av Sondre Båtstrand | mars 5, 2010  

EU godtar GMO-potet, vil Norge godta GMO-mais?

EU-kommisjonen har for første gang på tolv år gitt tillatelse til dyrking av en genmanipulert organisme (GMO); Amflora-poteten produsert av det tyske selskapet BASF. Jeg er stolt over å tilhøre en internasjonal bevegelse som kjemper imot genmanipulasjon, og jeg er godt fornøyd med massiv motstand mot GMO-poteten fra det europeiske grønne partiet og den grønne gruppen i EU-parlamentet. Verre er det med dyrkingen av GMO-poteter, og at heller ikke vår hjemlige regjering klarer å si klart nei til import av genmanipulert mais. Det trengs mer grønn politikk!

Martin Häusling, som sitter i EU-parlamentets landbrukskomité for Die Grünen er svært skeptisk til den nye GMO-poteten, og sier at det fortsatt er stor usikkerhet om mulige konsekvenser for menneskelig helse og miljøet. I en pressemelding fra den grønne gruppen konkluderer han med at tillatelsen i beste fall er unødvendig, og i verste fall farlig.

Talspersonene Monica Frassoni og Phillippe Lamberts i det europeiske grønne partiet uttaler at tillatelsen ikke bare er potensielt farlig, men også en fornærmelse mot de 70 prosentene av EU-forbrukerne som er motstandere av genmanipulert mat. De europeiske grønne vil fortsette kampanjen mot GMO.

Miljøpartiet De Grønne deler motstanden mot GMO, og ser med bekymring på at den norske regjeringen ikke klarer å ta stilling til import av genmanipulert mais. Det er umoralsk å åpne for import av mat vi ikke vil dyrke i Norge. Problemene med genmanipulasjon forsvinner ikke ved at de genmanipulerte åkrene er utenfor Norge.

Miljøpartiet De Grønne ser på genteknologien som et forsøk på å industrialisere naturen og tilpasse den til profittinteresser, og vi ønsker om forbud mot produksjon, import og omsetning av alle genmanipulerte produkter.

Det er mange problemer knyttet til genmanipulasjon, som bønder som blir avhengige av nye innkjøp hver sesong, utarming av artsmangfoldet, og at genmanipulerte organismer kan formere seg og mutere. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor ingen manipulasjon med planteartenes arveanlegg på gennivå, og vi har grønne partier og organisasjoner rundt i hele verden med oss. Sammen arbeider vi for en økologisk og sosialt bærekraftig verden.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Igjen en viktig prinsippsak! & en som skiller oss fra sosialdemokratene: når vi tenker på begreper som “global rettferdighet” “soldaritet” osv… tenker vi mer langsiktig & prinsippielt, hvori inkludert “føre-var”-prinsippet & grensesetting for hvor mye vi skal tillate oss selv å tukle med skaperverket, uansett “gode hensikter”! Gjennom tålmodig & perspektivrik omlegging til økologisk landbruk trenger vi ikke genmanipulere noe som helst for å få økte avlinger, selv om resultatene ikke kommer fullt så råkjapt. Vi “skynder oss langsomt, ti vi kommer tidsnok frem”, for å sitere Bjørnstjerne Bjørnson. & en som overholder fartsgrensene kommer ofte bare bagatellmessige minutter seinere fram enn råkjøreren, som risikerer både å kjøre i grøfte & kjøre folk i hjel underveis!

Sondre: Takk for kloke ord!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er med stor glede jeg følger deg og partiet når det gjelder dyrs, og særlig husdyrs rettigheter i Norge.

Det er også beundringsverdig at dere tar opp GMO-debatten – her er de norske partier vage og uklare.

Uklarheten er selve symbolet på kunnskapsmangelen. Enten vi vil det eller ikke må vi forholde oss til GMO. Derfor må man vite hva man prater om.

Miljøpartiet De Grønne ser på genteknologien som et forsøk på å industrialisere naturen. Dette er etter mitt syn en stor misforståelse. All kunnskap er farlig dersom den brukes feil. Jeg tror nordmenn er tilbakeholdende av prinsipp -bedre føre var. Dette er, og vil alltid være et fornuftig standpunkt. Men man må vite hva man sier nei til! Jeg savner en nyansert debatt, der aktørene forstår at genteknologien vil gi oss fantastiske muligheter i fremtiden. Om vi vil bruke denne teknologien til å produsere mat er ikke gitt. Men mulighetene ligger der.

Etter mitt syn skal vi si nei til den maten som dyrkes for å gjøre kun en bondes lommebok større. Dette er en vanlig og høyst berettiget kritikk av GMO. Men vi har ikke råd til å lukke øynene for de utrolige mulighetene som ligger i genteknologien herunder GMO.

For at jeg skal finne argumentasjonen over meningsfull etterlyser jeg en bedre kjennskap til en del definisjoner.

“Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor ingen manipulasjon med planteartenes arveanlegg på gennivå”

En slik setning forvirrer fordi “arveanlegg på gennivå” i beste fall er det man kaller smør på flesk.

I likhet med mennesker kan også “genmanipulerte” organismer formere seg og mutere.

Stå på med en meningsfylt blogg!

Sondre: Takk for hyggelig kommentar. MDG står nok ganske fast på GMO-motstanden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre; Jeg har tidligere jeg skrevet om dette på liberal .no tmen tenkte dette kan være nyttig her også(?)

Hvor meget vet vi egentlig om GMO-mat? Noen få uker tilbake leste jeg om russike forskere som hadde forskett på GMO i dyreforsøk med hamster. Etter 3 generasjoner hamster oppdrettet på GM-mat, ble (3.generasjon) sterile…

Denne videoen tar opp en del av GMO-problematikken: What you HAVE TO KNOW about GMO

Etter de første 10 minuttene starter selve informasjonen (om du vil hoppe over innledningen).

Videoen er her http://www.seedsofdeception.com/Public/MediaCenter/Videos/index.cfm

Etter ca. 50min. kommer er mere detaljert forklaring om selve GM-prosessen – og som bør åpne øynene ….

Sondre: Takk for at du deler det også her på bloggen, Britt! Jeg har selv blogget om de russiske forskerne som fant at GMO ga sterilitet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00