av Sondre Båtstrand | februar 18, 2010  

Heller moderne jernbane enn gasskraftverk

Moderne jernbane i Japan. Bildet kan fritt deles. No (c)opyright

Moderne jernbane i Japan. Bildet kan fritt deles. No (c)opyright

Norge satser grunnleggende feil i klimapolitikken: Penger blir øst utover fossilindustri som vil bygge forurensende gasskraftverk med litt fangst og vanskelig lagring av CO2, mens den miljøvennlige jernbanen forfaller. Fangst og lagring av CO2 på bare ett gasskraftverk vil koste mer enn å ruste opp hele det norske jernbanenettet. Det er å kaste store deler av miljøbudsjettet ut av vinduet å bruke milliarder på å øke utslippene ved å bygge gasskraftverk på Kårstø og Mongstad.

Regjeringen har lagt mye prestisje i fangst og lagring av CO2, men så langt er dette et forurensende, usikkert og ekstremt kostbart prosjekt. Miljøpartiet De Grønne har ganggang kritisert milliardsatsingen på regjeringens prestisjeprosjekter som månelandingen på Mongstad. Vi ønsker konsekvent satsing på energisparing og fornybar energi.

Et av flere gjennomgående, grønne  argumenter har vært at gasskraftbyggingen tar ressurser og penger fra reelle miljøtiltak. Nå er det professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, og Magne Emhjellen, seniorrådgiver i Petoro, som tar bøladet fra munnen og slår ovenfor Teknisk Ukeblad fast at CO2-fangst er et elendig klimatiltak og at det er billigere å ruste opp hele jernbanenettet enn å rense et eneste gasskraftverk. De uttaler dette om gasskraftverk med fangst og lagring av CO2:

Våre oppdaterte beregninger viser at dette er et svært ulønnsom og lite kostnadseffektivt klimatiltak. Det vil kreve subsidier i overkant av ti milliarder kroner. Og kostnaden per tonn unngått CO2 blir rundt 2000 kroner, som er omtrent 20 ganger den internasjonale kvoteprisen og mange ganger så høyt som alternative innenlandske klimatiltak. For eksempel er etterslepet på vedlikehold i det norske jernbanenettet, som gir store forsinkelser og mange innstilte avganger, anslått til åtte milliarder.

Med grønn politikk sparer vi både penger og klimautslipp. “Rødgrønn” politikk gir store utgifter og store utslipp. Hva velger du?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg synes penger på utvikling av CO2-fangst-teknologi er godt brukte penger. Poenget med å bruke penger på dette er ikke umiddelbare utslippsreduksjoner, men å utvikle denne teknologien til å bli bedre og billigere i fremtiden for hele verden.

Enten vi liker det eller ikke er det høy sannsynlighet for at mange land vil fortsette å bygge kullkraftverk (med mindre solenergi tar over snart: http://howisearth.wordpress.com/2010/02/03/solar-energy-renewable-energy) og da trenger vi billig renseteknologi. Kanskje kan vi tilogmed bruke samme type teknologi til å ta CO2 tilbake fra atmosfæren…

Sondre: Det er forskjell på kullkraftverk og gasskraftverk, og ikke samme renseprosess. Bygging av gasskraftverk i Norge øker utslippene, rensing eller ei.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bra levert – som så ofte før! Det er komplett hinsides at vi ikke bruker oljespenna & lavkonjunkturen til å ombygge infrastrukturen i Norge til økologisk bærekraftig for det neste århundret! I dette inngår selvsagt et jernbanenett for neste & ikke forrige århundre!

Sondre: Takk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00