av Sondre Båtstrand | mars 14, 2010  

Jernbanen forfaller mens flyplassene rustes opp

NSB type 73, tidligere kalt Signatur, i ekspresstog 41 ved Krogstadsanden rett nord for Støren, 30. august 2008. Foto: Svein Sando. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported

NSB type 73, tidligere kalt "Signatur", i ekspresstog 41 ved Krogstadsanden rett nord for Støren, 30. august 2008. Foto: Svein Sando. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported

 Rådgivende Ingeniørers Forening har lagt frem rapporten State of the nation, og mediene rapporterer at Norge forfaller. Rapporten dokumenterer omfattende behov for investeringer i bygg og infrastruktur. Selv om det kun er tre områder som har negativ tendens i dag dokumenterer rapporten at hele 9 av elleve områder har negative fremtidsutsikter hvis myndighetene fortsetter å drifte, vedlikeholde og investere som i dag, skriver RIF. For en miljøpolitiker er det nedslående å se kontrasten mellom negative fremtidsutsikter og vedlikeholdsetterslep i jernbanen sammenliknet med det eneste området med positive fremtidsutsikter, nemlig flyplasser som generer økt flytrafikk og større forurensningsplager, klimagasser og støy.

På side 27 skriver ingeniørene om jernbanen, som får tilstandskarakter 2:

Det har vært investert svært lite i jer nbanenettet siden 60-tallet og av virkelig store prosjekter er det kun bygging av Gardermobanen som er gjennomført siden da. Norge ligger blant de land som bruker minst penger på jer nbaneinvesteringer i Europa, og sammenlignet med Danmark har vi brukt bare omtrent halvparten på jer nbaneinvesteringer pr. innbygger i årene 1992-2007. Sammenlignet med Sverige har investeringene, totalt sett, ligget på under 1/5 de siste 15 år. Det er kun de siste par årene Norge har økt sine investeringsbudsjett, og det ligger an til tilvarende nivå fram mot 2019

Det står i skarp kontrast til de postive fremtidsutsiktene for lufthavner, beskrevet på side 35.

Miljøpartiet De Grønne har kritisert satsingen på infrastruktur for økt flytrafikk og mener at flytrafikkens rolle i transportmønsteret må reduseres radikalt av klare miljømessige grunner. Persontransport med fly bør være forbeholdt lange og/eller vanskelige strekninger. Rutene innenfor Sør-Norge bør i utgangspunktet erstattes av andre kollektivmidler, særlig tog, og jeg støtter forslaget om flyseteavgift for å finansiere jernbanen.

Milliardinvesteringer i økt infrastruktur for flytransporten er ikke en bærekraftig strategi. Økt flytrafikk er et energisluk og gir store utslipp av klimagasser i tillegg til annen forurensning. Veksten i flytrafikken må motvirkes gjennom betydelig opprustning av miljøvennlig kollektivtrafikk, spesielt jernbanenettet.

Vi må gi folk gode, miljøvennlige alternativer slik at de kan ta gode, miljøvennlige valg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

så lang kommer ikke katastrofe vi skal kjøre denne togen, SV+AP+S

Sondre: Hva med MDG?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00