av Sondre Båtstrand | februar 26, 2010  

Byrådet krenker grunnlovfestet rett til sunt miljø

Grønne aksjonister for ren luft

Grønne aksjonister for ren luft

Miljøpartiet De Grønne i Bergen har i dag klaget byrådet i Bergen inn for Kontroll- og konstitusjonskomitéen for brudd på Grunnlovens § 110b: Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed. Les hele klagen her.

Byrådet i Bergen er ansvarlig for en politikk som fratar beboere i utsatte områder deres grunnlovfestede rett til et sunt miljø. Selv om økende biltrafikk fører med seg støv, støy, arealbeslag og forurensning med både lokale og globale konsekvenser, har byråd og bystyrer fortsatt å legge til rette for nettopp økende biltrafikk.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen har gang på gang påpekt at vi må snu utviklingen av hensyn til helse og miljø, men for styrende politikere har hensynet til bilene veid tyngre.

I dag opphever Bergen kommune tiltakene mot luftforurensing,til tross for at det nå er helseskadelig luft på Danmarksplass, melder NRK. Det er uansvarlig av byrådet og viser at det virkelig ikke tar farlig luft på alvor.

Vi vet at det som trengs for å få ren luft i Bergen er bedre kollektivtilbud, rushtidsavgift, færre parkeringsplasser og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Det må til om Bergens byråd skal respektere Grunnloven.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

De aller fleste byer, en kan vel anta så å si 100% av byene i verden, ble påbegynt og planlagt for fotjengere og bruk hest. Byplanlegging har aldri noe sted i verden hatt sitt utgangspunkt i eksos og farlige forurensinger som skade mennesker og dyr.

Dette er det på tide å innse og begynne å planlegge på nytt, enten må forurensingen flyttes ut fra byen hvor mennesker bor eller så må menneskene flyttes ut fra byene hvor forurensingen kulminerer som værst.

Det rimligste er nok å flytte menneskene ut fra byer og la næringsliv, fabrikker, trafikkpunkter, lager og distribusjon og annet som krever transport og avgir forurensing få overta bykjernene. Det er forbruk, komersialisme, reise og næring som forårsaker forurensing og ikke mennesket i seg selv og det betyr at vi kunne ha forurensingsfritt utenfor byer og bosette alle i småsamfunn.

En form for antisentralisering men hvor alt forurensende overtar trafikkpunktene som nå byene engang er og alltid har vært.

Sondre: Godt poeng. Bergen er definitivt eldre enn bilen!
Jeg er veldig glad i bylivet, og ønsker meg grønne byer. Her kan du lese om 50 tiltak for byøkologisk politikk. Jeg vil ha byer med stort biologisk mangfold, grønne lunger, rennende vann, blomster og trær – og busser, baner, sykler og el-biler.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bra jobba!!!! MPDG skal få mine stemmer så lenge jeg lever ♥

Sondre: Takk, takk! Jeg har tro på at tiden er moden for grønn politikk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00