av Sondre Båtstrand | februar 21, 2010  

En laksefisker promoterer ødeleggelse av laksefisket

Kong Harald V. Foto: Jarle Vines (Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Kong Harald V. Foto: Jarle Vines (Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Regjeringen skyver kongehuset foran seg i promoteringen av oppdrettsnæringen, men nekter kongen å møte ofrene. – Kongehuset blir misbrukt av miljøverstinger, mener Miljøpartiet De Grønne.

Oppdrett av fisk er i dag en stor trussel mot villaksen, og oppdrettsvirksomheten vil kunne utrydde hele bestander hvis utviklingen får fortsette, skriver Direktoratet for Naturforvaltning. Da er det ganske ironisk at en ivrig laksefisker blir brukt til å promotere oppdrettslaks, men det er det som skjer når Kong Harald promoterer oppdrettslaks i verden.

Noen eksempler:

Når kongen blir brukt for å gi legitimitet og drahjelp til oppdrettsnæringen, blir en ivrig laksefisker brukt for å ødelegge for villaksen. Det er selvmotsigende, og setter kongen i en uheldig posisjon. Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen bør la kongen ta imot invitasjonen fra kanadiske indianerhøvdinger, slik at han får lyttet til begge sider i konflikten. Vi ser helst at kongehuset ikke blir brukt for å promotere oppdrettsnæringen eller andre miljøverstinger.

Miljøpartiet De Grønne vil ha færre, mindre og lukkede oppdrettsanlegg med strengere miljøkrav til fôret.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg er laksefisker i likhet med kongen. Og også jeg ser at det går an å ha to tanker i hodet samtidig. F eks er det slik at i flere av de elvene jeg fisker, ville det ikke vært fisk uten oppdrettsanleggene. Hvorfor? Jo, fordi at på sytti-tallet var svært mange elver i usedvanlig dårlig forfatning. Da fikk vi lakseyngel fra klekkeriene til oppdrettsnæringen som ble satt ut i elvene. Og det var det som berget flere elver.

Sondre: Vi snakker ikke om 1970-80-tallet, men 2010, og i 2010 er oppdrettsnæringen den største trusselen mot villaksen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er feil det du skriver laksefisker. På 1970 – tallet drev utallige elveierlag og fiskerforeninger på med kultivering av sredegen stamme i utgangspunktet. Uheldige kryssinger ble gjort mellom ulike bestander, men det ble gjennomført etter taker omkring det enkelte vassdrags elveøkologi. Vi fikk derfor en tilpasset laks. Det fantes ikke kommersielle klekkerier fra oppdretsnæringen på den tiden som forsynte vassdraga med yngel. Dessuten er det 2010 som gjelder nå. Helt rett det Sondre.

Bernt

Sondre: Takk for oppklarende kommentar, Bernt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00