av Sondre Båtstrand | mars 4, 2010  

Kildesortering er miljøvern i praksis

Plastavfall skal gjenvinnes, ikke brennes!

Plastavfall skal gjenvinnes, ikke brennes!

Annegrete Bruvoll i Statistisk sentralbyrå er på krigsstien mot kildesortering og gjenvinning. Hun mener at sortering av plast er bortkastet og at det er like greit å bare brenne plasten. Hun tar feil, men hun har noen gode poenger mellom angrepene på gjenvinningen. Hun har rett i at redusert oljeutvinning er et enormt viktig klimatiltak, og hun har rett i at dagens system for plastsortering ikke er optimalt, men ingen av delene tilsier at vi heller skal brenne avfallet. Jeg ser det snarere som argumenter for redusert oljeutvinning og bedre gjenvinningssystemer.

SSB-forskeren setter plastsortering opp mot pauser i oljeutvinningen, og har beregnet at den norske materialgjenvinningen av plastavfall i 2006 tilsvarer 3,5 timers oljeuttak. Det sier vel egentlig mest om hvor stor oljeutvinning Norge står for, og Bruvoll har helt rett i at potensialet for kutt i klimautslippene er størst innen oljeutvinningen, uten at det er noe argument mot kildesortering, bare et meget sterkt argument for å redusere oljeutvinningen. Blir Bruvolls oppfordring om å droppe plastsortering fulgt, øker derimot behovet for å ta opp olje.

Jan Bojer Vindheim formulerer seg treffende på sin blogg:

Det store paradokset er jo at Norge som nasjon tjener stort på å selge fossil karbon til andre land, og at vi masserer samvittigheten vår ved å bruke en mindre del av disse inntektene til miljø- og klimatiltak. Dersom Norge mente alvor med å kutte i de globale klimautslippene vill vi selvsagt slutte med denne umoralske handelen. I det minste ville vi la være å utvide den ved å bore etter nye karbonreservoarer slike steder som ved Lofoten og Vesterålen.

Selvsagt må vi redusere plastforbruket i Norge, blant annet gjennom restriksjoner på emballasje, og selvsagt er ikke kidlesortering en unnskyldning for overforbruk. Like fullt er gjenvinning av ressurser en bedre løsning enn forbrenning.

I 2008 ga Østfoldforskning ut en rapport om behandling av plastemballasje som slo fast at gjenvinning er det beste alternativet for miljøet: Hovedkonklusjonen er at kildesortering av plastemballasje for materialgjenvinning gir klart best netto miljønytte, både når det gjelder klimaregnskap og energiregnskap i forhold til energigjenvinning og deponering.

Vi må gå fra bruk-og-kast-samfunn til forsvarlig ressursbruk, og fra fossile til fornybare ressurser. Gjenvinning er et viktig steg i riktig retning, og Bruvoll møter motbør fra blant andre Miljøpartiet De Grønne, Fremtiden i våre hender, Norsk industri og Norges Miljøvernforbund. Kildesortering er miljøvern i praksis!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg bare utbryter et stort *huff* å gir full stjernepott for innlegget!

Hva skjedde med ordtaket: Alle monner drar, sa myggen å pissa i havet!

Det er faktisk viktig å ta det vi kan uansett om gevinsten er bitteliten så er det faktisk en gevinst. Og tenk om vi skatteytere hadde gjort det samme ? ” Min skatt monner jo ikno i statskassa så den kan jeg liksågodt beholde sjøl ” og så gjorde alle skatteytere det samme….

Sondre: Takk for et glimrende eksempel, Cata!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00