av det?

Kan du gi meg et fullgodt svar på dette, skal jeg gi deg et poeng og avslutte diskusjonen.

Sondre: Det er snakk om å gjøre som Italia og Tyskland og be om sluttbrukererklæring ved salg internt i NATO.
Statssekretær Elisabeth Walaas har innrømmet ovenfor NRK at Norge har liten kontroll på hva våpnene brukes til.
Spørsmålet om våpeneksport er likevel større enn om hvem som skal ha våpnene, men om verden virkelig trenger enda flere våpen. Vi har vel allerede nok våpen på kloden til å kunne utslette hele menneskeheten flere ganger om det skulle være et ønske.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00